Et sivilisasjon i forfall

Vår felsers kirke har hatt en sentral plass i Haugesund sentrum i 115 år, men den er mest en dekorasjon og konsertarena i dag.
Vår felsers kirke har hatt en sentral plass i Haugesund sentrum i 115 år, men den er mest en dekorasjon og konsertarena i dag.

Jeg interesserer meg for dystopiske filmer og bøker, både fordi historiene er spennende og i noen tilfeller profetiske i ulik grad, men også fordi fenomenet er fascinerende i seg selv. Jeg har derfor undret meg over hvorfor de mest populære ungdomsbøkene i dag kommer fra nettopp denne genren. Titler som Mørke krefter og Frykten fra Gone-serien, Demonenes by eller De falne englers by fra serien Skyggejegerne eller Ingen vil savne deg fra Persefone-trilogien sier vel det meste.

Det er kanskje et billig poeng, for dette er de gamle kjente fortellingene med nye vesener, men det virker å være et ganske stort fokus på dystre krefter, selv om det stort sett representantene for det gode som vinner. Svaret kan være like enkelt som det har vært i tidligere tider. Det var vanlig for noen hundre år siden å frykte for framtida hvis denne så uoversiktlig ut. Vi ser på oss selv som for moderne til å ha primitive reaksjoner i dag, men vi fikk noe av det samme med tusenårsskiftet. Jeg hadde en forhistorisk pc, sannsynligvis en av de første bærbare fra Compaq, og den ble ett av ytterst få ofre den 1. januar 2000. Vi har derimot levd med en konstant trussel i etterkant, og kampen mot terrorisme er kanskje like skremmende som terroristene selv. Det er faktisk noe som er mer urovekkende enn å overlate kontrollen over det mektige amerikanske militæret til W. Det blir i alle fall ikke mindre usikkerhet når The Donald eller Hillary (og en Bill, med varierende dømmekraft, i bakgrunnen) skal flytte inn i Det hvite huset.

Jeg mener likevel det er andre symptomer som gir større grunn til bekymring. Alle tidligere sivilisasjoner har gått i oppløsning. Det er nok ikke én enkelt ting som kan forklare dette, men det var neppe ene og alene fordi en ekstern fiende ble for sterk. Dette har mye med et moralsk forfall å gjøre hvis vi tenker på f.eks. Romerriket og Hellas. Det hadde sikkert skjedd likevel, men jeg tror et samfunn uten religion er et tegn på at en sivilisasjon nærmer seg slutten.

Mottoet mot slutten av Romerriket ser ut i ha vært “hvert menneske for seg selv.” Individene anerkjente kanskje at verden eksisterte, men om de følte at de var en del av den er annen sak. De var mest opptatt av seg selv. Det var spesielt ødeleggende at overklassen var så opptatt av seksuell nytelse. Keisere som Tiberius og Nero hadde f.eks. det som nærmest var et harem av unge gutter. Romerriket ble dessuten stadig mer brutalt, noe gladiatorkampene, ofringer og seksuell promiskuitet under de religiøse festdagene vitnet om.

Det er mange meninger om hvorfor antikkens Hellas kollapset, og noen avviser at det var en kollaps. Vi kan vel likevel ikke hevde at Middelhavs og Svartehavsområdene har fortsatt å dominere verden, annet enn med sitt temmelig tvilsomme tankegods. Det var kanskje ikke utelukkende moralsk forfall som gjorde det i Hellas heller, men jeg tror det bidro, ikke minst frafallet av religion. De fleste tenker på guddommer når de tenker på sivilasjoner som Egypt, Romerriket, Hellas, Kina og India. Det var religion som bygde og holdt disse rikene sammen.

Det kan få en til å lure. Det var religion som ga Europa den sentrale posisjonen vi har i dag, selv om den blir stadig svakere. Mange kan leve med at vi erstatter kristendommen med islam som den viktigste religionen. Dette har sammenheng med en demografisk krise i Europa. Det dør flere mennesker enn det blir født, og dette gapet øker. Vi trenger dermed innvandring, noe som i realiteten betyr at vi bytter ut befolkningen. En kan mene hva en vil om det, men dette er de harde fakta. Japan illustrerer tydelig hvor alvorlig dette er etter som de ikke vil ha innvandring. Det var 1 302 000 japanere som døde i fjor, mens landet hadde 1 008 000 fødsler, noe som ga en befolkningsnedgang på 394 000. Les mer i Japan Times.

Det er ikke like dramatisk i Norge, men vi ville også hatt et tap uten innvandring, og det er sannsynligvis behovet for unge forplantningsdyktige mennesker som avgjør hvor altruistiske vi er. Når det gjelder moral er det mange tegn som tyder på at den er i forandring. Artisten Tooji er bare den siste i en lang rekke som forsvarer barnepornografi og andre grove krenkelser så lenge disse er animasjoner. Det er ingen reelle ofre involvert, men jeg vil likevel hevde at dette flytter grenser og gjøre dette mer akseptabelt.

Tooji er utdannet barnevernspedag og fikk nylig tittelen barnebokforfatter.  Jeg vil ikke kalle han en god rollemodell. Det er allerede mange som mener at barn ikke tar skade av overgrep, men at det er samfunnets negative reaksjon som forårsaker traumene. Det kan virke som at ting er i ferd med å snus på hodet. Det er de som vil beholde grensene der de er som blir sett på som ytterliggående og trangsynte, eller som Tooji omtaler det, endimensjonale. Les mer om Tooji VG.

Slutten kommer ikke plutselig, og det blir derfor kanskje litt feil å snakke om en kollaps, men jeg tror vi kan se begynnelsen på en lang utvikling som rett og slett er en styrt avvikling av den sivilisasjonen som bygde Europa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s