Nye Noreg

Heddal stavkirke i Notodden er en flott representant for sementen som har holdt det norske samfunnet sammen i århundrer
Heddal stavkirke i Notodden er en flott representant for norske verdier.

Hva vil det si å være livsynsnøytral?

Livssyn er greit nok å forstå; det dreier seg om hva vi tror om livet og verden. Kort sagt hvilken etikk vi skal leve etter. Men nøytral?

Hvordan skal en bli nøytral? Vi klarer ikke en gang bli klimanøytrale selv om vi vet at vi ødelegger framtida. Et nøytralt livssyn betyr faktisk at vi ikke kan fornærme noen. Tenk deg et samfunn der hver eneste uttalelse må ta hensyn til samtlige livssyn. Da blir en en bedrager eller det de i antikkens Hellas kalte en sykofant. Det var en gruppe som utviklet seg fordi de ikke hadde noen politistyrke. Det var dermed  private som rapporterte om lovbrudd. De var rett og slett angivere, og det var nok en del fabrikkerte anklager og bevis. Ordet blir i dag brukt om mennesker som er skyldige i overdreven smiger, eller ja-mennesker. Vi har lært retorikk av grekerne allerede, men det er noen skrøner selv politikere ikke kan pakke inn i veltalenhet. Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes skrev nylig kronikken Fem prinsipp for religion i nye Noreg.

Problemet er at alle vil ha sine rettigheter respektert, mens de vil hindre at andre har de samme frihetene. Ateister, eller de som sier at de er det er fordi det er lettere enn å ta stilling til store spørsmål, krever stor plass i det offentlige rom. Deres etikk skal forkynnes offentlig, mens religion skal være høyst privat, og dermed noe som skal skjules. Er det nøytralt? Dette er ikke et vanskelig spørsmål, selv om noen liker å framstille det som unødvendig komplisert. Vi har ikke så mye erfaring i Norge, mens USA nesten ikke vet om noe annet enn religiøs frihet. Jeg er enig i at det offentlige bør være så nøytrale som mulig, men USA viser oss at det kanskje er umulig å være helt nøytral. Det nærmeste vi kan komme perfeksjon er å lage lovene så rettferdige som mulig. Det er mange muslimer, også i Norge, som ønsker seg sharialover. De må enten godta det vi har eller flytte, og det bør være likedan for etnisk norske. Ateisten må godta at han ser fasaden til kirker, syagoger og templer, eller ulike religioners hellige skrifter på biblioteket eller i bokhandleren. Dette må alle godta enten de liker det eller ikke. Det er ikke rettferdig å invitere mennesker til å slå rot og deretter kreve noe ingen andre demokratiske land har gjort.

Solhjell og Raknes foreslår fem prinsipp for nye Norge, og de to første er egentlig i strid med hverandre. De mener nemlig at Norge må være livssynsnøytralt, men samtidig skal vi ha et sterkt verdifellesskap. Vi skal altså ha nøytralitet, men likevel felles verdier. Lista over tros og livssynssamfunn i Norge inkluderer forøvrig Human-Etisk Forbund. De er heller ikke nøytrale. Tvert imot, de er kanskje det minst nøytrale vi har, og samtidig det minst norske.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam/fem-prinsipp-for-religion-i-nye-noreg/a/23798138/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s