Norge styrer mot darwinisme

Jeg skrev om darwinismen i Etiske utfordringer i vitenskap. Vi kan prise oss lykkelige over at vi bor i et samfunn som ikke bare er ment for de mest tilpasningsdyktige. Det er det som ligger i begrepet naturlig utvalg. Når vi får en miljøforandring er det ikke de som var sterkest som overlever, men de som er det, eller rettere sagt de som klarer å tilpasse seg det nye miljøet.

Økonomen John Maynard Keynes mente på 1930-tallet at vi ville få ei 15 timers arbeidsuke. Vi begynne å nærme oss den tida da det er en realistisk mulighet, og noen vil si at vi har passert den milepælen. Jeg skrev et innlegg for et år siden der jeg siterte en rapport fra Bank of America. Den sa bl.a. at utbredelsen av industriroboter hadde økt med 72 prosent de siste 10 årene, mens antall arbeidsplasser i amerikansk industriproduksjon gikk ned med 16 prosent. Rapporten slo også fast at bedre helsetjenester og mat har økt den forventede levealderen. Dette kan skape et hodebry for regjeringer over hele verden, for det kan øke de forskjellene mellom oss som politikere vil fjerne. Hvis vi skal jobbe mindre, hva skal vi gjøre, hvem skal arbeide og hvem skal betale? Dette kan være negativt for kvinner, minoriteter og de som har en form for funksjonsnedsettelse.

Dette er et av de emnene jeg liker å komme tilbake og jeg skrev et inlegg for nesten tre år siden der jeg kom inn på at roboter kan komme til å ta over godstrafikken til sjøs. Den tanken kom fra Oskar Levander, sjef for maritime nyvinninger i Rolls Royce. Han ser for seg at maskiner vil navigere skipene i framtida, og han er ikke alene. Det jobbes også med maskiner som kan overta mange av oppgavene til journalister, sykepleiere og hotellresepsjonister. Det er allerede vanlig med roboter i bilproduksjon og selskaper som Amazon, Apple og Google har tjent store penger ved å erstatte mennesker med maskiner. Det er nok en stund til maskiner kan erstatte menneskene, men det er ikke utenkelig at f.eks. banker, forsikringsselskaper og offentlige kontorer vil ha et langt mindre behov for menneskelig arbeidskraft om noen år.

en rose som symbol for arbeiderpartiet.
Arbeiderpartiets rose henspiller på slagordet om at brød er noe å leve av og rose noe å leve for. Det er stort sett Ap som har styrt Norge de siste tre generasjonene, men vi har likevel kapitalismens ulikheter.

Dette er en interessant bakgrunn for noe jeg leste på nrk.no i dag. Næringslivsjournalist Mona Sæther Evensen mener at vi har mange tullejobber i dag. Hun skriver bok om det fordi hun vil ha en debatt om den strenge protestantiske arbeidsmoralen. Det er mye som tyder på at vi jobber fordi det er det vi er ment å gjøre, og ikke nødvendigvis fordi vi gjør noe samfunnet drar nytte av. Jeg er ikke sikker på om en streng arbeidsmoral er negativt, men vi bør absolutt diskutere hva arbeid er. Det er i tillegg til at jobber forsvinner mange som opplever at de bruker to-tre timer på arbeid hver dag på noe som ikke er direkte nyttig. Artikkelen viser til at vi jobber stadig mer, men det er de rike som øker inntekten. Systemet fungerer fordi vi arbeider flere timer, men arbeidet er mindre verdt. Jeg tror de fleste er klar over at veksten ikke kan fortsette i det uendelige, men det er også urimelig at de som har minst skal redde miljøet alene.

Teknologien gjør dette mer komplisert, for hvem skal forsørge de som ikke arbeider? Borgerlønn er en populær idé for tiden, men er sannsynligvis urealistisk. Jeg antar at myndighetene må øke skatteinntektene fra bedriftene tilsvarende det de taper fra mennesker som ikke har lønnet arbeid. Det er bare realistisk hvis hele verden innfører de samme lovene. Dette kan bli en betydelig utfordring de neste generasjone. Jeg er opptatt av autismespekteret og NLD. Et mer darwinistisk samfunn hadde ikke vært gode nyheter for disse gruppene, og det spiller ingen rolle i denne type samfunn at vi tror det er bra å være annerledes. Da er det mange som ikke vil nøye seg med et innvandrerregnskap.

https://www.nrk.no/viten/xl/har-du-en-tullejobb_-1.13082227

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s