Du har begrenset tilgang til internett

Jeg skrev innlegget Net discrimination på den engelske bloggen min i helga. Et av problemene hvis denne nøytraliteten går tapt er at selskapene som tilbyr internettabonnement kan diskriminere. Det kan bety at store kunder som f.eks. Netflix må betale mer enn konkurrentene, og at privatkunder ikke kan kjøpe tilgang til hele nettet. Hvis du f.eks. må betale 300 kroner ekstra for å få tilgang til Dagbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, i tillegg til avisas abonnement, vil nok mange kutte ut disse avisene.

Dette vil ikke ha noen konsekvenser for oss, men det kan bety at mye av uavhengigheten og tilgjengeligheten til informasjon forsvinner i USA. Det er faktisk et demokratisk problem. Media blir ofte framstilt som en vakthund som følger med på at de demokratiske spillereglene blir fulgt, men mainstream media trenger help med å gøre denne jobben. Det får de bl.a. fra Judicial Watch. Denne gruppa har saksøkt amerikanske regjeringer siden 1994 for å få tilgang til dokumenter i en etterforskning av embetsmenn/kvinner. De har det siste året hatt en rekke saker mot Hillary Clinton.

Skjermbilde med ikoner for facebook, reddit, amazon, twitter, you tube og wikipedia. Noen av nettstedene som tilbyr oss muligheten til å spre informasjon.
Noen av nettstedene som tilbyr oss muligheten til å spre informasjon.

Det er mange gode internasjonale nettsteder for de som er åpen for debatt. Her noen av dem:

Alternet

Campaign for Press and Broadcasting Freedom

Noam Chomsky

Corporate Europe Observatory

Fairness & Accuracy in Reporting

Global Issues

Global Research

Hanne Nabintu Herland

Pål Steigan

Disse nettstedene er interessante hvis en har et åpent sinn, men hvis en derimot vil strupe debatten blir disse adressene ikke mer enn konspirasjonsteoretikere. Jeg vil likevel mene at noe går tapt uten disse stemmene.

Noen mener at sann vitenskap er den eneste garantisten vi har for sannhet, for der er det jo bare den observerbare sannheten som blir rapportert. Alt som blir rapportert kan etterprøves og bekreftes i tilsvarende studier, eller? Det er interessant at da tre norske forskere advarte mot fake science i en kommentar i VG tok de for gitt at de falske nyhetene kom utenfra, mens ekte forskere har så høye krav til kvalitetssikring og etterprøvbarhet at juks er utenkelig.

Når heller ikke den seriøse forskningen tåler disse testene har vi et problem. Jeg har skrevet mye om det tidligere og skal ikke gjenta alt om publikasjonsskjevhet og svak forskning som ikke kan sammenliknes med hverandre p.g.a. for få deltakere, for mange ulike intervensjoner, for mange ulike skalaer for å måle resultatene, og medisiner som sammenliknes med placebo. Dette er i beste fall et sløseri som tar penger fra de gode prosjektene, men det har sannsynligvis tatt livet av mange pasienter også.

Vi trenger med andre ord ikke falske nyheter eller falsk vitenskap for at resultatet skal bli falskt. Vi har det allerede. Det er prisverdig av mainstream media å ta på seg oppgaven med å kritisere makthavere og avsløre juks, men det blir sannsynligvis ikke bedre av at vi fjerner “fake news.” Vi hadde mye av det lenge før det ble et ord. Det var bare at vi kalte det mainstream.

Jeg skrev for en tid tilbake om rapporten The Crisis of Democracy. Den beskriver situasjonen i USA, Japan og Europa på midten av 1970-tallet, og konkluderte med at hovedutfordringen var for mye demokrati. En måtte altså begense folkets mulighet til å delta i demokratiet. Det er for tidlig å si hva som skjer med internett, men det er mulig at det er det samme som skjer nå, færre muligheter til å delta.

Advertisements

Det norske kartet er feil

Det er få debatter som har potensialet til å produsere sterkere følelser enn nettopp de som handler om norsk kultur. Det er nok fordi alle har en mening om hva det er, men det er lenge siden vi snakket om den samme kulturen.

