Hevn og rettferdighet

Dette er biblioteket i Halden fengsel. Noen omtaler norske fengsler som luksusceller og tenker at det er bedre å slippe dem ut igjen med psykisk slitasje, men vi har noe resten av verden ønsker seg. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg
Biblioteket i Halden fengsel. Noen mener det er for mye luksus i fengsel, men husk at alle kommer ut igjen. Fokus på straff skaper sinte mennesker.
Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Rettsvesenet må finne en balanse mellom hevn og rettferdighet. Det er ikke alltid lett, og samme hvilken avgjørelse dommerne tar, er det noen som føler dommen som urettferdig.

Jeg så en interessant serie på Netflix for noen uker siden, Badlands Texas. Jeg er fascinert av mennesker som lever alternativt, gjerne “off the grid.” Det var noen fantastiske skikkelser med i denne dokumentaren, men det viste seg at serien etter hvert skulle handle om et mord. En tidligere amerikansk fotballspiller drepte kameraten sin. Han var stor, drakk for mye og hadde et voldsomt temperament. Det virket helt opplagt at han ville bli dømt, men juryen frifant den tiltalte. Hvordan var det mulig?

Han sa hele tiden at han ikke kunne huske noe av det som skjedde, men dette forandret seg under rettssaken. Da hevdet han at det var selvforsvar. Det skal ha skjedd ting i juryrommet som viser svakheten ved det jurysystemet de har i USA. Det var nemlig et jurymedlem som sa i etterkant at hun følte seg presset til å stemme for en frifinnelse. Jeg er likevel ikke sikker på om juryen gjorde en dårlig jobb, for de kan ikke dømme noen fordi de tror eller føler at det er rett. De må vurdere bevisene. Det var mye som ikke kom fram i rettssaken, bl.a. at den tiltalte hadde reagert med vold i en rekke situasjoner. Det var et tydelig mønster, og selv om dødsfallet var et sjokk for alle på denne fredelige plassen, var det ikke overraskende at det var Big T som stod tiltalt.

Jeg fikk litt assosiasjoner til denne saken da jeg lyttet til avslutningen av rettssaken mot Eirik Jensen. Jeg synes advokatene hans argumenterte bra i sluttprosedyrene sine, for hvis det stemmer at bevisene er svake, spiller det ingen rolle hva dommerne tror eller føler. Jeg har ikke fulgt denne rettssaken, annet enn en og annen overskrift jeg har sett i forbifarten, og har ikke noen formening om politimannen er skyldig eller ikke, men det virket umiddelbart litt rart at vitneforklaringen til en narkotikasmugler ble sett på som så troverdig at det ble brukt som bevis. Det kalles fri bevisførsel når partene selv velger hvilke bevis de presenterer for å belyse saken. Det spiller ingen rolle om bevisene er upålitelige, men retten må til slutt vurdere hvor mye vekt de skal legge på de ulike bevisene.

En rettsak dreier seg ikke bare om straff. Den er kanskje minst om straff i Norge siden vi har så milde straffer. Det var mange i Badlands som følte at noe ble tatt fra dem gjennom frifinnelsen. Bygda var ikke det den hadde vært, men hadde det blitt noe bedre hvis de fikk hevn? De hadde sannsynligvis hatt like mange spørsmål hvis den skyldige ble dømt og henrettet.

Norge har veldig lave straffer sammenliknet med de aller fleste land. Det betyr kanskje at hevn ikke har noen effekt. Det er åpenbart at selv om mange amerikanske delstater har dødsstraff og livstid, er det ikke avskrekkende nok. Det ser ut som at vi har noe unikt i de nordiske landene. Det er ikke så mye debatt om rettssystemet og fengselsstraffene, og vi får derfor ikke lover som f.o.f. er ment som hevn. Hva er det som skiller oss fra andre?

Ett av mange mulige svar er litt foruroligende. Det er ikke like interessant med kriminalitet her fordi velferdsstaten har fungert bedre her enn andre steder, og det har derfor ikke vært noe klasseskille å snakke om. Hvis vi skal velge ett ord for å beskrive oss selv vil moderasjon sannsynligvis være ganske dekkende, men det kan virke som at det er i ferd med å forandre seg, og samme hvem som snakker sant i korrupsjonssaken i Oslo, var det vel nettopp mangel på moderasjon som skapte den situasjonen.

Det er imidlertid en type lovbrudd som gjør meg skeptisk til rehabilitering, seksuelle overgrep. Den amerikanske delstaten Florida har en lov som ville vært utenkelig i Norge, men den er kanskje nødvendig for å beskytte barn. En tidligere straffedømt overgriper voldtok og drepte et barn i 2005. Delstaten vedtok deretter en lov som gir en obligatorisk minimumsstraff på 25 år og elektronisk overvåkning resten av livet hvis voldtektsofferet er under 12 år.

Det er nesten bare alvorlig psykisk syke som ikke har noen rettigheter i Norge, og vi kommer neppe til å få en tilsvarende lov her med det første. Jeg lurer på om det norske systemet klarer å gi offeret noen form for rettferdighet i den type saker. Straff skal sende flere signaler. Den skal for det første være så streng at den dømte forstår hvor alvorlig det var, men straffen bør også fortelle offeret at det som skjedde var utilgivelig, at offeret ikke fortjente det. Rettsvesenet administrerer på en måte samfunnets etikk. En dom viser hvilke verdier samfunnet har, hva vi ser på som viktig.

Da jeg googlet ordene “dom for overgrep” fikk jeg mange artikler med veldig korte dommer. Det var bl.a. en mann i 40-årene som ble dømt til 1 år og 4 måneder etter å voldtatt stedattera gjentatte ganger fra hun var 13 år. I en annen sak ble en kvinnelig student voldtatt, og mens den dømte mannen stod i soningskø gikk de på samme skole. Voldtektsmannen så på seg selv som et offer fordi han satt igjen med et studielån og en utdannelse han ikke fikk godkjent p.g.a. dommen. Det er ikke alltid straffedømte tar inn over seg hva de egentlig har gjort mot ofrene sine, og da mener jeg samfunnet har sviktet. Jeg føler meg ikke trygg på at menn som mener at de ikke hadde noe ansvar for den handlingen som kanskje ødela livet til de kvinnene og barna de voldtok, virkelig er rehabilitert.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s