Dyre drømmer

"kommunegården" Haugesund hadde et dårlig rykte de siste årene før kommunen solgte, men var opprinnelig et bra tilbud for de med lav inntekt.
“Kommunegården” i Haugesund hadde et dårlig rykte de siste årene før kommunen solgte, men var opprinnelig (1921) et bra tilbud for de med lav inntekt.

Norge vokser og Statistisk sentralbyrå tror det kan være så mange som åtte millioner av oss i 2090. Det er allerede tegn på forandringer i Haugesund, for det har ikke blitt bygget boliger i sentrum på en del år, men det skjer mye på den fronten nå.

En kan få inntrykk av at myndighetene følger opp løfter om flere boliger med handling når det dukker opp stadig flere Husbankfinansierte leiligheter, men jeg lurer på hvem disse er ment for. Husbanken er åpen for alle, men den er også en del av velferdsstatens hjelp til de som ikke får lån i private banker. Kommunene får derfor penger over statsbudsjettet som disse kan søke om. Dette kalles for startlån og skal være reservert de som har fått avslag i minst to private banker. Det er også noen som får 20 prosent som startlån og resten i en privat bank.

Da jeg solgte dette huset for noem år fikk jeg det beste budet fra en mann som søkte om startlån. Det var et bra hus, men han fikk avslag fordi huset trengte litt arbeid.
Da jeg solgte dette huset for noen år fikk jeg det beste budet fra en mann som søkte om startlån. Det var et bra hus, men han fikk avslag fordi huset trengte litt arbeid.

En kan imidlertid lure på hvor mye hjelp det er i denne hjelpen. Det er nemlig visse begrensninger for startlån. Boligen må være innflyttingsklar, og en kan derfor ikke kjøpe et hus som trenger oppgradering. Jeg bor like ved noen leiligheter som A. Utvik bygger ved Hollenderhaugen bak stadion. De er 80 prosent Husbankfinansierte, men de leilighetene som er ledige koster mellom 2,7 og 5,4 millioner, og jeg vil tro at gjenommsnittet er på godt over 3 millioner. Da blir 20 prosent en betydelig sum, og disse prosjektene har dessuten ofte en ganske høy fellesgjeld. Det virker å være et ønske om å presse folk inn i dyre leiligheter det vil være umulig å betale i løpet av 30 år, så kan en lure på hvem den nye velferdsstaten ønsker å hjelpe.

Jeg vil tro at de som bygger Husbankfinansierte leiligheter, som A. Utvik, får en del igjen for dette, og med den enorme byggeaktiviteten det er for tiden er det nok lukrativt, men en kan kan undre seg over hvorfor offentlige midler blir brukt til så dyre leiligheter. Det er rart at ingen tror at en bolig-boble er en reell mulighet i Norge. Jeg ser ikke mange leiligheter for de med lav inntekt, for billige leiligheter kan ha opp til 12 000 kroner i fellesutgifter. De fleste har dessuten billån og en del har i tillegg kredittkortgjeld eller tilsvarende betalingsplaner i en butikk. Resultatet av dette kan bli amerikanske tilstander der familien ikke har råd til sykdom og i alle fall ikke arbeidsledighet. Vi har stort sett blitt styrt av sosialister etter krigen. Tror du alt blir mye bedre når Jonas Gahr overtar?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s