Det er sannsynligvis dusinvis av ulike definisjoner av kultur innen sosialantropologien, men det viktigste er å tenke på kultur som limet i samfunnet. Nettstedet Nasjonal digital læringsarena sier det treffende: “Sam-funn, noen har funnet sammen om noe.” Dette har fungert i lange tider. Den eldre generasjonen lærte tidligere den unge generasjonen hvordan de skulle bli gode borgere gjennom en innføring i tradisjoner, væremåter, normer, skikker etc. Det er i tillegg noen sub-kulturer. En kan derfor være medlem av andre grupper, f.eks. etniske grupper, og likevel ha en identitet og tilhørighet som nordmann.

Kultur er ikke noe vi er født med og hver generasjon må derfor lære det. Nasjonen blir sterkere ved at vi har en felles forståelse av vår egen historie. Det må derfor ligge noe i bunn som ikke blir påvirket av de mange kulturelle forandringene, og ulike subkulturer. Jul betydde stort sett det samme for alle da jeg var liten. Det kom ikke som noen stor overraskelse hvis barna i nabolaget gikk julebukk. Det spilte heller ingen rolle om en definerte seg som kristen eller ikke. Vi omga oss med religiøse symboler i desember uten at noen reagerte, men i dag mener de som har blitt ateister ut av bekvemmelighetshensyn at dette krenker dem. Vi har stadig færre fellesinteresser.

Treet og juletrepynten, lys, kristtorn, julestjerna (blomst), historiene vi underholder oss med går alle tilbake til kristen symbolikk, men det er mye rart i denne kulturen. I Vest-Telemark der Eidsborg stavkirke ligger har det f.eks. vært en sterk hedensk og seinere katolsk innflytelse i den lutherske kirka. Det var forøvrig der Draumkvedet ble oppdaget også. Vi får en sterk angst i forhold til både det kristne og hedenske innholdet i dag. Vi kan ikke lenger akseptere det som den kulturelle bakgrunnen vår, og når det gjelder julefeiringa virker det som at ro har blitt erstattet med uro. Det har nok alltid vært hektiske forberedelser i ukene fram til jul, men det ser ut som at vi har en religiøs fest uten noe innhold.

Det er naturlig at kulturen forandrer seg fordi kultur er hovedsakelig et sosialt fenomen. Ungdomskulturer er nok de som forandrer seg mest, men det samme prinsippet gjelder der som ellers. Hvis den felles forståelsen av hvem vi er blir ført videre er det ikke noen trussel mot norsk identitet. Jeg mener likevel det er et men. Fødselsraten er så lav at vi må basere oss på at det er innvandring som skal redde oss, noe som gjør integrering viktig. Vi kan klare oss uten assimilasjon, men alle bør være en del av samfunnet. Det bør være en følelse av at vi er sterkere sammen.

Det er et stykke fra å ønske innvandrere velkommen til å leve side om side med dem. Det er en tendens til at vi bare rydder plass for dem uten at de blir en del av lokalmiljøet. Hvor norske skal samfunnet kreve at innvandrere blir? Når akademikere snakker om multikulturalisme blir det gjerne en diskusjon om semantikk. Mange definerer begrepet som et samfunn med mange kulturer som lever side om side. Integrering betyr at det er en forventning om at innvandrere blir like norske som resten av oss etter et par generasjoner, mens multikulturalisme innebærer at minoritetene holder seg til de tradisjonene og normene de tok med seg fra hjemlandet. Hvis det skjer har myndighetene en forventning om at innvandrere velger å bli norske i løpet av et par generasjoner, men de kan altså følge kulturen fra hjemlandet sitt fram til det skjer.

Det er mange som kritiserer de politiske partiene som har for en streng innvandringspolitikk. De tenker ikke langt nok fram etter min mening. Det kan være vanskelig å vokse opp mellom to kulturer. Det er en sterk forventning om å ta egne valg i Norge. Vi har kjønnsroller og en ungdomskultur mange innvandrere ikke er vant med, og på skolen blir barna oppfordret til å stille spørsmål ved det meste, også voksnes autoritet. Det er f.eks. ikke alltid så klare grenser mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap.

