Vi krever bevis

kart over Syria. Angrepet på Syria var en desperat og farlig handling. Hvorfor har ikke MSM noen meninger om bevis og motiv?
Angrepet på Syria var en desperat og farlig handling. Hvorfor har ikke MSM noen meninger om bevis og motiv?
Wikimedia Commons

Det ligger i ryggmargen vår. Når USA handler militært støtter vi dem. Det spiller ingen rolle hva de gjør eller hvorfor de gjør det. Svaret blir alltid at vi støtter USA. Det er som i den musikk-konkurransen på TV der dommerne sitter med ryggen til deltakerne, og samtlige dommere trykker på knappen før sangen starter. Det betyr at de vurderer prestasjonen som god uten at de har noen kunnskaper om hva de støtter.

Jeg har mine tvil til om etterretning er så nøyaktig som mange tror. Det som blir offentliggjort er ment for offentligheten. Det er ment å påvirke og rettferdiggjøre krigshandlinger. Sannheten er at etterretning utelukkende leter etter den informasjonen en ønsker å finne, og informantene kan finne på å fortelle det de tror oppdragsgiverne ønsker å vite. Det er som med retorikk eller nyheter om presise raketter. Det høres imponerende ut, men det gir oss ikke sikker kunnskap.

Når vi som deltakere i demokratiet skal vurdere den jobben politikerne gjør på våre vegne, og hva politikerne planlegger å gjøre, er det viktig å bruke fllere kilder. Jeg leser en del artikler på det canadiske nettstedet globalresearch.ca. De har skrevet mye om det amerikanske angrepet på en syrisk flybase før helga. Artikler som 1983 CIA Document Reveals Plans to Destroy Syria, Foreshadows Current CrisisUS Backed Plans to Launch Chemical Weapons Attack on Syria and Blame it on Assad Government og Pentagon Trained Syria’s Al Qaida “Rebels” in the Use of Chemical Weapons beviser ikke at det var det som skjedde, men det er bemerkelsesverdig at det er absolutt ingen som er villige til å tenke på det som en mulighet. Det er veldig rart, for dette er en vanlig militær strategi, men av en eller annen grunn kan vi ikke få oss til å tro at våre ledere faktisk har et potensiale for uærlighet i seg.

Tidligere utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal ledet det såkalte Godal-utvalget. De evaluerte den norske innsatsen i Afghanistan i perioden 2001-2014. Norge hadde tre mål med deltakelsen:

  • Vise oss som en god alliert til USA og NATO i kampen mot internasjonal terror
  • Bekjempe internasjonal terror og forhindre at Afghanistan ble et arnested for terror på nytt
  • Bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand  og fredsdiplomati.

Utvalget konkluderte med at Norge lyktes i det første målet, mens det ikke var direkte høy måloppnåelse på de to andre. Vi hjalp altså ikke afghanerne. Les mer i Dagbladet.

Norge deltok også i Golfkrigen i 1990-1991, og da USA ba oss om å bombe Libya var det aldri tvil om at vi skulle svare ja. Den norske regjeringen var igjen raskt ute med å støtte den amerikanske bombingen ev en syrisk flybase i forrige uke, selv om det er veldig uklart hvorfor de gjorde det. President Obama vurderte å gripe inn etter at kjemiske våpen ble brukt for noen år siden, men ble advart, bl.a. fordi det ikke fantes udiskutable bevis. Han sa i et intervju i The Atlantic at “dropping bombs on someone to prove that you’re willing to drop bombs on someone is just about the worst reason to use force.” Han forstod i alle fall såpass. Nå blir vi fortalt at det var klare bevis, men at  det ikke var tid til å la Kongressen eller FN vurdere dem. Det er fortsatt ingen som har sett bevisene, og det er all mulig grunn til å tvile på motivene. Det er ingen som diskuterer Trumps russiske forbindelser i dag, og det er motivasjon god nok for enkelte til å angripe et annet land.

Det er mye som ikke henger på greit når det gjelder det amerikanske angrepet på en sysisk base i forrige uke. Russland utplasserte det avanserte forsvarssystemet s-400 Growler etter at et tyrkisk F-16 kjøt ned et russisk fly i november 2015. Disse rakttene kan treffe mål i lav høyde og opp til 90 000 fot. Det var ikke det at de ikke virket. Russland valgte å ikke bruke dem. USA gikk ikke til et overraskende angrep, for de varslet Russland om planene sine flere timer i forveien. Russiske og syriske styrker hadde dermed tid til å flytte på utstyr. Det er selvsagt mulig at Trump bare ville sende et signal om at han var villig til å angripe bare for å angripe. Jeg synes likevel dette er snodig. Det gir imdiertid mer mening hvis hensikten var å få litt ro fra alle anklagene om tette bånd til Russland. Nyheter er i stor grad en narrasjon, men det er jammen politikk også. Det blir uansett spennende å se hvordan dette utvikler seg, men jeg er ikke overbevist om at alt er som det ser ut til.

Jeg skulle likevel ønske vi hadde politikerne som kunne kreve svar fra det som skal være en alliert.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s