Øyeblikket

Brudeferd i Hardanger
Det er dette Norge vi tror alle vil ha.

Jeg tenker på selve øyeblikket, tidspunktet der det går opp for oss nordmenn at innflytterne, enten de hovedsakelig kommer hit for arbeid (f.o.f. europeere) eller for å søke beskyttelse, ikke utelukkende uttrykker takknemlighet fordi vi tillater dem å bo i Edens hage. Dette er nemlig et perfekt land.

Jo, det er det er mulig å kritisere nordmenn, men det ikke likegyldig hvem sender og mottaker er. Etnisitet og livssyn spiller i aller høyeste grad inn. Vi som er etnisk norske kan derfor kritisere norske statsborgere som er muslimer, jøder, hinduer etc. Vi kan også kritisere holdninger som ikke er vanlige her. Vi kan sågar tillate at minoriteter tar del i denne kritikken, men hold dere unna majoritetskulturen!

Ifølge en stor undersøkelse blant muslimer i 39 land vil et klart flertall av muslimer i Afrika, Asia og Midtøsten at Sharialover bli innført i det landet de bor i. Det innebærer at selv om de fleste støtter demokratiet, mener de også at alkohol og homofili bør straffes. Dette er de muslimene som flytter til Norge og mange vil nok si at det er helt legitimt å kritisere dem, men fungerer det andre veien? Det har f.eks. vært eksempler på minoriteter som ikke fikk kjøpe en leilighet selv om de vant budrunden. Det skal være fordi de ikke passet inn i miljøet.

Hva om minoriteter begynner å si det samme om oss? Jeg har bodd i tre leiligheter i Haugesund og dette har vært i områder med høy andel minoriteter. Det hadde tatt seg ut hvis jeg var for etnisk norsk for gata. Men jeg beskylder på ingen måte nordmenn for å være fordomsfulle. Vi liker bare ikke at innvandrerne bor ved siden av oss, at de konkurrerer om de samme jobbene vi vil ha eller at de gifter seg inn i familiene våre.

Nordmenn vil at ting blir gjort på deres måte. Vi vil ha fokus på det norske og Valentinsdagen, Halloween og en fancy matpakke er bare en liten smakebit fra den lange lista med unorske aktiviteter. Det er derfor en forventning om at alle skal gjøre og like det samme. Det er utenkelig med noe annet enn norske klær på 17. mai eller at vi skal feire det/de unike blant oss. Vi er mer interessert i å feire likhet, selv om tida for den homogene kulturen er over. Dette går dessuten mot de forventningene vi kommuniserer. Vi forteller nemlig at innvandrere ikke bare kan, men bør beholde sin kulturelle egenart. Det er det som ligger i begrepet multikulturalisme, som betyr at innvandrere ikke trenger å tilpasse seg det samfunnet de flytter til. De skal skal altså beholde alt som har med deres kultur å gjøre, og ikke adoptere noe fra vår kultur, samtidig som vi krever at de blir fullstendig norske. Det er faktisk ikke lett å forholde seg til nordmenn med umulige krav.

Det er mange individer fra land som Tyskland, USA og Australia som vurderer å flytte til Norge. Vi har mye å tilby, men det er på ingen måte lett å være en vestlig innvandrer her heller.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s