Dette var egentlig mer høyttenkning enn en ferdig utformet mening. Jeg blir litt betenkt i disse juletider når mange forventer at innvandrere velger å bli norske, men vi vet egentlig ikke hva det er. Vi vil ha et stort mangfold av religioner, og etniske grupper med ulike kulturer, samtidig som vi ikke liker at andre tar andre valg. Jeg har f.eks. hørt om en del innvandrere som har blitt fortalt at det er deres valg om de vil sende barna til barnehage eller ikke, men hvis de bare sender dem halv dag eller bare et par dager i uka, blir det bråk. Det er ikke i tråd med det mange forventer.

Norge er en fantastisk blanding av mange kulturer. Det er lite av det vi oppfatter som norsk som er urnorsk. Vi har tatt imot impulser utenfra. Det fortsetter i dag, men det er veldig forvirrende det som skjer nå. Vi krever at innvandrere blir norske, samtidig som vi ikke har noe norsk, for hvis vi fjener all religion fra historien vår er det ikke mer igjen. Det er kanskje derfor vi framstår som konturløse. Hvordan skal innvandrere kunne følge det norske kartet hvis det ikke viser det rette terrenget?

Et diskriminerende nett

Bilde av Noam Chomsky videoer på you tube. You Tube har gitt oss en infrastruktur for å dele informasjon, men mangel på nøytralitet kan gjøre den mindre tilgjengelig.
You Tube har gitt oss en infrastruktur for å dele informasjon, men mangel på nøytralitet kan gjøre den mindre tilgjengelig.

Dette har vært året jeg så på TV. Det er en del år siden jeg var en regelmessig TV-titter, for til tross for en god del kanaler var det sjelden noe interessant. Jeg var også uten noe abonnement i et par år, men fikk likevel avslag da jeg søkte pengeutpresserne i lisensavdelingen om fritak. Da jeg fikk et abonnement igjen valgte jeg Netflix. Det er mye dårlig der også, så jeg holder meg til noen sikre kort, med enkelte nye bekjentskaper som jeg oppdager hvert. Jeg kommer ofte tilbake til naturprogram fra BBC, Foyle’s War, Star Trek-seriene og klassiske filmer som The Omega Man og 2001.

Det er den såkalte nettnøytraliteten som har hjulpet denne strømmetjenesten i sterk konkurranse med kabel-TV. Nettnøytralitet innebærer at internett-levendører må behandle alle likt. De kan ikke diskriminere eller operere med ulike priser til kundene. Det betyr at en internett leverandør i dag ikke bevisst kan blokkere, redusere hastigheten eller kreve betaling for spesifikke nettsteder eller innhold. Republikanerne i USA lyktes for et par dager siden med å reversere en lov fra 2015 som sikret dette prinsippet, og nå er alle spent på hva det vil bety for USA.

Det som vil skje uten nettnøytralitet er at leverandører ikke er forpliktet til å gi alle den samme hastigheten. Det er de som er villige til å betale mest som får den beste servicen, og selskaper kan sannsynligvis betale for at konkurrenter ikke skal få de samme rettighetene. Det er store, mektige lobbyister som har mest innflytelse i USA, og det har derfor vært vanskelig å få gjennomslag for noe som vil gå ut over store børsnoterte selskaper. Alt som minner om føderal regulering blir motarbeidet med alle tenkelige midler. Det var derfor interessant at store selskap som Netflix, Facebook og Amazon kritiserte avgjørelsen og sa at den var skadelig for alle internett-brukere.

Dette er noen av de selskapene som tjener på nettnøytralitet. Netflix tilbyr abonnement til en veldig rimelig pris, mens det er gratis å bruke de to andre inntil en velger å kjøpe noe. Comcast er størst i verden innen kringkasting, kabel-TV og det er den største internett-leverandøren i USA. De sitter med andre ord på begge sider av bordet, og de liker ikke at de som en internett-leverandør må gi samme hastighet og pris til konkurrerende TV-kanaler. Comcast eier f.eks. NBC, mens Walt Disney eier kanalen ABC. Det er denne nøytraliteten som har gjort Netflix til en så sterk konkurrent på strømmetjenester, så hvis det er noen som har presset på for å omgjøre denne loven er Comcast et godt forslag.

