Fattige nordmenn søker engler

Jeg hørte på nyhetene for noen dager siden at det er flere barn som vokser opp i fattige familier. Dette har vært et økende problem de siste årene, og hvis en googler emnet får en artikler i alle fall tilbake til 2011. De forteller alle om en dramatisk utvikling, men dette har nok ikke blitt tatt så alvorlig tidligere. Det er godt mulig at omfanget begynner å bli så stort nå at det går opp for flere.

Jeg har skrevet en del om at vi er på vei mot et kaldere samfunn med mindre solidaritet. Vi har nok blitt sett på som et aldri så lite utopia blant enkelte, ikke minst i amerikansk presse når den har skrevet om hvor bra det norske samfunnet er. De tror at Norge er et sosialistisk samfunn som virkelig vet å ta vare på innbyggerne sine, men sannheten er nok at selv om enhetsstaten Norge har en sterk sentralmakt som kan minne on sosialisme, er det i realiteten ikke noe fokus på en rettferdig fordeling av ressursene.

Spar Sørhaug har en innsmaling til fattige familier denne jula.
Spar Sørhaug har en innsamling til fattige familier denne jula.

Jeg har hørt om fattige familier i mange år, og Frelsesarmeen har samlet inn penger som de bruker i nærmiljøet. Jeg oppdaget en kasse på den lokale matbutikken i dag. Kunder kunne kjøpe mat og legge igjen litt som fattige familier får i jula. Det er et flott tiltak, men det er også et alvorlig tegn når dette er nødvendig. Det kan tyde på at det ikke er nok med de kirkene og andre organisasjoner som har delt ut mat tidligere. Det kan virke som at det er mindre solidaritet enn tidligere, eller at problemet har blitt så stort at færre har råd til å hjelpe. Dette har tradisjonelt vært en oppgave familiene og kirkene tok på seg. Kirkene var ikke bare et sted for forkynnelse, men menighetene hadde også en viktig oppgave i samfunnet. Det var et sted der foreldre kunne få hjelp til å oppdra barna til å bli gode borgere, og hvis en trengte økonomisk hjelp eller andre tjenester kunne en få det også der.

Jeg vet ikke om vi ser resultatet allerede, men jeg har tidligere pekt på at altruisme ikke er gratis. Dette er en offervillig holdning som nærmest krever at vi taper noe. Det skal gå ut over oss, og jeg tror ikke det er realistisk å ta inn så mange flyktninger som media tok til orde for da flyktningekrisen var på det mest dramatiske, og samtidig ha den levestandarden og de tjenestene vi har hatt fram til nå. Nå ble det ikke så dramatisk som først antatt, men media og opposisjonen på Stortinget hadde neppe tatt på seg noe ansvar hvis de åpne grensene de tok til orde for hadde skapt en verre situasjon. Økt innvandring betyr sannsynligvis økt fattigdom. Det er uunngåelig. Jeg stemmer ikke Frp, men jeg synes faktisk de har et poeng når de snakker om at vi ikke må glømme våre egne barn i iveren etter å hjelpe andre. Vi kan, og bør hjelpe begge, men hvis vi skal klare det, er det viktig at vi ikke tar inn så mange at vi ikke makter å gjøre nok for noen. Det er mye en kan si om populistene i Frp, men de skjuler i alle fall ikke argumentasjonen sin. Jens Stoltenberg sa akkurat det samme, og hans regjering sendte mange barn tilbake fordi han mente at foreldrene deres ikke oppfylte kravene.

Norge har ikke plutselig blitt et kaldere samfunn. Vi har hatt god anledning til å praktisere solidaritet, både mot våre egne og mot flyktninger. Det er forøvrig interessant at ingen snakker om de kristne i Egypt, Irak og Syria. De er etterkommere etter kristne som har bodd der siden Jesus grunnla kirka, men de er kanskje i ferd med å bli utryddet uten at noen bryr seg. Når det gjelder jul har amerikanerne en fin tradisjon som jeg skrev om ifjor. Salvation Army samler inn gaver til barn som ikke får noen. Les om det i Englene blant oss. Med økende fatigdom i Norge, ikke minst blant flyktninger, er dette en tradisjon nordmenn bør vurdere å starte.

Stoltenberg: Hensyn til asylbarna trumfer ikke alt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s