Guds språk

Jeg har alltid vært fascinert av geometrien i naturen.
Jeg har alltid vært fascinert av geometrien i naturen.

The universe cannot be read until we have learned the language and become familiar with the characters in which it is written. It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles and other geometrical figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a single word. Galileo Galilei

Jeg har nettopp sett den fascinerende dokumentarfilmen The Code der den britiske matematikeren Marcus du Sautoy ser etter matte i naturen. Han reiste bl.a. til Tennessee i den første episoden der de blir innvadert av sangsikader hvert 13. år. Disse insektene lever i seks uker og de overlever fordi det er så mange av dem. Det store antallet og tallet 13 er overlevelsesstrategien deres, og denne er ikke så tilfeldig som en kan få inntrykk av. Det er to andre sikader andre steder i USA som har en 13 års livssyklus, mens det er tolv som dukker opp hvert 17. år. Det er en grunn til at det ikke er noen som har en 12, 14, 5, 16 eller 18 års livssyklus. Det er fordi de to nevnte syklusene gir disse insektene den maksimale fordelen. Tenk deg at sangsikadene har en fiende som dukker opp hvert sjette år, og tallet 13 gir plutselig mening.

Sautoy viste i en annen episode den sekskantede formen i bikuber. Det viser seg at denne er den ultimate formen for å utnytte plassen. Biene har bare tre reelle muligheter: Trekant, firkant og sekskant. Den sistnevnte er den mest effektive fordi sekskanter krever mindre voks, samtidig som de er like plassbesparende som de to alternativene. Bier har ikke en bevissthet, men de har altså alltid gjort det vitenskapen først i moderne har kunnet forklare. Alle bier hvor som helst i verden følger den matematiske koden. Er ikke det fantastisk?

Han omtalte også naturen som lat, og det innebærer at den velger den letteste, mest effektive formen, men lett og effektiv er ikke alltid det samme. Lat er derfor ikke automatisk effektivt, for det kan noen ganger lønne seg å ta en omvei. Jeg vil tro at ingeniører ser det poenget. Snarveier er ment å spare tid og krefter, men  det innebærer ikke nødvendigvis den beste løsningen. Ei såpeboble f.eks. er rund fordi det er den formen som har minst flateareal, og sfæren er dermed den mest effektive formen. Det trenger ikke bety at naturen nøyer seg med noe mindreverdig. Naturen velger sannsynligvis sirkel i f.eks. regndråper fordi det er mest effektivt; ikke fordi det utelukkende er lettvint. Hvis vi slår to bobler sammen vil de dele litt flateareal, og den ene kvitter seg derfor med det som er overflødig. Dette forandrer geometrien.

Vi er skapt til å leve i samfunn og svarene er ofte å finne i fellesskapet. Marcus du Sautoy demonstrerte dette med et fascinerende eksperiment. Han hadde 4510 jelly beans i ei stor glasskrukke og ba 160 mennesker gjette antallet. Svarene varierte fra 400 til 30 000, men gjenomsnittet var på 4515. Alle svarte feil, samtidig som alle kom forbløffende nære. Det tyder på at individet gjetter, mens det er noe annet som styrer kollektivet i rett retning. Vi ser dette f.eks. ved at det stort sett er en balanse mellom antall gutter og jenter som blir født. Hvis vi velger kjønn på babyen, eller hvis krig dreper mange av samme kjønn, kan vi få et i rot i systemet det kan ta flere generasjoner å rette på.

En forsker som utelukker muligheten for en intelligent designer vil naturlig nok si at det kun er tilfeldigheter som styrer dette, men jeg holder muligheten åpen for det motsatte. Jeg tror tilfeldigheter vil skape en lat natur med mange dårlige løsninger, mens effektivitet tyder på en intelligent designer.

Advertisements

2 thoughts on “Guds språk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s