Barnevern

Jeg begyndte å skrive om barnevernet i juni 2014 og har undersøkt ulike sider ved denne “hjelpen.” Dette er en samleside for disse inleggene. Jeg skriver om dette fordi det er behov for en reform av barnevernet, og selv Solveig Horne skal ha sagt at 80 prosent av barnevernet gjør en god jobb. Kan vi leve med at de resterende 20 ødelegger mange liv?

Barnevernet kan f.eks. bli bedre på innsyn, og private eiere burde ikke kunne tjene seg rike på disse barna. Da Aftenposten hadde en gjennomgang av de sju største private aktørene, fant de at disse hadde hatt et rent overskudd på 550 millioner kroner i perioden 2009-2013. Artikkelen avslører også at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kjøpte institusjonsplasser for 1,3 milliarder fra det private i 2013. Det har vært så stort fokus på profitt at børsnoterte utenlandske selskaper har investert og tjent gode penger på norske barn.

Det er også problematisk at sakkyndige psykologer får oppdraget direkte av barnevernet. Siden dette er lukrative oppdrag som de gjerne vil ha flere av, er det vanskelig å være uenig med barnevernet. Les om det i ABC nyheter. Det sammen med den manglende dokumentasjonen i barnevernet og i fylkesnemdene svekker rettssikkerheten. Slik det er i dag er et lite som kan etterprøves, og det er mange veldig tvilsomme avhør av barn. Les om det i Psykologtidsskriftet der Sivilombudsmannen kritiserer den manglende rettsikkerheten til barn.

Virkelighetsfjern regjering

Et vern som truer

Hersketeknikker i barnevernet      Språk er makt (språket som hersketeknikk)

Hva mener du, Solveig Horne?

Legg ned bufetat

Jeg har skrevet noen innlegg sammen med Stefan Batory. De tar for seg det biologiske prinsippet i barnevernet.

Hjemme er best
Forskning og spekulasjon innen barnevernet
Angst for barnevernet

Advertisements

2 thoughts on “Barnevern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s