AT &T og Verizon er de to største teleselskapene i USA, og begge er sannsynligvis interessert i muligheten til å diskriminere kunder, og det er her dette begynner å bli problematisk. De som betaler den høyeste prisen får se alt som er gratis tilgjengelig på nettet, mens de som betaler den laveste prisen bare får se det innholdet internett-leverandøren velger å promotere.

Det har vært en utvikling mot mer uavhengighet de siste årene. Det er flere søkemotorer som er ganske gode alternativer til Bing og Google. Jeg liker Duck Duck Go og Yahoo, mens jeg stort sett har gode erfaringer med operativsystemet Ubuntu (Linux). Nå blir kanskje ikke de rammet direkte i første omgang, men jeg tror resultatet kan bli et mindre mangfold i et land som allerede har lite av det. En artikkel fra Business Insider for fem år siden viste at seks store selskaper eier 90 prosent av amerikansk media.

Det vil nok ikke forandre seg, men det er de mindre, uavhengige kanalene som vil slite. Infrastrukturen som har gitt varslere, aktivister og alternative nyhetsformidlere en mulighet til å få budskapet sitt ut kan forsvinne. Motstanderne av Nettnøytralitet viser til at det fungerte fint uten denne loven før 2015 og at dette ikke vil forandre noe. Vi må likevel være klar over at USA er som det er fordi det er så store motforestillinger til regulering.

Legemiddelindustrien, våpenindustrien, bankene, forskringsselskapene, strømselskapene har vel fått lov til å regulere seg selv uten at det har vært en kjempesuksess for den store majoriteten. Det er derfor grunn til å frykte den nye utviklingen. Amerikansk media har vist i det siste at samfunnet trenger uavhengige stemmer, og jeg håper det får beholde disse.

Den nye fryktkulturen

Kvinne med munnen lukket med stifter. Vi kan gå frå en taushetskultur til en annen. Illustrasjon: Pixabay.
Vi kan gå frå en taushetskultur til en annen. Illustrasjon: Pixabay.

Arbeidsminister Anniken Hauglie og Likestillingsminister Solveig Horne krever i et intervju i VG at arbeidsgivere tar seksuell trakassering på alvor. De hevder samtidig at #metoo-kampanjen ikke handler om “fintfølende kvinnfolk som sutrer.”

De har rett på begge punkt. Den kraftige motreaksjonen kommer fordi det er ingen som har prøvd å ordne opp i det som alle vet har vært en ukultur lenge. Det sier sannsynligvis noe om at vi fremdeles er en mannsdominert kultur der frykten for hevn stopper mange i å varsle om ting de ser og opplever. Vi ser kanskje resultatet av at dette er i ferd med å forandre seg, men en kan likevel spørre seg om det vil gå for langt, og at det endelige resultatet blir verre for kvinner.

Netflix sparket nylig skuespilleren Danny Masterson fra serien The Ranch (noen vil også huske han som Steven Hyde fra That 70’s Show) etter at fire kvinner skal ha anklaget han for seksuelle overgrep. George Takei, kjent fra den originale Star Trek-serien fra 1960-tallet, samt Star Trek-spillefilmene med den samme besetningen, ble nylig anklaget for å ha befølt en mannlig modell i 1981. Vi snakker altså om en enkelthendelse som skal ha skjedd for 36 år siden. Ed Westwick, kjent fra Gossip Girl, har blitt anklaget for tre tilfeller av seksuell trakassering. Han er også med i et par BBC-serier som de nå har utsatt p.g.a. disse anklagene. Davy Wathne sa opp jobben i TV2 etter at han kanskje hadde fått sparken likevel. Kanalen jobbet med å undersøke flere varsler som gikk på den røffe tonen hans, som noen har opplevd som trakasserende. Det skal også ha vært en sexistisk undertone i språket hans.

