Formynderne vet best

Haugesund byv[pen som flagg
Nasjonaldagen er like mye en kommunedag
Hva er det egentlig vi feirer i morgen?

De fleste vil vel si at det er grunnloven med sine demokratiske prinsipper. 17. mai er dessuten et viktig verktøy for å skape en fellesskapsfølelse, og på en måte kontrollere befolkningen. De som er fornøyde og/eller passive kommer neppe til å blande seg inn i statens ønske om kontroll. Det er likevel mest en lokalpatriotisk dag for de fleste med stort sett lokale innslag, samt regionale bunader.

Det kan virke som en god idé å ha en nasjonaldag som samler folket. De har noe liknende i USA, der det kan se ut som at landet er splittet, men når de hever flagget og spiller The Star-Spangled Banner, er det ikke mange kritikere igjen. Myndigheter foretrekker blind lojalitet, men lojalitet må skapes og det er derfor 17. mai er viktig for Norge. Dagen samler oss.

Det er likevel et men, for er det så åpenbart at det er de rette ideene og verdiene som samler oss?

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo publiserte en artikkel like før 17. mai for fire år siden der de skrev om et forskningsprosjekt som analyserte elevtalene på nasjonaldagen. Artikkelen nevnte to elever ved Skåredalen skole i Haugesund og det var snakk om hva frihet var for elever i grunnskolen. Elevene snakket om at de levde i spennet melom disiplin og frihet, samt en antakelse om at hvis vi har noen friheter, som utdanning, har vi det bra nok.

Det er forøvrig homoaktivist Karen-Christine Friele som er hovedtaler på årets arrangement. Hun har kjempet for en frihet som er helt i tråd med de idealene denne dagen burde representere, men hun er også kjent for at hun for sju år siden ga tilbake Fritt Ord-prisen hun fikk i 1978, samt det hun omtalte som Judas-penger. Det var fordi filosofen Nina Karin Monsen fikk prisen i 2009, og hun kjempet på den tida mot ekteskapsloven som likestilte homofile og heterofile. En skal altså ikke ha så mye ytringsfrihet at det fornærmer andre.

Når det gjelder det demokratiet vi liker å snakkke om på nasjonaldagen innebærer det at folket har en betydelig innflytelse på beslutninger som blir tatt i Stortinget og i by/kommunestyrene, men  det er likevel mye som tyder på at staten og byråkratiet har for mye makt. Vi har stort sett blitt styrt av Ap siden andre verdenskrig, og dette er i utgangspunkt noe positivt, hvis de lytter til folket. En annen ting er om folket har høy nok intelligens til å ta de rette valgene, noe de greske filosofene vi gjerne viser til diskuterte for bortimot 2 500 år siden, men demokratiet gir ikke politikerne anledning til å ta den vurderingen.

Det er ikke vanskelig å finne saker både på riksplan og kommuneplan der politikerne har tatt store avgjørelser som de visste det ikke var demokratisk dekning for, men politikerne har en tendens til å tenke at de vet best, at allmuen trenger statlige eller kommunale formyndere. Vi har stort sett blitt styrt av sosialistiske regjeringer etter krigen, men den usikkerheten som mange opplever i andre land er i ferd med å spre seg til Norge også.

Noam Chomsky siterte Reinhold Niebuhr og Walter Lippman en gang. De to sa at “necessary illusions” og “manufacturing consent” er sentrale trekk ved demokratiet. Det er med andre ord ikke sikkert at demokratiet er ekte. Det er sannsynligvis ikke like sterkt her som i USA, men jeg tror vi er på god vei. Løsningen er ikke et nytt politisk system, men en bedre organisert protest enn Occupy Wall Street hadde hjulpet. Problemet er ofte at ulike aktivister ikke klarer å spille på lag. Det er ingenting som skremmer politikere mer enn demokratiske stemmer, og kanskje vi burde ha skremt dem litt mer?

 

EU styrer norsk hverdag

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s