Stormbergs integrering

to menn håndhilser
Mange kvalifiserte søkere får aldri et jobbintervju, men diskrimineringen skjer ikke åpenlyst.
Foto: Ambro via freedigitalphotos.net

Det er prisverdig av Steinar Olsen, daglig leder i klesprodusenten Stormberg, å ville bidra til integrering, men jeg tillater meg likevel å spørre om han er like nærsynt som politikerne. De har en tendens til å beskrive situasjonen som de mener den er i øyeblikket, men som de fleste vet kan den forandre seg raskt. Les Olsens innlegg i VG.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at nærmere 15 prosent av de sysselsatte i fjerde kvartal i 2015 var innvandrere, noe som er omtrent andelen de utgjør av befolkningen, men det er store forskjeller mellom de ulike gruppene. Sysselsettingen var på 67,2 prosent for befolkningen eksklusive innvandrere, og den er på over 60 prosent for alle andre grupper bortsett fra Afrika og Asia. Sysselsettingen for innvandrere fra de to kontinentene var på henholdsvis 40,7 og 53 prosent. Vi bør med andre fokusere på at alle skal få tilgang til arbeidsmarkedet, men det er ikke virkeligheten for altfor mange.

Det er mulig det vil hjelpe, som Olsen foreslår, å fjerne kontantstøtten, men en må også være klar over kjønnsforskjellene varierer mellom innvandrere. Det var et gap på 7,3 prosent mellom sysselsatte menn og kvinner hvis vi ser på alle innvandrere. Dette gapet er større for innvandrerere fra land som Afghanistan, India, Irak, Pakistan, Somalia og Tyrkia, mens det er på nivå med majoritetsbefolkningen for land som Bosnia, Chile, Burma og Vietnam.

Det blir pekt på at for dårlige norskkunnskaper, kontantstøtte og manglende arbeidstillatelse holder flyktninger utenfor arbeidsmarkedet, men det er ikke hele sannheten. Norsk Institutt for samfunnsforskning (NIFU) publiserte en offentlig utredning for fem år siden der det kom fram at jobbsøkere med et navn arbeidsgiveren oppfattet som “unorsk” hadde 25 prosent mindre sannsynlighet for å bli kalt inn til et jobbintervju. LO-leder Gerd Kristiansen kommenterte rapporten i et intervju med NRK og sa bl.a. at hun ikke var overrasket. Les mer på nrk.no.

Det er også rapporter som sier at innvandrere med høy utdanning sliter med å få en relevant jobb, og de som lykkes får ofte dårligere betalt enn norskfødte. En annen rapport fra NIFU viste at ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning hadde opp til dobbelt så stor sjanse for å bli arbeidsledig etter uteksaminering sammenliknet med etniske nordmenn. Jeg mistenker forøvrig at mange så for seg at vi kunne få høytfungerende innvandrere med lys hud da syrerne begynte å komme til Europa. Noe av det første som ble sagt var nemlig at dette var mennesker med høy utdanning, men det er ikke så opplagt at det stemmer. Tall fra NOKUT viser nemlig at 17 prosent av syrere utenfor byene og 25,6 av de som kom fra syriske byer hadde vært innom høyere utdanning før krigen. Jeg vet ikke hva de legger i det. Jeg har f.eks. studert ett semester ved et amerikansk universitet, og har dermed vært innom et amerikansk universitet, men kan ikke dermed si at jeg har en utdannelse fra USA. Det er én ting at dette høye utdanningsargumentet er unøyaktig, men det viser også en temmelig beregnende holdning.

Det er ikke noen lett oppgave for NOKUT å vurdere om de kan stole på dokumenter fra syriske flyktninger. Hvis det f.eks. dreier seg om en mastergradsoppgave er det ikke nok at den har blitt godkjent av et syrisk universitet. Den må også være omfattende nok til at den hadde blitt godkjent ved en norsk institusjon.

Det virker som at alle skal i arbeid uten å ta hensyn til at det er vanskelig å lære et nytt språk i voksen alder, og uten å ta hensyn til at vi snakker om mennesker som har opplevd grusomme ting. Fattigdom kan forøvrig gi like store problemer med PTSD som krig. Steinar Olsen hevdet i 2014 at influensa eller lungebetennelse ikke var god nok grunn til sykemelding. Han sa seinere at han hadde spisset budskapet litt for mye. Det går an å forsnakke seg noen ganger, men her snakker vi om et innlegg det sikkert tok en del minutter å formulere. Han hadde nok reflektert over ordvalget før han publiserte, så en kan spørre seg om han klarer å sette seg inn i de ansattes situasjon.

Konklusjonen min i denne kommentaren kan ikke bli annen enn at vi har en del rasisme i norsk næringsliv. Vi snakker mye om hvor glade vi er for å ta imot innvandrere, men sannheten er nok at arbeidsgivere foretrekker europeiske innvandrere. Integrering betyr forøvrig at innvandrerne kan få bevare kulturen, etikken, klesstilen og familiestrukturen sin i noen generasjoner, men samfunnet forventer at de etter hvert velger majoritetskulturen. Jeg tror likevel mange ser for seg at dette skjer umiddelbart, og det er kanskje der problemet ligger. Vi er problemet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s