Vær forskjellen

Sylvi Listhaug
Noen tror at Sylvi Listhaug er like farlig som Donald Trump, men samme hva politikerne er, kan vi være løsningen.
Foto: Torbjørn Tandberg via regjeringen.no

Verden gikk virkelig av hengslene etter at Trump vant valget i USA. Det siste som dukket opp i feeden min på Facebook var en amerikansk fb-venn som mente at de som stemte på Green Party nærmest var svikere fordi disse stemmene hadde vært nok til å sikre seier for Hillary Clinton i bl.a. Wisconsin, Pennsylvania, Michigan og Florida. Det var en annen som krevde at Trump -velgere stod fram og rettferdiggjorde valget sitt, selv om mange av Hillary Clintons egne velgere er usikre på om hun hadde gjort verden tryggere. Jeg var inne på i Du er løsningen at i stedet for å svartmale situasjonen fullstendig, og dermed påvirke hverandre i negativ retning, kan vi gjøre livet lettere for mennesker vi møter.

Trump vil ikke prioritere klimaet, og selv om han kanskje har et poeng i at det er andre oppgaver som er langt mer akutte, kan vi være klimavennlige. Vi kan snakke om klimaforandringer. En studie fra USA viser at taushetsspiralen kan forklare hvorfor amerikanere er så lite opptatt av klimaforandringer. Det er mange amerikanere som vet at konservative nyhetsformidlere lyger når de hevder at det ikke finnes noen vitenskapelige studier som støtter påstander om at miljøforandringene er menneskeskapte. Vi har imidlertid en tendens til å gjenta det vi har hørt på TV. Taushetsspiralen er en teori som går ut på at de fleste ikke ønsker å stå alene med meninger og holdninger. De frykter reaksjoner og forholder seg derfor tause, men en har allerede oppnådd mye bare ved å snakke.

En av de tingene som irriterer meg litt, når vi likevel er inne på miljøvern, er kildesortering. Jeg er ikke det dydsmønsteret jeg ønsker å være, men prøver å sortere avfallet. Det er derfor irriterende når jeg hver uke ser at de andre har kastet brusflasker, papp og plastemballasje i restavfallet, eller restavfall i den blå dunken. De andre klarer noen ganger å kaste mat i den rette dunken, men når de ikke bruker poser, blir dette både grisete og helsefarlig. Vi kan ellers bruke mindre energi. Jeg har ikke hatt bil på nesten et halvt år og går derfor mye siden jeg bor veldig sentralt i Haugesund. Det gjør at jeg får med meg helseperspektivet, noe vi også har et personlig ansvar for.

Det har vært mange negative oppslag etter at Trump vant presidentvalget i USA. Et av de kom fra 60 Minutes på den amerikanske TV-kanalen CBS. De gjorde en stor sak ut av at han ville utvise tre millioner av de elleve millioner ulovlige innvandrere som befinner seg i USA. Det blir brukt som eksempel på hvor rasistisk og umenneskelig Trump er, men det er hverken rimelig at ulovlige innvandrere skal bli utnyttet som svart arbeid/slaver, at myndighetene skal gi dem rettigheter amerikanere ikke har, eller at dette skal gå ut over de allerede manglende tjenestene. Trump er kanskje umenneskelig, selv om han har et poeng når det gjelder ulovlige innvandrere. USA har et stort fattigdomsproblem, og selv om innvandringspolitikken allerede er restriktiv, er den også generøs på den måten at barn som er født i USA kan få foreldrene inn i landet. Det var ifølge Wikipedia 3,1 millioner barn med amerikansk statsborgerskap i 2005 der en eller begge foreldrene var ulovlige innvandrere. Dette kalles for “anchor babies” og det er fremdeles en del som krysser grensa utelukkende for å føde på et amerikansk sykehus, samt noen som blir gravide kort tid etter ankomst. Dette minner om debatten i Norge.

Det bor nesten 23 millioner mennesker i Syria, eller det gjorde i alle fall det før krigen. En kan noen ganger få intrykk av at den opinionen som norsk media i aller høyeste grad har formet vil flytte hele den syriske befolkningen til Norge. Det er også noe vi må våge å snakke om. Det betyr ikke at vi skal møte innvandrere som Trump vil at vi skal møte dem. Amerikanere trenger ikke vente på hva den politiske eliten i Washington anbefaler, og vi trenger ikke vente på Oslo. Det betyr at vi skal møte de fremmede på en god måte, men vi må få lov til å tenke på våre egne også.

Mange av de som kommer vil ikke kunne arbeide, først fordi flyktninger ikke har fått den rettigheten, og seinere fordi de ikke slipper inn på arbeidsmarkedet eller har for alvorlige krigsskader. Det er mange utredere i USA som er under press for å redusere antall barn som får f.eks. en ADHD eller autismediagnose. Dette blir gjort for å redusere utgiftene til hjelpetiltak, og det vil derfor ikke være plass til disse barna. Det blir et trangere samfunn. Det har foreløpig ikke skjedd i Norge, men det er en naturlig konsekvens av et samfunn der det blir en hardere kamp om ressursene, og det kan bli vår framtid. Det blir det garantert hvis vi ikke snakker om det, men jeg har tro på at det er mulig å forandre det som er en negativ utvikling. Vi trenger ikke vente på Støre, og det er mange som tror at livet blir bedre hvis vi bare få Ap tilbake i regjeringskontorene. Da kan sosialistene ta de avgjørelsene vi er for feige til å ta.

Det er populært å framsnakke* de som er annerledes, enten det dreier seg om etnisitet, legning eller nevrologi. Kanskje vi heller burde jobbe for forpliktende holdninger som er like positive i nedgangstider også? Det er en Trump i oss alle hvis ikke motarbeider egoismen i oss.

* Adjektivet framsnakkende er et gammelt ord som betyr åpenhjertig, mens det moderne verbet betyr det motsatte av å baksnakke.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s