En verden uten religion

Korshaugen i Haugesund vitner om en lang kristen tradisjon. Noen vil mene at vi klarer oss bedre uten.
Korshaugen i Haugesund vitner om en lang kristen tradisjon. Noen vil mene at vi klarer oss bedre uten.

Jeg ligger et godt stykke fra den trafikken jeg hadde i 2012 da VG Bra blogg delte to av innleggene mine. Begge hadde med teologi å gjøre og det er et tema som opptar meg litt. Det engasjerte tydeligvis en del VG-lesere også, for jeg hadde 20 000 treff de to dagene. Et av de vanskeligste spørsmålene er hvorvidt verden blir bedre av religion, og når en ser på verden både i dag og gjennom historien, er det lett å svare nei på det spørsmålet.

Det blir litt for lettvint tror jeg. Det finnes ikke mange ateister i verden, og det er dermed ikke så vanskelig å få en kjendisstatus og sågar en kultstatus i sin egen menighet. Jeg er ikke sikker på hva en definerer som bedre, men antar det er snakk om mer altruisme og mindre egoisme. Fravær av religion betyr forøvrig ikke nødvendigvis at Gud er fraværende. En gruppe akademikere som kaller seg for Atheism 3.0. erkjenner at de ikke vet om Gud finnes eller ikke. Bruce Sheiman sier f.eks. i boka An Atheist Defends Religion: Why Humanity is Better Off With Religion than Without lt at han  ikke tror på Gud, men at han likevel tror på religion.

Det er en holdning jeg har savnet tidligere, for jeg mener det er totalt meningsløst å være ateist. Det er ingen i dag som kan bevise at Gud eksisterer, selv om jeg mener at det er veldig gode indisier, men det er heller ingen som kan motbevise at universet ble skapt for oss. Da gir det faktisk ikke mening å skrive konklusjonen før en starter studien, men det er egentlig det ateistene gjør. Det virker som en fornuftigere tanke å si at en ikke har beviser, men at en ser fordelene med religion. Det er det Bruce Sheiman gjør, for han mener at fordelene med religion er større enn ulempene. Han tenker da på at mange lar seg inspirere av religion. Tro gir mange helsefordeler, i tillegg til at det skaper samhold og solidaritet. Vi har vært vant til at myndighetene tar vare på oss fra fødsel til grav, men det er mye som tyder på at vi beveger oss tilbake til et samfunn der vi ikke kan vente like mye fra stat og kommune. Det vil bli større sosiale forskjeller enn vi har sett på lenge. Da kan religion spille en viktig rolle.

Kirka var i tidligere tider ikke bare et sted der en hørte forkynnelse. Menigheten gjorde mange av de tingene myndighetene ikke hadde økonomi til. Foreldre fikk også hjelp til å oppdra barna sine til å bli gode samfunnsborgere. Vi ser fremdeles i noen land, bl.a. i USA, at kirka spiller en viktig rolle når lokalsamfunnet opplever noe dramatisk, som en naturkatastrofe eller krig. Jeg opplevde noe av dette sterke samholdet da jeg var til stede på en stor utendørs gudstjeneste til støtte for politi og brannfolk etter 9/11. Dette var i Little Rock, langt unna New York, men kirker over hele landet viste sin støtte.

Det er snakk om to spørsmål: Ble universet skapt og er det formålstjenlig å tro på Gud? Det er noen som blir fristet til å vise til hva kristne har gjort og konkludere med at kristendommen dermed gjør mennesker onde. I en verden uten religion kan en lett tenke at det ikke vil finnes noen selvmordsbombere, det ville ikke ha vært noe Ku Klux Klan eller IRA, det hadde sannsynligvis ikke vært noe kommunisme, og korstogene hadde aldri funnet sted.

Det er imidlertid mye som tyder på at myndigheter bør la seg inspirere av en luthersk/humanistisk tradisjon, som i Norge, men religion og politikk bør være atskilt. Jeg har tro på at religion reduserer voldelig atferd og at den øker muligheten for at vi behandler våre nærmeste bedre. Det er nok mange som kan ta de rette valgene uten å ha gått i kirka, men tro kan sannsynligvis utgjøre en direkte forskjell for enkelte individer. Når det gjelder antakelsen om at verden blir farligere med religion tror jeg det gir mer mening i å se på politisk makt. Det blir gjerne vist til korstog og inkvisisjonen som bevis på at kristendommen er ond, men dette dreide seg om politisk og økonomisk makt. Det meste av volden i den muslimske verden kan spores tilbake til den maktkampen som oppstod etter at profeten Muhammed døde. Islam delte seg opp i ulike retninger fordi det var strid om hvem som skulle overta etter Muhammed.

Kristne gjør ikke onde ting fordi de er kristne, men fordi de ikke lar budskapet i Bibelen få prege dem. Det er onde og egoistiske mennesker både utenfor og innenfor religionene, men jeg tror som Bruce Sheiman at religion har en viktig funksjon. Det tror jeg så gjerne når jeg ser alternativet, for det er ikke overdeldende beviser for at samfunn og mennesker som lever helt atskilt fra religion er spesielt lykkelige. Det er nok ikke så enkelt at vi kan utrydde sult, qaegoisme, terrorisme og folkemord hvis vi bare kvitter oss med religion.

Atheism 3.0 finds a little more room for religion

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s