Sannhet vs propaganda

Bilde av Vladimir Putin. Mange ser på Vladimir Putin som en trussel, mens andre tror han er en god leder. Hva er sannhet og hva er propaganda? Foto: Kremlin.ru
Mange ser på Vladimir Putin som en trussel, mens andre tror han er en god leder. Hva er sannhet og hva er propaganda? Foto: Kremlin.ru

Det er kanskje umulig for oss i lille Norge å forstå hvor vanskelig det er å styre et stort land som USA, Russland eller Kina. Det krever en sterk sentral ledelse og den må kanskje gjøre ting som virker veldig fremmede og sågar udemokratiske for oss. Det som er fremmed kan umulig være bra, kan det? Vi ser gjerne med veldig positive øyne på alt USA foretar seg, og med tilsvarende negative øyne på alt Russland foretar seg, men tror du virkelig sannheten er så enkel?

Hvem er egentlig Putin og hva vil han? Det er ingen som vet svaret, for vi hører bare det fiendene hans sier, men jeg er ganske overbevist om at vi ikke kan stole på det bildet vi får presentert i Vesten. Norsk media stoler på amerikansk media, og norske journalister oversetter derfor artikler fra sine amerikanske kolleger uten å stille spørsmål ved hvor objektive de er. En artikkel fra Business Insider viste forøvrig i 2012 at seks selskaper eier hele 90 prosent av de amerikanske mediebedriftene. Det er ikke mange stemmer som kan gi oss alternative synspunkter.

Det er umulig å vite om President Putin er kristen eller ikke, og det er egentlig unødvendig å spekulere på det, for det er en sak mellom han og Gud. Det vi vet er at han har kommet med en rekke uttalelser om hvor viktig kristendommen er for Russland. Han erkjenner at Russland er et kristent land og snakker åpent om at han ble døpt som baby. Mora måtte holde det skjult for Vladimirs far, som var et veldig lojalt medlem av kommunistpartiet, og vi vet hva de mente om religion. Det er uinteresseant om han virkelig tror eller om han bruker religion utelukkende som propaganda, men det at han kan snakke naturlig om sin egen dåp viser hvor mye Russland har fjernet seg fra kommunismen. Han ser verdien i en pre-kommunistisk russisk kultur og kristendommen er en viktig del av den. Det er en tradisjon som har kraft til å samle dette enorme riket, mens resten av verden ser ut til å fjerne det som er unikt nasjonalt.

Jeg har sett utdrag av taler og intervju med Putin på you tube, og synes den russiske presidenten gjør en god jobb. Det er et åpent spørsmål om han er den største lederen vi har i dag eller om han er tyrann, men vi må være klar over at vi er omgitt av propaganda. Det er ingen som er interessert i å gi et rett bilde av Russland. Nå har jeg ingen illusjoner om at Russland er et utopisk samfunn, men jeg har vanskelig for å tro at naboen vår i øst har gjort verden mer utrygg enn NATO.

Det er intetessant at Putin framstår som rolig, kunnskapsrik og har treffende analyser av USA og NATO. Han framstår ikke som den galningen han ofte beskrives som, og jeg har vanskelig for å tro at alt er bare skuespill.

Det er noe skremmende med denne kompromissløse, absolutte holdningen vi ser fra NATOs side. Russiske presidenter har bare onde hensikter og amerikanske presidenter har bare gode hensikter. Det er mye fundamentalistisk ideologi bak denne type propaganda, men sannheten er nok at det finnes onde mennesker og gode mennesker på begge sider. Det er de nyansene vi ikke får høre om gjennom MSM. Jeg skulle ønske jeg satt med fasiten, men når framtidas historikere skal diskutere de viktigste lederne i det 21 århundre er det ikke sikkert at Putin kommer så dårlig ut av sammenlikningen med resten.

Dette høres kanskje ut som en beundring av Putin, men jeg er mer opptatt av likevekt enn å beundre mennesker generelt. Det er sikkert mye en kan utsette på Putin, og mange mener det er så åpenbart at det er unødvendig å bevise anklagene. Det er egentlig ikke mye som forandrer seg. Det har vel stort sett vært opplest og vedtatt siden 2. Verdenskrig at USA er god og Russland er ond. Jeg tviler ikke på at Putin har gjort seg skyldig i en del ting, men jeg har vanskelig for å tro at sannheten er så enkel som nange vil ha oss til å tro.

Vi kjenner stort sett Putin gjennom fiendene hans og de mener at Putin er direkte ansvarlig for det meste som er galt i verden. Det har ifølge dette synet ikke vært noen utvikling mellom Stalin og Putin. De er like onde. Det er mistenkelig i seg selv at vi har så stort behov for å mene at Putin er ond, mens vi er uskyldige. Vi gjør aldri noe galt. Det er derfor interessant at noen er villige til å tenke tanken at kanskje har ikke NATO/USA alltid rett. Det er naivt å tro at journalistikk, historie og politikk ikke inneholder propaganda på begge sider, men det er ikke sikkert at Russland er verst. Dette er tanker jeg har vært inne på tidligere, men dette innlegget er sterkt inspirert av Hanne Nabintu Herland. Les innlegget hennes her.

Spørsmålet gjelder ikke bare Putin. Hva vet vi egentlig om Assad og hva visste vi om Gadaffi? Hvem var det som fortalte det vi tror vi vet?

Advertisements

One thought on “Sannhet vs propaganda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s