Pressens ansvar

 

Pressen har noen klare retningslinjer å forholde seg til. Vær varsom plakaten og Redaktørplakaten levner ingen tvil om hvor lojaliteten deres bør være forankret. Det er naturlig å stille spørsmål ved pressens rolle etter innleggene En behagelig opposisjon og Hylekoret, for det er sjelden pressen lykkes så godt i å påvirke opinionen som den har gjort med flyktningekrisen og Donald Trump. Det er ikke mange, hvis det i det hele tatt finnes noen, som med troverdigheten i behold kan hevde at det er en konspirasjon i Norge. Jeg sier ikke at det er det, men vil derimot hevde at sannsynligheten for å gjennomføre en konspirasjon er langt høyere i et samfunn der de færreste ser på det som en plausibel mulighet. Jeg er imidlertid ikke overbevist om at vi snakker om en konspirasjon i dette tilfellet. Dette kan være mer et tilfelle der en blir påvirket av andre. Hvis en tilbringer mye tid i det samme miljøet er det en stor mulighet for at en spesiell gruppementalitet utvikler seg. Journalister snakker med hverandre, og hvis de ikke får andre impulser blir de sårbare for et slags gruppepress. Det kan forklare hvorfor journalister tilsynelatende tenker helt likt.

Jeg har skrevet om Marwan tidligere. Denne fire år gamle gutten skal ifølge medieoppslag over hele verden, inkludert Norge, ha gått alene gjennon ørkenen fra Syria til Jordan bærende på en pose som var minst like stor som han selv. Sannheten var at han gikk sammen med foreldrene, og de var en del av en stor gruppe som gikk over grensa. Jeg har også lest om en 110 år gammel blind mann som angivelig gikk til fots fra Afghanistan til Tyskland. Det var i en periode vanlig med oppslag om flyktninger som mente at den behandlingen de hadde fått i Norge var så sjokkerende at de valgte å reise tilbake til Syria, og jeg husker en sak om en 18 år gammel gutt fra Afghanistan som hadde bodd i Syria de siste årene. Han skal også ha tjenestegjort i den syriske hæren, til tross for at Syria ikke har ord på seg for å bruke barnesoldater. Det virket å være et annet krav til bevis i denne type saker enn det som er vanlig.

Vi har sett noe liknende når det gjelder valgkampen i USA og Sylvi Listhaug. Det er mye negativt å si om både Trump og Listhaug, men pressen har hatt en tendens til å vinkle alt negativt. Det spiller ingen rolle om noe ble sagt som en spøk. Det ble likevel slått opp som en reell nyhet. Jeg mistenker ikke norske journalister for å være enfoldige mennesker uten noen evne til å reflektere. Det kan derfor hende at journalister har en bevisst tanke om å skape sympati/antipati, og at det avgjør vinklingen.

Hvis det er medias oppgave å informere, hvorfor er det ingen som spør hvem dette vil gå ut over? Det er nemlig sannsynlig at nye, store budsjettposter vil gå ut over andre. Da det så mest dramatisk ut presset pressen på for at Norge skulle ta imot alle. Det spilte ingen rolle om de trengte beskyttelse eller ikke. Sysselsettingen er allerede lav blant innvandrere fra Asia og Afrika, så det er ikke bare å gi syrere en jobb. Det vil koste og det vil følgelig være budsjettapere. Det vil ikke være uventet hvis det går ut over eldreomsorgen og skolen, ikke minst støttetiltak til elever med diagnose. Det kan også hende vi får den utviklingen de har hatt i USA, nemlig at utredere blir oppfordret/presset til å gi barn feil diagnose. En kan f.eks. ikke behandle lærevansker med medisiner, og det er dessuten mange tilstander som kan gi depresjon som en tilleggsvanske. Da kan en oppleve å få en lettvint behandling for depresjon snarere enn å fokusere på hovedvansken, som kan være alt fra stoffskiftesykdom til fibromyalgi.

Det er en gåte for meg hvordan pressen kan presse på for at vi skal få denne utviklingen, og når det ikke går bra lenger legger de hele ansvaret hos politikerne, for journalistene utførte jo bare samfunnsoppdraget sitt. Jeg vet ikke hva som er poenget med det harde kjøret mot Sylvi Listhaug, men det er i alle fall et faktum at vi ikke tenker framover og snakker om de utfordringene vi kan komme til å få. Vi er bare opptatt av hvor umenneskelig vi mener denne ene personen er.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s