Lyset dimmes over Norge

 Fra Vest-Telemark Museum Eidsborg. Utstilling av ei 200 år gammel stue. Nøysomhet og enkle kår var også en norsk verdi en gang.
Fra Vest-Telemark Museum Eidsborg. Utstilling av ei 200 år gammel stue. Nøysomhet og enkle kår var også en norsk verdi en gang.

It’s so much darker when a light goes out than it would have been if it had never shone. John Steinbeck

A-laget av norske Stortingspolitikerne har vært på turné denne sommeren. Det er ikke fordi avstanden mellom makta og folket er kort i Norge, men fordi det er valg i neste måned, og det er den ene gangen politikerne faktisk husker oss. Det store temaet denne uka har vært verdier, og Ap-Hadia mente hun hadde svaret i et intervju med flaue referanser til sex. Les mer i VG.

Hva er så norske verdier? Det er ulike meninger om det. Jeg vil mene at kristendommen, samt de greske filosofene som inspirerte kirkefedrene, ikke er helt irrelevante når vi diskuterer utviklingen av det norske samfunnet. Norske verdier har for andre mer med borgerrettigheter og menneskerettigheter å gjøre, selv om norske myndigheter ikke respekterer disse heller. Vi har i alle år blitt fortalt at det er  enhet som preger Norge. Vi har en enhetsstat, som betyr at landet er sentralstyrt (motsatt av føderasjon). Vi har en enhetsskole, som betyr at alle er like og alle, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, intellektuelle evner og geografisk tilhørighet, skal gjennom det samme løpet. Det var også enhet som var motivasjonen da grunnloven fra 1814 gjorde kristendommen til statsreligion. Den skulle oppmuntre til en enhet og tilhørighet mange ikke følte.

Det er ganske tydelig at religion ikke forener oss lenger, men vi har en ny religion som gjør motsetningene tydeligere. Det meste av befolkningsveksten vil komme fra innvandring, og hvis vi tillater at mindre grupper av samfunnet har sine egne verdier og tradisjoner, har vi ikke lenger et samfunn med felles verdier. Det er kjernen i multikulturalisme.

Vi har egentlig aldri tatt et oppgjør med multikulturalismen. Dette er tanken om at vi må ta vare på ulikhetene, og det er derfor fordomsfullt å forvente at innvandrere skal adoptere norske verdier. Det er en kraftig nedvurdering av det norske. Innvandrere skal altså leve som de gjorde i hjemlandet sitt, og de kan avgjøre selv om/når de skal integrere seg. Det har dermed blitt lagt opp til at innvandrere kan etablere parallelle samfunn. Det kan åpne opp for en praksis som er i strid med norske lover og verdier, og hvis det skjer svekker vi våre egne verdier fordi vi er redde for å støte fremmedkulturelle.

Jeg har i tidligere innlegg vist til at sysselsettingen er langt lavere blant minoriteter enn i den øvrige befolkningen. Hvorfor er den det? Kan det være fordi vi har vært så snille at vi ikke har vært villige til å kreve det samme av invandrere, eller andre generasjon for den saks skyld, som vi gjør av den store majoriteten? Vi har som land aldri vært rikere, men det er likevel stadig tydeligere at ordet enhet ikke lenger beskriver samfunnet vårt. Hvordan kan det bli stadig flere som havner ufrivillig utenfor arbeidslivet, eller som får stadig mindre hjelp i skolen hvis alle har samme muligheter og rettigheter? Hvorfor har flyktninger flere rettigheter enn samer? Hvordan kan vi være så kritisk til vår egen religion, og samtidig godta islams kompromissløse tro på at Gud er den absolutte autoriteten?

Det er noen som mener at islam og demokratiet kan forenes, men det sier vel det meste at Tyrkia blir sett på som det mest demokratiske muslimske landet. Det finnes nok retninger innen islam som liker personlig frihet og demokrati. Jeg antar at det er derfor muslimer liker seg i Europa, men når vi ikke krever noe av dem, kan det fort bli sånn at livet her ikke ble så fritt som de hadde sett for seg. Vi vet egentlig ikke en dritt om islam. Vi kan derfor ikke si at gruppepress ikke finnes innen islam i Norge.

Toleranse betyr at jeg godtar andre syn, men det gir meg også rett til å fortelle andre at de tar feil. Jeg har ikke problemer med å godta andre religioner i Norge, inkludert jødedommen og islam, men hvis utøverne av disse religionene ønsker å bli boende i Norge, må de tilpasse seg det norske samfunnet. Det betyr at noen av innvandrernes egne verdier må vike. Det vil få betydning forholdet mellom menn og kvinner, kvinners rettigheter, og forholdet til andre religioner eller ateister (de vantro). Det er altså ingen andre grupper som er verdt mindre enn din egen, men dette er så langt jeg kan se ikke et like opplagt prinsipp i Koranen som det er i Bibelen. Hvis vi viker på dette området er det ikke bare verdiene våre som forvitre; det gjør demokratiet også.

Vi har hatt noe flott i Norge. Vi kan få noe annet, som mange vi si at vi kan leve med, men som sitatet øverst antyder, kan det bli mørkt for de som husker hvordan det var. Er det ikke verdt å kjempe for det vi til en viss grad fremdeles har?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s