Det er få som tviler på at store navn som Weinstein og Kevin Spacey fortjener det overgrepsstempelet de har fått de siste ukene, men det begynner å bli en del saker der en anklage er nok til å bli sparket og ødelegge et rykte. Det er mulig det styrker saken hvis det er flere anklager mot samme person, men  det skal bare én falsk anklage til for at alle taper troverdighet. Vi vet at dette skjer, noe både politi og barnevern kan bekrefte. Jeg sier ikke at det har skjedd i disse tilfellene, men det er mange eksempler på at ønsket om hevn, om å skade noen, eller å oppnå en eller annen fordel har motivert noen til å framsette falske anklager.

Det er greit i de sakene der den anklagede innrømmer skyld, men når vi snakker om hendelser det er umulig å forsvare seg mot bør vi være varsomme med å trekke raske slutninger. Jeg tviler ikke på at #metoo har gjort mye godt, men det er også et stort potensiale for å misbruke kampanjen, samme hvor ærlig den var i utgangspunktet.

Jeg har som tidligere lærer sett noen paralleller. Stjørdal kommune ble dømt til å betale en halv million kroner etter at en lærer hadde blitt usaklig oppsagt. Dommen er interessant fordi den slår fast at de vanskelige arbeidsforholdene var arbeidsgiverens ansvar, og hvis det er en del av grunnlaget for oppsigelsen at arbeidstakeren ikke var egnet til jobben, må dette dokumenteres veldig godt. Les mer.

Adressa rapporterte om den samme saken under overskriften Lærer i Stjørdal mistet jobben fordi elevene mente hun var sint og sur. Det er mange av den type saker i skoleverket. Jeg opplevde forøvrig som lærer at noen skoler hadde kontrakter på ett år, og en måtte søke for hvert år. Det var dermed lett å kvitte seg med folk rektoren, elevene eller foreldrene ikke likte. Den type ting skjer faktisk på små steder der innflyttere kan være i en utsatt posisjon. Jeg jobbet på en skole for mange år siden der en del elever og foreldre var fiendtlig innstilt til skolen, og det gikk sågar rykter om en hemmelig Facebook gruppe der de skal ha diskutert hevnaksjoner mot skolen generelt og mot spesifikke lærere. Jeg kan se for meg at noen bruker falske anklager som et våpen, og det skjedde også ting på den skolen som sannsynligvis var framprovosert.

Jeg mener derfor det kan være uheldig når TV-kanaler sparker ansatte uten bevis eller når anklagede gir seg uten kamp. Det kan gjøre det lettere for andre å lykkes med falske anklager, enten det var falske eller ekte anklager denne gangen. Vi kan gå fra et samfunn der mange levde i frykt for å rapportere om virkelige overgrep fordi de var redd for å miste jobben, til et samfunn der vi ikke tør å snakke med noen i noen sammenheng uten at vi sørger for å ha vitner til stede. Det virker ikke som en forbedring.

Hylekoret synger jula inn

Det fantastiske juletreet i Bodø sentrum. Naturen og treet er dramatisk vakkert, og noe langt mer enn koselig dekorasjon. Det er fint med lys i den mørke årstida, men jeg trenger noe mer enn bare elektrisitet.
Det fantastiske juletreet i Bodø sentrum. Naturen og treet er dramatisk vakkert, og noe langt mer enn koselig dekorasjon. Det er fint med lys i den mørke årstida, men jeg trenger noe mer enn bare elektrisitet.

Det er nesten vondt å se på. Vi er en sulteforet nasjon, et beinrangel. Vi er et folk uten kultur og prinsipper, og det er tegn som tyder på at vi er i ferd med å gi opp.

Det sier vel det meste at det norske hylekontoret representerer kontinuiteten i det moderne Norge. Vi er et fantastisk sammensurium av internasjonale impulser. Vi ser det ikke tydeligere enn ved juletider, bortsett fra at vi ikke ser det. Vi har en rekke tradisjoner som minner om en felles global tradisjon. Vi har f.eks. tradisjoner som er til forveksling lik Samhain, den keltiske festen vi kjenner bedre som Halloween. Vi hadde også offerfesten juleblot (12. Januar på primstaven). Dette var midtvinters da landet var på det kaldeste, men det er uklart hva nordmenn feiret da. De vanligste teoriene peker ut Sola, fruktbarhetsgudinnen Frøy, og de døde som gjenstand for denne kultusen.

