God omsorg

Hva er god omsorg?
Hva er teori om god omsorg?

Når media skriver om barnevernet blir det gjerne en kamp der informasjon og retorikk er våpnene. De færreste fester nok noe lit til påstanden om at det norske barnevernet stjeler barn, men det er kanskje ikke sånn at barnevernet sitter på hele sannheten, mens foreldre bare sprer løgner. Sannheten er sjelden, om noensinne, så enkel.

Barnevernet har fått mye kritikk de siste årene, ikke minst etter at barn fra land som Litauen, Polen og Tsjekkia har blitt tatt av det norske barnevernet. Problemet er imidlertid mye større. Jeg tror de fleste tenker tradisjonelt om familier som havner i barnevernets søkelys, altså at barnevernet må ta over omsorgen for barn fordi de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold, alkoholisme eller foreldre som har alvorlig psykisk sykdom. Dette er tilfeller som krever beskyttelse. Det er de tilfellene der vi trenger barnevernet, men det er stadig flere saker som ikke har noe med dette å gjøre.

Det er mange saker der foreldrene opplever å miste barna fordi de ikke kan gjøre godt nok rede for hva god omsorg er. De har ikke et språk og en forståelse for teoretiske begreper som tilfredsstiller kravene. Hvordan skal en overføre praksis til teori? Det er det som ofte kan tilfredsstille barnevernet og retten. Det er mange saker der ulike instanser som fastlege, barnehage, PUB og spesialister ved sykehuset konkluderer med at foreldrene gjør en god jobb, mens barnevernet kommer til motsatt konklusjon. Hvordan kan det skje?

Et eksempel på en moderne familie med mor, far, barn og "extended family". Betyr nye strukturer at omsorgen blir dårligere?
Et eksempel på en moderne familie med mor, far, barn og “extended family”. Betyr nye strukturer at omsorgen blir dårligere?
Foto: Evil Erin via Wikimedia Commons

En artikkel i VG omtalte et etnisk norsk foreldrepar som kjærlige og omsorgsfulle. Det var fagfolks beskrivelse av dem, men foreldrene hadde problemer med å kommunisere dette til barnevernet. Da ble de usikre, og de klarte ikke å gjøre rede for omsorgsevnen i retten. Det førte til at de ble fratatt tvillingene sine, og de to barna ble splittet for første gang i livet.

Advokatene mener det kan ha med det store kravet til måloppnåelse å gjøre. Vi møter begrepet måloppnåelse i skolen helt fra barnehagen til vi har fullført skolegangen som voksne. Vi møter det også i arbeidslivet og på fritida. Vi må fungere i henhold til sosiale forventninger også.

Det er f.eks. noen som mener at manglende øyekontakt er et problem, men dette er noe mange på autismespekteret sliter med. Det er også kvinner fra enkelte kulturer som ikke har øyekontakt med den de snakker med fordi det er uvanlig i den kulturen de kommer fra. Dette er et par tilfeller der en kan komme til helt andre konklusjoner enn fagfolk hvis en følger andre kriterier. Hvis det er et absolutt krav til øyekontakt, og det ikke under noen omstendigheter finnes unntak, kan faktisk det som er et typisk symptom på autisme og NLD sende barn til en fosterfamilie. I tillegg til at familien dermed blir splittet er det faktisk ikke lett å vokse opp i en fosterfamilie heller.

Stein Erik Ulvund skrev forøvrig en kronikk i Dagbladet i 2003 der han mente at ingen kan si sikkert hva slags omsorg som må til for at barnet skal utvikle seg normalt, og at det derfor er mye synsing. God omsorg er veldig individuelt, og mange foreldre med flere barn har erfart at det som fungerte på det første barnet ikke nødvendigvis fungerer på det andre. Fagfolk er heller ikke enige om hva god omsorg er, og det er derfor ikke én definisjon. Når en ser hvor overaskende konklusjoner barnevernet noen ganger kommer til kan en lure på om Ulvund hadde et poeng.

Hvis du ble presset til å greie ut om hva god omsorg innebærer og til å beskrive begreper knyttet til dine barns følelser, hadde du vært i stand til det å gjøre og samtidig utstråle sikkerhet? Barnevernet burde holde seg til hva overgrep eller omsorgssvikt er, for selv psykologer og leger kan ikke vurdere hva god omsorg er. Barnevernet må holde seg til det de kan bevise. De har heller ikke kompetanse til å overprøve de vurderingene som fagfolk har gjort, men de gjør det likevel.

Jeg forstår veldig godt hvorfor noen bruker store ord når de kritiserer barnevernet. Det er en veldig god grunn til det, men nordmenn flest bør sette seg inn i hva barnevernsfamilier sliter med. Nordmenn har en ekstrem lojalitet til autoriteter, og mange tenker nok at hvis barnevernet sier at barna blir utsatt for omsorgssvikt, så stemmer nok det. Det er i virkeligheten mye som dreier seg om en såkalt skjønnsmessig vurdering, der den sakkyndige gjerne har en udefinerbar magefølelse etter å ha observert en familie i en ekstrem situasjon, for familien opplever ofte at den kan bli splittet av grunner den ikke kan påvirke. Det er altså ikke sikkert at informasjonen en får gjennom en observasjon er representativ.

Det som gjør dette spesielt alvorlig er at vurderinger som barnevernet tar sjelden blir overprøvd av en dommer. Dette er vurderinger som, i mangel av beviser, kan bli påvirket av fordommer, og det er noe de fleste har. Disse fordommene kan bli overført til rapporter, ikke nødvendigvis bevisst, men de ordene en velger kan avgjøre hele saken. Hvis saksbehandleren har en vag følelse av at mor er kald eller har psykiske vansker, og setter denne diagnosen på eget initiativ, vil den sannsynligvis ikke bli dementert i form av en faglig vurdering. Det er en av grunnene til at vi ser noen av de nevnte overaskende konklusjonene i saker som dreier seg om minoriteter, funksjonshemmede, fattige, unge foreldre og de som havner utenfor et A 4-format. Jeg tar ikke til orde for å angripe barnevernet eller å fjerne det, men for å gjøre denne etaten bedre. Den må bli mer profesjonell og faktisk lytte til de som allerede er profesjonelle innen sitt eget felt.

 

Advokater slå alarm:Barnevernet tar for mange barn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s