Falsk münchausen

Jeg er ikke så opptatt av blogg-statistikk fra dag til dag. Jeg har blogget i fem år og den innledende spenningen om hvor mange treff det siste innlegget har fått er borte. Jeg vet nå at en må ha et lengre perspektiv og de mest leste innleggene mine i år ble skrevet for to og tre år siden. Det hender likevel at et kort blikk på statistikken gir grunn til ettertanke. Jeg hadde et av disse øyeblikkene i morges. Det var nemlig noen som hadde lest bloggen etter å ha googlet “hjelp barnevernet mener jeg har munchausen syndrom.”

Jeg er uten pc for tiden og har begrensede muligheter til å skrive og drive research, men kan si såpass at dette er en meget kontroversiell teori, og det er faktisk ikke mer enn en teori. Münchausen er er en en tilstand der pasienten fabrikerer symptomer. Det kan dreie seg om plager det ikke er mulig for legene å dokumentere med fysiske bevis eller påførte skader gjennom fysisk vold eller gift. Det er mange teorier og antakelser innen medisin og psykologi. Den tidlige autismeforskningen (1940-tallet) lanserte den såkalte “kjøleskap-mamma-teorien” (direkte oversatt fra engelsk) og det var lenge få som stilte spørsmål ved ideen om at kalde mødre forårsaket autisme i barn. Vi vet i dag at dette var helt feil.

Da jeg jobbet som lærer brukte vi gjerne moteord som evidensbaserte tiltak. Hvis det lå forskning bak rådene var vi nærmest garantert suksess, men det er ikke så enkelt. Det er kjent at studier på legemidler er belemret med publikasjonsskjevhet, som innebærer at hvis en studie gir et nøytralt eller negativt resultat blir den ofte ikke publisert. Det betyr at det kan være farlige bivirkninger vi ikke er klar over eller at medisinen er unødvendig fordi den ikke virker.

En amerikansk studie fra 2008 ville finne ut om psykologi hadde et tilsvarende problem. De prøvde derfor å kopiere resultatene fra 100 studier innen sosialpsykologi og kognisjon. Studien ble gjennomført av 270 forskere fra hele verden. Det er et sentralt prinsipp i vitenskapelig arbeid at andre forskere skal få de samme funnene hvor som helst i verden, men i dette tilfellet feilet 75 prosent av studiene. De resterende klarte å kopiere halvparten av funnene. Dette betyr på ingen måte at psykologi/psykiatri utelukkende er spekulativ, men det viser at vi bør være forsiktige med å trekke juridiske konklusjoner over spørsmål som i aller høyeste grad er ubesvart i helsevesenet.

Münchausen er nok reelt, men veldig sjeldent. Det finnes tilfeller der foreldrene f.eks. gir barna gift for at de skal bli syke, og det ender i sjeldne tilfeller med mord, men det kan virke som at det går litt inflasjon i begrepet. Det skjer muligens ikke ofte, men en del av de barnevernssakene som havner i media handler om anklager om psykisk sykdom, overbeskytting av barnet eller sykeliggjøring. Dette virker som münchausen uten at en sier det direkte og da er en neppe evidensbasert. Noe av problemet har med definisjonen å gjøre, for det å nekte for at en har syndromet er et symptom på at en har det. Hvordan skal en forsvare seg mot den type påstander?

https://www.theguardian.com/science/2015/aug/27/study-delivers-bleak-verdict-on-validity-of-psychology-experiment-results

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s