Det er fascinerende, for dette minner om tradisjoner fra fjernere himmelstrøk. Det virker å være spesifikke ting vi er forhåndsprogrammert til å gjøre. De fleste samfunn har en form for guddom, ekteskap, et nært forhold til naturen og de dyrene vi lever av, og en form for begravelse/respekt for de døde, samt en forestilling om det gode og onde. Vi hadde derfor mye av dette, og de som hevder at før-kristen kultur er det samme som anti-kristen, satanisk eller okkultisk vet ikke hva de snakker om. Det er hedensk, som bare betyr at det var en gammel religion, og det forteller meg som kristen at mennesker hadde et slags instinkt eller håp om at livet kunne være mer enn vi kan se. Det er kanskje derfor det ikke finnes noen reelle ateister.

Jeg tror vi er sulteforet fordi hylekoret har for vane å synge i oktober. Det starter tidlig i måneden, kanskje allerede i september da den første julemarsipanen og julebrusen er på plass i butikkene. Deretter er det Halloween, før koret vender oppmerksomheten tilbake til jul. Det har skjedd noe bemerkelsesverdig i år. Det er vel mer presist å si at det ikke har skjedd. Det var ingen som skrek høylytt om at Halloween er unorsk eller at handelsstanden stjal jula. Det var ingen som tok til orde for å ta jula tilbake. Det er foreløpig ingen som har sagt at kirka stjal jula heller.

Det er ikke for seint. Hylekoret kan fremdeles komme ut av dette med litt ære og troverdighet i behold. Det kan velge å hoppe over advent og kristen jul, og heller samle seg rundt bålet i midten av januar, men det jeg ser mye av er mennesker som er så desperate etter et lysglimt at de starter jul tidliger og tidligere for hvert år. Jeg har allerede sett noen juletrær gjennom enkelte stuevinduer her i Haugesund, og jeg har inntrykk av at mange spiser julekaker og middager en rekke ganger før jul, og at de er drittleie lenge før festen skal starte.

Jeg tror Halloween og Thanksgiving har noe av den funksjonen i USA og Canada at disse feiringene skal gjøre høsten litt lysere. Da blir det kanskje litt lettere å unngå den situasjonen vi ser ut til å havnet i. Vi har ikke noe mellom sommer og jul, og samme hvor mye vi later som at vi ikke trenger å følge naturens rytme, og sågar gi livet et spirituelt innhold, tror jeg vi mister mye med den holdningen. Det virker kort sagt som at vi er en smule desperate i november og desember.

Norske junkies

rosa marshmallows. Det er vel og bra med gluten og fettfri godteri, men sukker og farge er ikke noe sunnere.
Det er vel og bra med gluten og fettfri godteri, men sukker og farge er ikke noe sunnere.

Dagbladet skrev i august om en ny undersøkelse som viste at 44 prosent av de spurte var villige til å la deler av olja bli liggende for å spare miljøet. Tidligere undersøkelser har vist at en stor del av befolkningen er motstandere av oljeleting i Lofoten og Vesterålen. Det er før de tenker over konsekvensene.

Leverandørindustrien er naturligvis avhengig av olje, men det er også store tjenesteytende næringer som bygg og anlegg, hotell og restaurant, bankene, butikkene, transport etc. Hvis vi havner i trøbbel er det dessuten oljepengene, og investeringer vi har kunnet gjøre fordi vi har oljepenger, som eventuelt skal hjelpe oss. Vi har ikke en gang startet på den omleggingen som før eller seinere må komme, så jeg tror det er god grunn til å regne med at det vil få konsekvenser for deler av landet.

Det vil også få konsekvenser for de som ikke har helse til å jobbe. Det gjelder ikke bare de som har en diagnose, for selv om mange ikke liker å tenke på det har statistikk fra SSB vist i en årrekke at sysselsettingen for innvandrere fra Asia og Afrika er veldig mye lavere enn for resten av befolkningen. Den prisen vi må betale inkluderer hvor mange vi kan hjelpe.

