Mer miljø-pjatt

Illustrasjon. Siluett av mann som løper. Donald Trump blir beskyldt for å desertere, men er han unikt uansvarlig?
Donald Trump blir beskyldt for å desertere, men er han unikt uansvarlig?

Jeg irriterte meg en kort periode over medias anti-Trump kampanje. Det var ikke grenser for hva de presterte å snu til noe negativt for Trump, og hvis det var mulig å få den amerikanske presidenten til å se latterlig ut, var det ingen journalister med respekt for faget sitt som nølte. Det var derfor ikke overraskende å se den melodramatiske responsen i går da Trump signaliserte at USA kanskje kom til å trekke seg fra Paris-avtalen. Hva beyr egentlig det?

Utenrikskommentator i VG, Per Olav Ødegård, skrev sågar at “Donald Trump abdiserer USA fra internasjonalt lederskap, nå også i klimakampen”. Hvor ledende har egentlig USA har vært? Paris-avtalen og tidligere FN-avtaler har selvsagt en viktig symbolsk betydning, men det er egentlig alt de er. Det høres imponerende ut når mange land ratifiserer disse avtalene, men hva tror du kommer til å skje med de som bryter løftene, enten de trekker seg fra avtalen eller ikke? Absolutt ingenting!

Bush-administrasjonen ga egentlig blaffen i Kyoto-avtalen, mens Obama forpliktet seg til en 17 prosent nedgang av utslippene fra 2005. Dette skulle skje innen 2020. Det har blitt sådd usikkerhet om hvor reell nedgangen under Obama var. Nedgangen skyldes bl.a. en nedgang i utslippet av metangass, men det viste seg at tallene hadde blitt kraftig underrapportert, og i stedet for en 10 prosent nedgang for metangass, var det en 30 prosent oppgang det siste tiåret (fra en studie som ble publisert i 2016). Det var de underrapporterte tallene USA tok med seg til forhandlingene i Paris, så det er ikke umiddelbart opplagt at det Trump gjør nå er noe nytt.

Samtidig med at president Obama tilsynelatende inntok en lederposisjon i klimakampen, investerte den statlige banken US Export Import investert i mange utenlandske prosjekt som forurenser tilsvarende det USA har kuttet på hjemmebane.

Vi har ord på oss for å ta FN-avtalene alvorlig, men det kan diskuteres om vi gjør så mye mer enn USA. Norges klimamål stammer fra to klimaforlik på Stortinget (2008 og 2012). Målet var å redusere utslippene fra 1990 med 30 prosent innen 2020, noe som betyr at et utslipp på 51,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter skal ned til 36. Jeg er ikke sikker på regnestykket, men Naturvernforbundet anslår i denne artikkelen at utslippet må være på 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippene økte til 54,6 tonn i år 2000, men gikk ned til 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Det går altså rett vei, men det er likevel ingen tvil om at vi er et stykke unna de internasjonale forpliktelsene våre. Vi har ikke forkastet Paris-avtalen, men når vi gjør opp regnskap, har vi egentlig oppnådd mer enn USA?

Når det gjelder USA er ikke situasjonen så dramatisk som media legger opp til. Samme hva Donald Trump sier tror jeg lokale myndigheter er interessert i å gjøre det de vet er i deres beste interesse. Massachussetts vs The Environmental Protection Agency var en sak 12 delstater og noen byer anrettet mot The Environmental Protection Agency, og saken gikk til Høyesterett i 2007. Hensikten var å tvinge føderale myndigheter til å regulere utslippet av klimagasser. Donald Trump var faktisk ikke president for ti år siden, så han er kanskje ikke det eneste problemet. Hvis dette er lederskap forstår jeg bekymringen, for selv om en skulle tro at det vanskelig kan bli verre, er det tydeligvis en frykt mange har.

For ordens skyld, jeg støtter ikke Trumps konspirasjonsteoretiske syn på vitenskap og klimaendringer, men er derimot enig med de som sier at det haster med å redde Jorda. Jeg har derfor skrevet en del innlegg om alternativ livsstil, og er spesielt fascinert av de som velger et “off the grid” liv. Poenget mitt i dette innlegget er at politikere liker symboler, men jeg er ikke overbevist om at løftene de har gitt i Paris-avtalen er mer enn symbolpolitikk, og det er det siste miljøet trenger. Hvis politikerne ikke lykkes er det neppe fordi Trump sviktet.

A large ioncrease in US megthane emissons over the past decade
Decline in the US Greenhouse Gas Emissions Overestimated by More Than a Third

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s