Hylekoret

Det har vært mye snakk om hylekor i det siste, og Sylvi Listhaug ble kritisert for at hun hadde brukt ordet for å beskrive motstanderne sine. Det var sågar noen som hevdet å være skremt over språket hennes, men hylekor er faktisk et vanlig ord. Bokmålsordboka definerer det som “allmenn misnøye som kommer til uttrykk, proteststorm”, og hvis en googler ordet, finner en at det har blitt brukt en del. Nettstedet Senter mot antisemittisme brukte det bl.a. i “Åpent brev til hylekoret av kronisk negativt innstilte Israel-kritikere.” Det stod opprinnelig på trykk i Jerusalem Post i 2010, men ble oversatt til norsk for dette norske nettstedet.

Det er et annet og betydelig mer hysterisk hylekor som i disse dager sprer sitt irrasjonelle budskap. Det er irrasjonelt fordi de skriker om ting det er politisk enighet om. VG skrev i september 2010 at Stoltenberg-regjeringen så langt det året hadde returnert 3 967 asylsøkere, og at kun en tredjedel av dem reiste frivillig. Klassekampen skrev samme året om en irakisk mann som hadde bodd ti år i Norge. Hverken han eller de to norskfødte barna hans fikk norsk statsborgerskap fordi han oppga feil navn da han rømte fra diktaturet. Norske myndigheter prøvde i 2013 å utvise tre år gamle Maria til tross for at hun var norsk statsborger. Faren var norsk, men hadde sagt fra seg foreldreansvaret og var altså villig til å sende sin egen datter til en usikker tilværelse i Kenya. Det var der mora kom fra, og norske myndigheter ville straffe barnet fordi mora hennes oppga falskt navn.

Familien Ibrahim ble tvangssendt til Jordan etter ti år i Norge. Foreldrene var angivelig statsløse palestinere, men myndighetene oppdaget seinere at de hadde jordansk statsborgerskap. Norske myndigheter har tradisjon for å ikke vise nåde i den type saker, og det spiller ingen rolle at barna aldri har bodd utenfor Norge. Jeg kan forstå ønsket om å begrense innvandring av de som ikke trenger beskyttelse, men det er direkte umenneskelig å sende familier, og ikke minst barn, tilbake etter mange år i Norge. Jenter som har fått en norsk oppvekst klarer sikkert å tilpasse seg et liv i et muslimsk land, men dette burde være et svik mot alle de verdier og prinsipper vi ønsker å stå for. Hvorfor reagerer vi nå? Jeg er enig med regjeringen i at vi ikke kan la alle bli, og jeg tror mange flere vil se poenget når de blir klar over konsekvensene, og jeg tror det blir konsekvenser. Hvis det blir mindre penger å fordele, noe vi vet litt om i Terra-kommunen Haugesund, kan det bli mange budsjettapere, f.eks. at det stort sett er assistenter som tar seg av spesialpedagogikk eller at en unngår å gi barn den rette diagnosen. Hvor var hylekoret da Arbeiderpartiet definerte asyl? Statsminister Jens Stolteberg holdt en tale i 2010 der han forsvarte politikken med å returnere asylsøkere.

Sannheten er at dagens politikk er mulig fordi opposisjonen støtter den, men det rare er at mange vil ha Ap tilbake i regjeringen fordi de skal ha en mer human politikk. Ap er det partiet som har styrt suverent lengst i Norge etter krigen. Vi har et Ap-utviklet samfunn, og det er ingenting som tyder på at de ønsker en annerledes innvandringspolitikk enn Frp. Jeg tror Trump vant valget i USA fordi det er ingen som bryr seg om folket. Vi kan få en liknende situasjon her, for vi har noe av den samme aversjonen mot kritikk av status quo. Jeg har noen tanker om medias rolle som jeg kanskje kommer tilbake til seinere. Det dreier seg om medias villighet til å ignorere vær varsom-plakaten til fordel for propaganda, for det er faktisk det vi snakker om når det som har vært akseptert Ap-politikk blir omtalt som fascisme under Frp.

Advertisements

One thought on “Hylekoret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s