Vitenskapen som talsperson

Jeg var 9 år da Star Wars Episode IV gikk på kino og 11 år da Star Trek: The Motion Picture kom ut i 1979. Jeg husker ikke om jeg så disse filmene helt fra starten, men interessen hadde i alle fall blitt vekket da jeg som 12-åring satt som klistret til skjermen for å følge den ukentlige episoden av dokumentarserien Cosmos. Jeg fikk boka Cosmos til jul året etter og den er sannsynligvis på topp 3-lista over tidenes gaver for min del, sammen med Heimskringla og Ringenes Herre-trilogien. Carl Sagan er fremdeles en av de største heltene mine, men han er i aller høyeste grad en menneskelig helt med sine mangler.

TV-serien inneholdt flere monologer som er noe av det mest inspirerende jeg har hørt fra en agnostiker. Jeg har delt Who speaks for earth i et tidligere innlegg. Søk gjerne denne monologen opp på you tube. Denne gangen deler jeg det siste intervjuet han ga før han døde i 1996:

Carl Sagan var en briljant vitenskapsmann, men han var også naiv når han vurderte vitenskapens integritet. Jeg er enig med Sagan i at menneskene har utrettet fantastiske ting de siste 2000 årene, men hvis vi ikke har muligheten til å kritisk etterprøve konklusjonene i en studie har vitenskapen sviktet. Det er interessant at science fiction forfatteren Robert Heinlein advarte mot dette i Friday fra 1982. USA har i dette framtidssamfunnet blitt delt opp i mange land, og det er i realiteten store selskaper som styrer. Disse er ikke så opptatt av sannhet og rettferdighet. Hvis politikerne ikke forstår eller ikke ønsker å forstå vitenskap, eller en hvilken som helst annen gren av samfunnet, hvem er det da som styrer? Det kan bli konsekvensen av for lite demokrati, og jeg tror ikke vi snakker om et mulig framtidsscenario lenger. Dette skjer i dag. Det gjør Carl Sagans spørsmål uhyre interessant: Hvem snakker for oss?

Vi vet i dag at vitenskap ikke bare er kunnskap. Da National Library of Medicine f.eks. gikk gjennom 50 års forskning på schizofreni fant de at ingen av de 2000 studiene hadde produsert noe nyttig. Legemiddelindustrien liker å sammenlikne medisiner med placebo. De sier altså at den nye medisinen er bedre enn ingenting, men det vi forbrukere egentlig vil vite er om den nye medisinen er bedre enn det beste vi hadde før. Medisiner blir dessuten aldri sammenliknet med et sunt kosthold.

Influensamedisinen Tamiflu blir gjerne sammenliknet med ingen behandling, og det er mange studier som viser at en blir frisk et døgn tidligere med medisin enn uten. Forskningen bak Tamiflu lovet imidlertid at den nye medisinen kunne hindre komplikasjoner forårsaket av influensa, hovedsakelig lungebetennelse og død. Legemiddelfirmaet ville imidlertid ikke publisere hele studien. Da de endelig gjorde det viste det seg at det eneste de kunne love var å gjøre pasienten symptomfri noen timer tidligere. Det er bedre enn ingenting, men er det vært å bruke milliarder av kroner på?

En kan også få en ny medisin til å se bedre ut hvis en sammenlikner den med en for høy dose av den gamle medisinen, spesielt hvis en velger den som i utgangspunktet har flest og alvorligst bivirkninger. Det har vært vanlig i psykiatrien. Dette er bare noen av mange måter legemiddelindustrien manipulerer oss, for når autoriteter sier at ny forskning er korrekt, tror vi på det. Jeg sier ikke med dette at legemiddelindustrien ikke har gjort mye bra, men det er litt underlig at vi aldri stiller spørsmål ved konklusjonene. Vi bare godtar konklusjonene uten å ha sett tallmaterialet. Det er ingen andre i samfunnet som har en tilsvarende tillit.

Carl Sagan mener kanskje at vitenskapen snakker for Jorda fordi den ikke er i stand til å fortelle noe annet enn sannheten. Vitenskapen har ord på for å være rasjonell og logisk. Det er ikke et uproblematisk ståsted, og jeg komme med noen eksempler i det neste innlegget mitt.

Advertisements

One thought on “Vitenskapen som talsperson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s