Vitenskapsillusjonen

ilustrasjon av hjernen. HJernen er i stand til utrolige ting,men vitenskapen kan foreløpig ikke forklare
Hjernen er i stand til utrolige ting, men bevisstheten er foreløpig like uforklarlig som big bang. Foto: aboutmodafinil.com via Wikimedia Commons

Jeg hadde noen debatter på denne bloggen for flere år siden der jeg forsvarte en etikk som var forankret i Bibelen. Det fikk et par ateister til å engasjere seg, og jeg husker spesielt en som var opptatt av at Aristoteles og de andre greske filosofene hadde vist vei. Verdensreligionene skal ha vært et tilbakeskritt fra antikkens Hellas.

Jeg må fremdeles innrømme, som jeg gjorde da, at jeg ikke har lest nok filosofi til å kunne gå inn i en komplisert debatt der jeg har bastante holdninger. Det jeg vet støtter imidlertid ikke de som mener at antikkens Hellas viste det beste i mennesket. Jeg har hevdet tidligere at kristendommen har vært et gissel under mange europeiske konger og seinere regjeringer, og det er kanskje ideer fra de høyt verdsatte filosofene som rettferdiggjorde noen av de overgrepene som ble gjort i kristendommens navn.

Aristoteles mente at verden var delt inn inn i grekere og resten. Han mente derfor det var helt greit at grekerne hadde slaver. Det var nærmest en plikt faktisk. Aristoteles brukte begrepene naturlig slave og barbarer, og hevdet at vi fra naturens side var ment å være forskjellige. Naturlige slaver var en undergruppe av mennesker som var skapt for å tjene, og de var ikke i stand til å ta avgjørelser som angikk dem selv,  mens frie menn var skapt til å være innbyggere.

Teologen Juan Ginés de Sepúlveda forsvarte på 1700-tallet kolonistenes slaveri i Amerika. Han viste til at indinanerne var naturlige slaver. Aristoteles var hovedkilden hans, men han hentet også inspirasjon fra kristne kilder. Dagens ateister blir muligens fristet til å bruke dette som bevis på at kristendommen er ond, og de ser da fullstendig vekk fra at kristne er like menneskelige som andre. Hvis en lever i en kultur som godtar slaveri, er sjansen stor for at en ikke vil gi opp dette. Bibelen er full av situasjoner som er i strid med de valgene vi gjør. Vi tolker og omdefinerer fremdeles de autoritative skriftene sånn at de passer bedre med den livsstilen vi ønsker oss. Vi vil ikke bli fortalt hva vi kan og ikke kan gjøre, og det er netttopp det som gjør Bibelen kontroversiell i dag. Den legger nemlig begrensinger på hva som er akspetert atferd.

Det finnes imidlertid eksempler på kristne som ikke godtok slaveri. Kvekerne i Pennsylvania var f.eks. en del av den ondskapen som slavehandelen var i Amerika, men nederlandske kristne prøvde allerede i 1688 å stoppe denne handelen. De viste da til Den gyldne regelen i Matteusevangeliet 7:12. Underskriftkampanjen fra 1688 ble gjemt i et arkiv, og ble ikke gjenoppdaget og publisert på nytt før i 1844. Det hadde vært protester i mellomtiden også, så det er god dekning for å si at mennesker er onde, ikke Gud.

Det som slår meg når jeg hører på ateister er hvor overdimensjonert hatet deres er. Det er så overdrent når de viser til ondskapen de har observert, og peker på at en gud som har tillatt dette er fullstendig fordervet. Da Stephen Fry fikk spørsmål om dette på irsk fjernsyn en gang sa han at han ville ha avvist Gud hvis det skulle vise seg at han faktisk fantes. Stephen Fry ville ikke ha noe å gjøre med en skaper som hadde en så ond agenda.

Richard Dawkins er ofte mer diplomatisk i intervjuer, selv om han egentlig mener det samme. Han sier nemlig ofte at det ikke er helt umulig at Gud finnes, men at det er dumt å tro på noe det ikke finnes beviser for. Han sa i et intervju jeg så nylig at vitenskapen kanskje en gang kan forklare universets begynnelse og den menneskelige bevisstheten. Det høres ut som han tror på noe det ikke finnes beviser for. Vitenskapen kan si mye om det den kan observere, men siden vi verken kan observere bevisstheten eller hele universet, kan vi faktisk ikke si at noen av dem finnes. Richard Dawkins var likevel helt på linje med de andre i boka The God Illusion:

The God of the Old Testament is arguable the most unpleasent character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homofobic, racist, infanticidal, genicidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal,  sadomasochistic, capricciously, malevolent bully.

Det var ikke småtteri! Det som slår meg når jeg hører på noen av kjendis-ateistene, ikke minst de britiske, er at de er veldig opptatt av at andre skal tro det samme som de gjør, og de kan bli temmelig aggressive hvis noen faktisk insisterer på å ta sine egne valg. Jeg treffer noen ganger på denne holdningen hos kristne og representanter for andre religioner også. Jeg har vært inne på i tidligere innlegg at toleranse ikke er et synonym for enighet. Det betyr faktisk det motsatte, at en har sterke motsetninger, men at en aksepterer andres rett til å ta andre valg enn en gjør selv. Det er med andre ord lite toleranse blant såvel ateister som noen kristne.

Den moderne definisjonen for toleranse ser ut til å være tvang. En skal tvinge andre til å ha de samme meningene. Det er kanskje den eneste muligheten ateister har, i fravær av fornuft og logikk, til å leve med valgene sine, men for å vise at vi er tolerante bør vi kanskje la dem gjøre det. Jeg skulle likevel ønske jeg slapp å høre den evinnelige sutringen fra overfølsomme ateister som mener at livet i en kristen kultur er uutholdelig. Jeg har en begrenset sympati for noe, men absolutt ingen for selvmedlidenhet, for å sitere Stephen Fry.

Natural slavery

Quakers from slave traders to early abolitionists

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s