Begrenset feminisme

sjakkbrikker
Det er mange fascinerende sider ved sjakk. Kongen har størst verdi siden du taper spillet hvis du taper kongen. Han har imidlertid lite makt. Dronninga er veldig mobil, og dermed mektig, men har i realiteten ingen politisk innflytelse.

Det er mange interessante temaer en kan diskutere etter valget i USA. Jeg har tidligere vært inne på hvor viktig media var for Trump. Jeg kunne også ha skrevet om at 30 prosent av amerikanske jøder stemte på Trump. Det er faktisk det samme som Mitt Romney fikk for fire år siden da han var republikanernes presidentkandidat. Trump fikk altså ikke merkbart mindre støtte fra amerikanske jøder, noe som kanskje har med atomavtalen med Iran å gjøre. Jeg er i tillegg fascinert av feministene, for de tok det for gitt at kvinnene ville stemme på Hillary Clinton.

Jeg hørte på nyhetene en morgen noen dager før valget og det var bl.a. et intervju med ei kvinne som mente at Hillary Clinton kom til å vinne fordi det var kvinnene som kom å velge den neste presidenten. Det var en antakelse de fleste hadde etter nok en meningsmåling som tok feil. Denne meningsmålingen viste et overveldende flertall for Clinton blant kvinner, og det virket som en naturlig reaksjon etter de mange avsløringene om at Trump hadde snakket nedsettende om kvinner i mange år. Hillary Clinton burde hatt en lett jobb, men valgresultatet viste at hun faktisk ikke fikk flere stemmer fra kvinner enn de 55 prosentene Obama fikk i 2012. Hillary Clinton satset mye på kjønn i innspurten av valgkampen. Hun minnet velgerne på at Trump hadde verbalt krenket kvinner, og hun tok det nok for gitt at mange ville stemme på henne utelukkende fordi hun var kvinne.

Hillary Clinton fikk noen muligheter til å overbevise minoriteter da aktivister fra Black Lives Matter møtte opp på valgmøtene hennes. Hun var veldig nedsettende og belærende da hun smakket til disse kvinnene. Det var en mulighet Hillary Clinton ikke benyttet seg av. Det er noen som mener at den eneste forskjellen på Bill og Hillary Clinton er at han var flinkere til å skjule klassefordommene sine. Hun hadde det samme arrogante ryktet da hun flyttet fra New York til Little Rock for å bli førstedame i delstaten Arkansas, men skal ha hatt vansker med å skjule det.

Feministene har et stort historisk problem. De har aldri vært tydelige på identitet og solidaritet. Feministene i USA fikk tidlig støtte fra borgerrettighetsforkjempere som jobbet for at African-Americans skulle få flere rettighetene, men solidariteten gikk ikke andre veiein. Feministene har hovedsakelig vært opptatt av rettighetene til hvite kvinner (f.o.f. middelklassen i USA), mens minoritene må kjempe sine egne slag. Det er mange som har sterke meninger etter valget, men det det er få, hvis noen i det hele tatt, som reflekterer over sin egen rolle. Sannheten er at media ikke har rapportert om den sterke misnøyen mange velgere har hatt med myndighetene generelt. Det har også blitt gitt inntrykk av at kvinner står sammen, men det stemmer nok ikke.

Det burde ha vært klart for Det demokratiske partiet, ikke minst etter at Bernie Sanders fikk mye støtte i nominasjonensprosessen, at mange ønsket å utfordre status quo. Det var ingen som ventet at Hillary Clinton skulle gjøre det, og jeg tror det er grunnen til at det ikke var nok å være kvinne. Det skal mer til for å være en feminist andre kan tro på. Det er f.eks. mange som antar at Hillary Clinton ville ha vært en fredelig president, men hun støttet både som senator og utenriksminister militæroperasjonene i Irak, Afghanistan, Libya og Syria. Hun støttet samtidig den etablerte amerikanske politikken med å knytte tette bånd til diktatorer når det er det som tjener dem best. Hun har vært en del av den politiske eliten i mange år, men aldri utfordret status quo. Det gir henne ikke veldig stor troverdighet.

Jeg er hverken anti-Clinton eller anti-amerikansk, men kan forstå kvinner som ikke stemte på ei kvinne fordi det ble tatt for gitt. Den første kvinnelige presidenten må vise at hun vil kjempe de slagene som betyr noe for kvinner, også før hun blir president. Da kan hun bli kongen som avgjør sluttspillet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s