Barnas beste: La foreldrene snakke

fotballbane
Illustrasjon. Jeg spilte på denne banen som barn. Den var dekket av hvit sjøsand. Det blir trist når barna forsvinner.

Barneombud Anne Lindboe skrev en kronikk om medias dekning av barnevernssaker i mai. Det var en ganske objektiv tekst der hun kritiserte både foreldre, media og barnevernet. Hun reagerte bl.a. på medias vinkling av dette som en kamp mellom foreldre og barnevernet, det hun mente var dårlig kildekritikk og barnevernets manglende vilje til å informere, og dermed til å bidra til en balansert framstilling.

Jeg forstår at hun prøver å snakke barnas sak, men er ikke sikker på om det er rettferdig å antyde at ingen av de voksne gjør det som er best for barnet. Jeg er ikke sikker på hva Lindboe mener når det gjelder foreldrene. Jeg er enig i at barnevernet kan snakke mer med media, også om enkeltsaker uten å nevne navn eller opplysninger som kan identifisere familien. Hun er mest kritisk til media i saker der bare én part uttaler seg. Hun omtaler det som et slående voksenperspektiv når barn ikke får komme til orde. Media har ikke lov til å snakke med barn og barnevernet er ikke veldig meddelsom. Hvis heller ikke foreldrene snakker, samtidig som de opplever at de har blitt overkjørt, hvem skal ta saken deres da? Jeg tror de fleste foreldrene kjemper ekstra hardt for barna sine fordi ingen andre gjør det.

Det over 53 000 barn som får hjelp av barnevernet hvert år og 60 prosent mottar tiltak i sitt eget hjem. Det er også mange av de som må vokse opp uten familie som får det bedre, men det gjelder ikke alle. Bufdir skriver på hjemmesidene sine at manglende foreldreferdigheter er hyppigste årsak til tiltak. Det er ikke dette som gjør folk sinte på barnevernet. Jeg kan likevel forstå hvorfor noen blir militante, for hva gjør du hvis barnevernet bryter loven?

Barnevernloven (§ 4-16) sier nemlig at barnevernets oppgave er å jobbe for at barna skal vokse opp hos sin egen familie, og hvis barna blir overført til et fosterhjem skal barnevernet veilede og gi foreldrene råd i den hensikt å gjenforene familien. De skal altså hjelpe foreldrene til å bli bedre omsorgspersoner. Det er kanskje ikke det mest typiske, men det hender at barnevernet ikke arbeider spesielt aktivt for en tilbakeføring, og dette er grunnen til at barnevernet får mye negativ mediaomtale. En kan undre seg over hvorfor kommunene overser denne regelen, men det er ingen tvil om at tiltak og tilbakeføring koster.

Når det gjelder å la barn bli hørt er det mange som har pekt på det problematiske med at barnevernet kan intervjue barn alene, og uten lyd eller video-opptak. Det hadde kanskje vært en god sak for Barneombudet, for hvorfor må vi isolere barn fra tillitspersoner før vi gir dem en stemme?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s