Make the planet great again

Det var så dårlig luftkvalitet i Paris i desember 2016 at byen innførte kjørerestriksjoner i fire dager. Foto: Wikimedia Commons
Det var så dårlig luftkvalitet i Paris i desember 2016 at byen innførte kjørerestriksjoner i fire dager. Foto: Wikimedia Commons

Verden har et stort behov for å vise at den er mot Donald Trump, og den franske presidenten brukte en av Trumps slagord da han kommenterte Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen.

Europeiske ledere burde ha nok motivasjon til å stoppe utslippene, for det står ikke så veldig bra til her. En studie fra 2016 viste f.eks. at hele 48 000 dødsfall per år kan knyttes direkte til luftforurensning i Frankrike. President Macron vil ha alle med seg for å redde verden, men jeg lurer på hvor mye bedre verden blir med Europa i førersetet. Frankrike er kjent for dårlig luftkvalitet, noe disse bildene fra The Guardian illustrerer.

Et annet viktig EU-medlem, Tyskland, har kanskje større problemer med luftforurensning, og tysk media omtaler gjerne Stuttgart som Tysklands Beijing. EUs byrå for miljøvern sa så seint som i 2015 at kvaliteten på Europas drikkevann hadde blitt bedre, men advarte likevel mot kjemisk forurensning fra jordbruket, kommunale kloakkrenseanlegg.og mikroforurensning fra personlige pleieprodukter. Les om det i Nature.

Grønt er kanskje en militær farge, men det er neppe noe som heter grønn krigføring. En artikkel i Newsweek fra 2014 utpeker det amerikanske forsvarsdepartementet som en av verdens største forurensere, og hvis dette er representativt i NATO, er situasjonen veldig alvorlig. Klimaforandringer og tilgang til rent vann kan være like destabiliserende som krig, og det er godt mulig at NATO bidrar til å gjøre situasjonen verre der det allerede er veldig alvorlig, for hvis det militæret forurenser hjemme gjør de det sannsynligvis andre steder også.

Når det gjelder Parisavtalen er det veldig usikkert hvor god den er. Kyotoavtalen ble hyllet som et dramatisk vendepunkt i 1997. Hver eneste avtale og konferanse etter det har blitt omtalt som den siste sjansen vi har. De samme ordene ble brukt om Bonn i 2001, Montreal i 2005, Bali i 2007, København i 2009, Cancun i 2010, Durban i 2011, Warszawa i 2013, Lima i 2014 og til slutt Paris i 2015. Den tidligere NASA-forskeren James Hansen kaller ifølge The Guardian Parisavtalen for svindel fordi den inneholder løfter, men ingen handling. Han har nok rett når han hevder at fossilt brennstoff vil være førstevalget så lenge det ser ut til å være det billigste. Han foreslår istedet en skatt på utslipp av drivhusgasser.

Den franske presidenten vil naturlig nok forsvare Parisavtalen, men sannheten er nok at den er like uforpliktende som alle tidligere avtaler. USA opplevde forøvrig en enorm økning i  oljeproduksjonen under president Obama, selv om han tilsynetalende hadde forpliktet USA til å redusere utslippene, så det er ikke sikkert at Trumps avgjørelse betyr så veldig mye. Den eneste forskjellen er kanskje at han ikke later som at han er grønn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s