Det har vært mye bråk de siste dagene etter at regjeringen skal ha økt avgiften på sukker. Den har eksistert siden 1981 og det nye er at den blir mye høyere. Det er en fanesak for Senterpartiet, noe denne sju år gamle artikkelen fra Nettavisen illustrerer. Senterpartiet støttet i 2010 Helsedirektoratet som i en rapport anbefalte høyere sukkeravgift for å oppmuntre til sunnere matvaner. Senterpartiet er blant de som skriker høyest i dag. Det er fordi de ikke liker konsekvensene, nemlig at norske bryggerier, godteriprodusenter og butikker taper på grensehandel.

En avgift kommer ikke til å virke, og det har sannsynligvis ikke noe med at det er mange svenske pushere rett over grensa. Myndighetene har i alle år prøvd å oppdra befolkningen med høye avgifter på drivstoff, tobakk og alkohol, men det virker ikke som at vi har et sunt forhold til noen av disse produktene likevel. Hvis myndighetene vil gjøre noe med folkehelsa bør de gjøre det billigere med de sunnere alternativene. Vi får i disse dager en hel skog av reklame i postkassen. Disse reklamerer for lokkevarer, bl.a. hvetemel.

Nordmenn spiser mye brød, og ifølge offisielle råd kan vi trykke i oss så mye vi orker. Det er fordi vi da får de karbohydratene vi trenger, i tillegg til fiber og vitaminer. Problemet er at vi allerede får i oss mange karbohydrater fra brus, sjokolade, godteri, kjeks, boller, pasta osv. Det er slutt på de tidene da vi hadde et balansert kosthold med en liten utskeielse på lørdag. Det er mange som har lørda hele uka, og da kan en undre seg over hvor mye for mye karbohydrater er. Jeg har alltid vært av den oppfatning at vi har et ansvar selv, samtidig som næringsmiddelindustrien jobber i narkostil med å skape en avhengighet.

Jeg blir syk av melk og gluten og baker stort sett søtsakene selv. Det er mange glutenfrie melblandinger, men de fleste har det til felles at de inneholder stort sett stivelse og lite næring. Jeg blander derfor inn mandel og kokosmel, som inneholder mye protein og fiber. Problemet med å bruke mye av dette melet er at det koster 60-80 kroner for 400 gram, mens hvetemel koster rundt 10 kroner per kg. Helse koster, og hvis vi er villige til å betale dyrt for tobakk og akohol, burde det kanskje være overkommelig å betale for det kroppen trenger. Bortsett fra at avgiftspolitikken aldri har vært en suksess kan vi nok klare oss veldig fint uten brus.

Far-datter samtaler om universet

Et mobilbilde av månen ved Rossabø kirke. Far og datter er enige om at nattehimmelen er langt mer spennende enn en preken.
Et mobilbilde av månen ved Rossabø kirke. Far og datter er enige om at nattehimmelen er langt mer spennende enn en preken.

Jeg skrev nylig om Halloween da vi tente lys på kirkegården. Jeg tenkte i etterkant på faren min, og det slo meg at jeg aldri hadde noen interessante samtaler med han. Jeg var kanskje for barnslig til at vi kunne ha de store samtalene, for det er ingen tvil om at jeg var en “late bloomer.” Jeg kan ikke huske noen i alle fall, men det er tross alt 38 år siden han døde. Jeg var 11 år i 1979, og dattera mi passerte den alderen for ett år siden. Jeg tror både faren min og jeg gikk glipp av noe. Jeg antar at vi kommuniserte, men han hadde så langt jeg kan erindre ikke trangen til å filosofere over de ubesvarte spørsmålene. 

Faren min så ikke opp på himmelen og jeg vet ikke om han spurte seg selv hva som var der ute, eller hva som var Guds plan. Han var mest opptatt av Bibelen og mente kanskje det var nok at han var en del av Guds plan. Jeg liker imidlertid å stille spørsmål og fabulere, og det er en interesse dattera mi har også.

Det er noen som hevder at det er mer mellom himmel og jord enn noen andre steder, og det er der vi henter samtaletema fra. Vi snakker om Syria, om ulv, om kommunens økonomiske prioriteringer, om anime, om dans, om Sørpolen, men framfor alt om universet. Vi er opptatt av hvor fantastisk vårt solsystem er, av multiverser, av de første menneskene som lander på Mars, av teorier om at vi lever i en simulasjon etc.

