Naturens mordere

Begår vi overgrep hvis vi dreper insekter? Vi vet jo ikke hvor mye de føler.
Begår vi overgrep hvis vi dreper insekter? Vi vet jo ikke hvor mye de føler.

En kan få inntrykk av at etikk dreier seg om det som er rett, men det kommer vel an på hvordan en begrunner valgene. Moral dreier seg om de verdiene som har blitt godtatt i det aktuelle miljøet, mens etikk er en bevisst refleksjon over disse verdiene. En må altså begrunne hvorfor en forsvarer eller angriper innholdet i moralen.

Etikk har mye for seg, men jeg synes disse refleksjonene noen ganger får uheldige konsekvenser. Det har vært mange avisartikler om brunsneglene. Jeg antar at dette er noe som opptar folk siden avisene aldri blir ferdige med temaet, men jeg har ikke følt det store engasjementet selv. Jeg la imidlertid merke til en overskrift nylig fordi den var spesiell nok. Moralfilosofen Peter Singer foreslo overfor VG at vi bør drepe dyr, inkludert snegler, på en mest mulig human måte. Han gir dette rådet fordi vi ikke vet om dyr kan føle smerte. Vi kan drepe sneglene, men det er altså ingen lettvinte løsninger, og det mest humane er å drepe en om gangen. Det høres i utgangspunktet ut som et fornuftig generelt råd, men hvor langt skal vi ta dette?

Kommersielt fiske bryter med de slaktemetodene som dyrevernere anbefaler, noe som faktisk innebærer at kommersiell fangst i så stort omfang vi har i dag er umulig. Vi måtte sannsynligvis ha godtatt langt høyere priser og lavere tilbud hvis vi fulgte rådene.

Hval er i en klasse for seg selv. Det er mange som sier at det er galt å drepe dem uansett hvordan en gjør det fordi de er intelligente. Dette argumenter blir brukt med en varierende fasthet. Det såkalte internasjonale samfunnet tillater hvalfangst blant urbefolkninger, bl.a. inuitter. Begrunnelsen er ernæringmessige og kulturelle behov. Det virker likevel rart at de bruker dette intelligens-argumentet mot andre land, mens det er greit hvis en kan trekke linjene langt nok tilbake. En annen ting er om vi tillegger hvaler egenskaper de ikke har.

Spekkhoggeren kan f.eks. av noen oppfattes som ondskapsfull. Den kan drepe sel tilsynelatende for moro skyld eller jage en nyfødt hval og dens mor til en av dem ikke orker den store farten lenger. Det er nok en intelligens som blir styrt mer av instinkter og belønning enn vår. Det er kanskje best å la hvalen være i fred så lenge vi ikke er sikker på hvor intelligent den er, men da må absolutt alle følge forbudet.

De aller færreste ser ut til å ha problemer med at vi utrydder ulv, bjørn og gaupe. Vi synes det er greit at bøndene sender sauene sine langt vekk der de beiter alene hele sommeren, og vi kjøper argumentet om at bøndene er så glade i hver eneste sau. Statistikk fra Miljødirektoratet viser likevel at trusselbilde er litt mer nyansert enn en kan få inntrykk av. Tallene fra 2015 viser at 20 prosent av dyrene det ble utbetalt erstatning for ble felt av en uspesifisert jeger, mens jerv og gaupe drepte nesten 55 prosent til sammen. Alle vil utrydde ulv og bjørn selv om det er andre som dreper over 80 prosent av sauen.

Det er imidlertid ingen som har forventninger om at vi skal massakrere humant, og hva med sauen? Hvis det plager bøndene å sende et ubeskyttet måltid til utmarka der ørn, jerv, gaupe, ulv og bjørn følger instinktene sine, hvorfor fortsetter de med det? Noe annet vil gi oss dyrere kjøtt. Er vi villige til å betale for det? Vi snakker om rovdyr som ondskapsfulle mordere som hele tiden planlegger grufulle handlinger mot de sauene vi har gjort forsvarsløse, men det er faktisk naturens lov de følger.

Jeg vet en god del om hvordan mennesker behandler hverandre. Da snakker vi om kalkulert, bevisst ondskap. Hvis vi følger prinsippet om at det er galt å påføre intelligente dyr smerte, bør ikke det få konsekvenser for vårt eget samfunn? Vi avliver ofte dyr som lider. Det er en avgjørelse vi tar siden vi ikke kan spørre dyret. Hva med mennesker som ikke lenger kan svare. Skal vi avlive alle hvis vi tror at de føler smerte?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s