Det liberale dilemmaet

Det største av SSBs befolkningsframskrivninger for Haugesund sier at det vil bo 15 300 flere i denne lille byen allerede i 2040. Det kan det bli konflikter av.
Det største av SSBs befolkningsframskrivninger for Haugesund sier at det vil bo 15 300 flere i denne lille byen allerede i 2040. Det kan det bli konflikter av.

Vi er veldig liberale her i Norge og jeg tror de fleste er enige i at det er positivt. Mange applauderer derfor friheter som at homofile kan gifte seg i den kirka de ønsker å avskaffe, eller at de i det hele tatt kan leve som homofile. Det er også mange som tenker at vi bør ha en økt innvandring fra muslimske land, selv om dette innebærer flere motsetninger som vanskelig lar seg forene med det samfunnet vi ønsker oss.

Det ligger an til at den religiøse demografien vil forandre seg i Norge med en gradvis minkende interesse for vår egen luthersk-humanistiske arv, samtidig som islam sannsynligvis er den av de andre religionene som vil øke mest. Det kommer an på hvilken utgave vi får, men jeg deler den skepsisen mange har når jeg ser hvordan det fungerer i land som Saudi-Arabia, Iran og Sudan. Det virker paradoksalt nok ut som at kristne og muslimer er bedre naboer i Irak og Syria enn i noen av de landene vi samarbeider med. Et av de største problemene i land som har prøvd å utvikle et samfunn der muslimer og andre relgioner, inkludert ateisme, lever side om side om side har vært sharialovene. Det er nemlig mange som mener at sharialover og demokrati og menneskerettigheter er uforenlige.

Det er mange som forbinder sharialover med middelaldersk straff som å amputere lemmer, pisking og dødsstraff ved steining, og det skjer utvilsomt i muslimske land, også i land vi anerkjenner. Muslimene tenker annerledes om dette, for de skiller ikke mellom jus og religion, og lover blir dermed sett på som noe positivt. Jeg kjenner ikke detaljene, men det ser ut til at islam har et syn på bl.a. utroskap, sex som en ekteskapelig plikt/voldtekt og seksuell legning som de færreste nordmenn støtter. Det er også kompliserte regler knyttet til lån og det er et økende antall banker som holder seg til de muslimske reglene for banktjenester.

Muslimsk innvandring har vært en utfordring i mange vestlige land fordi en har vært redd for å fornærme de nye minoritetene, og det tok derfor lang tid før majoriteten prøvde å integrere innvandrere. Det skal sies at muslimer som flytter til Vesten diskuterer disse lovene, og det kan godt tenkes at islam blir mindre patriarkalsk i løpet av det neste århundret. Jeg tror likevel vi kan oppleve at dette ikke går så smertefritt for seg som vi ønsker. Problemet er ikke innvandring, men det er problematisk når vi ikke er villige til å diskutere framtidige utfordringer. Da kan størrelsen på innvandringen bli et tema, for det er ikke sikkert vi klarer å hjelpe alle som trenger det, både nordmenn som faller utenfor og de mange innvandere som gjør det.

Økonomi er kanskje hovedgrunnen til at den euforiske Syriastemningen ikke vil vare. Det er mye som skjer samtidig nå, og det er mange som mener at vi må betale langt mer i skatt for å beholde den levestandarden vi har i dag. Jonas Gahr Støre uttalte for kort tid siden at han fryktet for en utvikling av en underklasse i Norge. Vi ser i andre europeiske land at det blir stadig flere “working poor”. Dette er mennesker som har lønnet arbeid, men som ikke klarer seg uten ulike typer sosialstønader og matkasser. Det er grenser for hvor lenge oljeinntektene vil beskytte oss mot de økende forskjellene som resten av kontinentet må leve med,

En artikkel i E24 fra august i fjor viste til at statens oljeinntekter ble redusert med 16 milliarder i første halvår av 2016. Det kom kanskje ikke som noe sjokk etter som oljeprisen er ustabil, men dette er kanskje et varsel om at vi må ha alternativer. Det som bør gjøre mange bekymret er at produksjonen økte med 3,5 prosent i samme periode uten at det hjalp. Vi tømmer altså lageret raskere, samtidig som vi tjener mindre. Jeg mener ikke å høre melodramatisk ut, men det virker som at at mange tenker at vi skal ta i mot langt flere flyktninger enn vi kan gi et forsvarlig tilbud til.

Jeg tror motivasjonen for å ta imot så mange er den arbeidskraften vi trenger, for det er ikke lenge til vi har så mange pensjonister at utgiftenene vil være større enn både skatteinntekter og avkastningen fra oljefondet. Det er nok håpet at innvandrere skal redde oss, og prosjektet lykkes kanskje, men det er et risikabelt prosjekt fordi mange ser ut til å ha det travelt. Vi sparer på en måte arbeidskraft til vi har bruk for den, men det kan hende at noen må bli her i mange år før samfunnet føler at vi trenger dem. Det er fantastisk hvis det virker, og jeg tviler ikke på at flyktninger mener det når de sier til lokalpressen at de har kommet hit for å jobbe, ikke for å motta stønad.

Jeg tenker også på statistikken og lurer på hvorfor det skal snu nå. Det var ifølge Statistisk Sentralbyrå 380 000 sysselsatte innvandrere i 4. kvartal 2015 og det utgjorde nesten 15 prosent av sysselsatte totalt. Det høres ikke så verst ut, for innvandrere utgjør omtrent den samme andelen av befolkningen. Hvis en ser nærmere på statistikken ser en likevel at sysselsettingen er høy blant innvandrere fra Norden, Vest-Europa, EU og Øst-Europa ellers, mens den er lavest blant innvandrere fra Afrika, Asia og Sør-Amerika. Statistikken fra SSB viser også at invandrere fra land utenfor EU/EFTA, Australia og New Zealand må ha bodd i Norge i minst 4 år før de kan komme opp i over 50 prosent sysselsetting, og det høyeste denne gruppa oppnår er i underkant av 57 prosent etter minst 15 år i Norge.

Det er mange som ikke tenker framover, og hvis det ikke utvikler seg helt som vi ser for oss, blir faktisk ikke Sylvi Listhaug det største problemet vårt, for hvis tanken er at vi skal spare denne arbeidskrafta til framtida, er det ikke sikkert at den norske hjelpen betyr så mye.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s