Det er vanlig å bruke størrelsen på universet som et argument. Tanken er at det må være liv på andre planeter fordi universet er så stort og fordi det er så mange planeter. Logikken går ut på at det ikke gir noen mening for universet å bruke så mye energi på ingenting. Det kan like gjerne være en del av planen at vi skal bruke dette seinere.

Det er lett å glømme det første ordet i science fiction, for denne genren er langt mer enn fiksjon. Den kombinerer vitenskap og dikterkunst for å finne virkelige muligheter. Det som tidligere var science fiction blir gjerne god vitenskap seinere. Etter som det har blitt stadig tydeligere at planeten vår kanskje ikke vil være beboelig like lenge som sola vil brenne (asteroide, krig, økologisk katastrofe, overbefolkning etc) har en rekke forfattere brukt tanken om en reserveplanet. Forfattere som Isaac Asimov, Ursula Le Guin, Sheri Tepper, Robert Heinlein, Ray Bradbury og Kim Stanley Robinson har skrevet om kolonisering av andre planeter. Arthur Clarke, skrev at “Earth is the cradle of civilization, but one cannot live in a cradle forever.” 

Det er nok dette som ligger bak mye av arbeidet til de ulike romfartsprogrammene. Det er mange som arbeider med å lagre jorda, bl.a. gjennom det globale frøhvelvet på Svalbard. Det er foreløpig ikke mulig, men det er andre som prøver å utvikle tilsvarende hvelv for dyr. Det hjelper ikke å lagre dette her hvis vår egen planet skulle bli truet. Det neste steget blir å lagre det i verdensrommet, og det er nok noe av tanken med å forske på hvordan planter klarer seg på den internasjonale romstasjonen f.eks. Jeg håper dattera mi får se det første TV-programmet fra den permanente Mars-kolonien.

Det er forøvrig mye som er bemerkelsesverdig med vårt eget solsystem. Jupiter er kjempestor og mange av de asteroidene som kunne vært en trussel for oss blir sugd inn av Jupiters tyngdekraft. Vår egen måne gjør kanskje at liv faktisk er mulig her, for det hadde sett veldig annerldes ut på Jorda uten månen. Da hadde vi ikke hatt flo og fjære (der livet faktisk oppstod), samt at dagene hadde vært kortere, og været mye mer dramatisk. Det hadde kanskje vært liv på planeten, hvis det utviklet seg, men det hadde sannsynligvis ikke vært så komplisert som det vi har i dag. Vi har en uvanlig stor måne og det betyr mye for hvordan vi har det her

Det var mye som måtte være perfekt. Vi er akkurat langt nok fra sola, vi har en atmosfære som beskytter oss og et magnetfelt som beskytter atmosfæren og planeten, og en tyngdekraft som er passe stor nok til at mennesker og store dyr kan leve her, og vi har en stabil rotasjon takket være månen, samt at vi har noen planeter spredd rundt omkring.

Johannesevangeliet 14:2-3 er et spesielt facinerende vers: I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik ville jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere med til meg, så dere skal være der jeg er.

Det er sannsynligvis feil å tenke på hus og rom i bokstavelig forstand siden Bibelen gir flere indikasjoner på at vi er huset der Gud oppholder seg, men det er fascinerende å spekulere på andre muligheter. Bibelen sier såvidt jeg vet ikke at verdens ende betyr slutten på menneskene. Verdens ende er ikke menneskehetens ende. Jeg har ikke tro på at vi er bundet til Jorda eller at vi er de eneste intelligente livsformene Gud skapte. Jeg kan imidlertid se for meg at det med tid og stunder blir slutt for denne planeten, og enten det er andre vesener der eller ikke, tror jeg de andre planetene, galaksene og universene er der for oss å bruke.

Jeg er av den oppfatning at hvis det ikke er en del av planen er det heller ikke fysisk mulig for oss å flytte. Det er denne type samtaler jeg har med dattera mi. Det er fascinerende. Jeg gleder meg til fortsettelsen.