Falske flagg

Begrepet falsk flagg ble opprinnelig brukt om marinefartøy i krig som heiste et annet lands flagg for å lure fienden. Jeg tror det bl.a. ble brukt da den tyske marinen lyktes i det som egentlig var et dårlig planlagt angrep på Norge i 1940. Det blir i dag brukt om ulike typer operasjoner der en bevisst vil villede.

Jeg tror falskt flagg kan forklare mye av det som skjer i politikken og nyhetene, men det har blitt ganske utvannet de siste årene. Det er ikke alt som er direkte falske flagg. Det militære og etterretningsorganisasjoner i de fleste land bruker ulike typer bedrag, som de gjerne kaller psychological operations (psy-ops). Det kan dreie seg om å bruke journalister, som i Operation Mockinbird, eller å finansiere internett-troll. Det er f.eks. ansatte i militære/etterretningsorganisasjoner med flere profiler hver som jobber med å forstyrre debatten på nettet og/eller overtale andre. Det er også vanlig med såkalte agent provocateur, som infiltrerer grupper for å sabotere. Det kan f.eks. være en fredelig demonstrasjon som ender i skandale fordi noen av medlemmene av denne gruppa går bevisst inn for å ødelegge ryktet til det som i utgangspunktet var en positiv organisasjon.

Den verste typen er såkalt black psy-ops der en gjør noe forferdelig, som f.eks. mord, men får det til å se ut som fienden din. Denne taktikken ble f.eks. brukt av Macedonia i 2002 da sikkerhetstjenesten drepte sju ulovlige innvandrere fra Pakistan. Det ble gjort bevisst for å imponere USA ved at de hadde åpnet en ny front i kampen mot terror. Det ble sagt at pakistanerne var knyttet til Al Qaida og at de hadde planer om å angripe ambassader og andre “viktige installasjoner”. Les om det i BBC. Begrepet har i stor grad blitt misbrukt de siste par tiårene, og en må være klar over at agent provocateur finnes blant alternative nyhetsformidlere og andre som gir inntrykk av å avsløre løgn og bedrag. De er finansierte av myndighetene for å diskreditere andre innen det samme feltet.

Karl Johans gate i Oslo representerer makten eller eliten i Norge.
Karl Johans gate i Oslo representerer makten eller eliten i Norge.

Jeg er enig i at bedrag blir brukt som en bevisst strategi, men det er vanskelig å nøste opp i dette. Det har vært ting i mange terrorsaker som burde få mange til å stille spørsmål og lete etter svar. Det ble f.eks. funnet et syrisk pass i perfekt tilstand på eller nær kroppen til en selvmordsbomber i Paris. I Charlie Hebdo-angrepet la en av terroristene igjen ID-kortet sitt i fluktbilen, mens en av de ansvarlige bak det store angrepet i USA i 2001 skal ha lagt igjen en flygermanual i en bil de parkerte på flyplassen. Det er lett å legge igjen ting, men vi snakker om kriminelle som klarer å lure politi, militære og etterretningsorganisasjoner i hele verden. Denne vanen med å legge igjen spor virker å være noe de har lagt seg til de siste 16 årene.

Jeg sier ikke at dette er aksjoner som amerikanske og europeiske myndigheter har stått bak eller tillatt, men det bør få oss til å stille noen spørsmål. Det går bokstavelig talt bare noen få minutter fra angrepet til noen fra offisielt hold sier at dette sannsynligvis var muslimske terrorister. Det het tidligere at det var/kunne være Al Qaida, mens IS har overtatt den rollen i dag. Det er som at en ikke kan tenke seg andre muligheter. Den organisasjonen terroristene arbeider for vil naturligvis ta æren for mordene, men de vil ikke at terroristene skal bli tatt levende. Da kan de avsløre for mye, og det er derfor grunn til å tro at det ikke er hvem som helst som får disse oppdragene, men de smarteste eller mest ekstreme. Det er de som er villige til å dø og de som er kalde nok til å gjennomføre oppdraget uten å legge igjen beviser som kan føre til en arrestasjon. Vi skal ikke rope konspirasjon og falskt flagg hver gang noe dramatisk skjer, men vi kan ikke være så godtroende at vi godtar at alt skjer nøyaktig som vi blir fortalt, at ingen har en agenda.

Jeg liker noen ganger å spekulere, men jeg gjør det da klart at det ikke er annet enn spekulasjoner. Det er ikke alltid disse falske nyhetene fra mainstream media er gjort med overlegg, men resultatet blir det samme. Det har det siste året vært et ekstremt fokus på at Donald Trump er en fascist, mens en realistisk vurdering av Hillary Clinton ikke hadde sett veldig annerledes ut. Sylvi Listhaug har blitt sammenliknet med både Trump og Hitler, mens hennes standpunkter på innvandring ikke skiller seg nevneverdig fra de Jens Stoltenberg hadde som statsminister. Det er mye som tyder på at både opprørere og IS har brukt saringass i Syria etter at FN fjernet de lagrene som regimet hadde. Dette skal være gass som har blitt fraktet over grensa fra Tyrkia, men det er et veldig sterkt fokus på at det er Russland og Assad som står bak krigsforbrytelser i Syria. Det er ingen andre standpunkter som blir tatt alvorlig, og derfor etterforsket. Hvorfor?

Det blir stadig viktigere å følge med. Vi har et tilsynelatende demokrati, men det er ikke lett å nå fram og faktisk påvirke politikerne. Mange godtar det når media kjører hardt på at Trump og Listhaug er fascister, men en fascisme som ser ut som demokrati er langt mer effektivt, og jeg tror det er der faren ligger.

Det kan se ut til at myndighetene tar stadig flere avgjørelser som ikke er forenlig med den definisjonen av demokratiet de fleste har. Det bør få oss til å reagere, og fascisme i dag kan like gjerne være et regime som ikke akkurat oppmuntrer til å stille spørsmål ved det bestående. Vi trenger en viss konsensus for å opprettholde et stabilt samfunn, men vi bør spørre oss om vi har nådd et punkt der vi finner oss i for mye. Det er mange i dag som protesterer mot det de mener er overgrep fra myndighetene. De trenger støtte fra oss andre, men vi må velge mer fornuftige saker enn å klage på dieselforbud eller diskutere Farmen, en reality serie som har tatt stor plass i pressen de siste dagene.

Why Syrian refugee refugee passport found at Paris attack scene must be treated with caution

Advertisements

One thought on “Falske flagg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s