Sauer er fortsatt ålreite

Det er mange grupper jeg ikke forstår, men det er i øyeblikket to som skiller seg ut, dyrevernaktivister og feminister. De har det til felles at de gjerne satser mye på saker de kunne latt ligge, mens det er virkelig store oppgjør de ikke tar.

Det ble f.eks. gjort et stort nummer av at reservasjonsretten hindret kvinner i å ta abort, selv om det ikke fantes noen dokumentasjon på at det hadde vært et problem. Legene må ifølge Aftenposten dokumentere for Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) hva de har gjort i hver konsultasjon. De bruker koder og det er i denne sammenhengen to som er interessante, en for uønsket svangerskap og en for abort. Disse to kodene ble brukt til sammen 4773 ganger i 2013. Det betyr ikke at det førte til abort i alle tilfellene, men det var i alle fall det antallet som gikk til fastlegen. Det blir foretatt rundt 15 000 aborter hvert år i Norge, så det er et stort flertall av kvinner som kontakter sykehuset direkte. Det ble framstilt som at dette var hovedtrusselen mot kvinner i Norge, men det ville overraske meg hvis dette var den største saken. Hva skjer f.eks. med kvinner og barn på asylmottakene, eller innvandrere som får et brutalt møte med barnevernet?

Jeg får ofte den samme følelsen når det dukker opp nyheter om dyrevernsaktivister. Det skjedde igjen i går da jeg ble klar over en kampanje fra People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). De har laget en plakat der en modell holder et lam, og begge har blitt sminket for å gi inntrykk av at de har blitt mishandlet. En fotograf småertet dem med et bilde av en usminket sau og saueklipper, og selv om det utvilsomt finnes bønder som begår grusomme overgrep mot sine egne dyr, blir det feil å hevde at vi burde holde oss til syntetiske materialer. Du kan se bildene på Daily Mercury.

PETA liker å provosere, noe de lyktes med for fire år siden da de i en reklamefilm sammenlignet fiskesløying med vold mot kvinner og barn. Fisk føler smerte, men er det galt å spise fisk av den grunn? Hva med rovdyr? Det er mye smerte og frykt involvert når de dreper, men jeg vet ikke om dyrevernere skiller mellom dyr og mennesker i denne sammenhengen. Denne organisasjonen virker å være blant de mest aktive og best organiserte, men om de velger de rette slagene er en annen sak. Da jeg søkte informasjon kom jeg også over en sak der de krevde et minnesmerke etter at en trailer med 390 sauer hadde veltet. Minnesmerket skulle hedre de 120 sauene som døde.

Jeg er en tilhenger av å beholde rovdyr, og hvis vi skal slutte jakte dyr selv, må vi la dyrene gjøre den jobben. Dette er ulv i en amerikansk nasjonalpark som feller en bison.
Jeg er en tilhenger av å beholde rovdyr, og hvis vi skal slutte å jakte dyr selv, må vi la rovdyrene hindre overpopulasjon og sult. Dette er ulv i en amerikansk nasjonalpark som feller en bison.
Foto: Wikimedia Commons

PETA er langt fra den eneste dyrevernorganisasjonen som mener at vi bør slutte å spise kjøtt og fisk. Hva hadde skjedd hvis alle ble vegetarianere? Jeg kom over en artikkel i den engelske avisa Independent som mener å ha svart på spørsmålet. De hevder for det første at det hadde blitt slutt på sult fordi verden produserer nok korn i dag. Det er bare det at vi bruker det til dyrefor. Jeg har hørt det samme argumentet fra frøgiganten Monsanto, for de sier at hvis alle gikk over til deres modifiserte frø ville det bli slutt på hungersnød. Sannheten er at vi dyrker nok mat, og har sannsynligvis alltid gjort det, men hvis du ikke har penger til å kjøpe maten, får du heller ikke noe. Det er så enkelt.

Avisa mener også det hadde vært mer land tilgjengelig for en voksende befolkning, dyr ville lide mindre og det ville ha vært en kraftig nedgang i bruken av antibiotika. Dette er gode argumenter, men jeg er ikke sikker på om det hadde vært så enkelt.

Et landbruk uten dyr ville gitt oss noen gevinster. Det hadde blitt mindre forurensing i form av metangass, men det er ikke sikkert det hadde blitt så mye mer land til boligbygging. Det er ifølge globalagriculture.org 570 millioner gårder på verdensbasis og de fleste er små. Gårder på under en hektar utgjør 72 prosent av alle gårder, men likevel bare 8 prosent av jordbruksarealet. De aller fleste gårdene (90 prosent) baserer seg utelukkende på arbeidskraft fra familien. Nå er ikke dette mer enn et tankeeksperiment, men hvis vi tenker oss at hele verden plutelig ble vegetarianere, hva tror du ville skjedd med mange av disse familiene?

Noe av jorda kunne bli brukt til å produsere planter, noe hadde sannsynligvis blitt til ørken, mens det sannsynligvis vil vokse gress og skog på noe av den jorda som fikk være i fred. Det er ikke nødvendigvis sånn at kjøttproduksjon er en trussel, mens alt annet utelukkende er et gode for naturen. Moderne jordbruk, med mindre det er økologisk, er destruktivt. Det har de siste årene vært fokus på å redusere bruken av palmeolje fordi store selskaper hogger ned regnskog for å dyrke denne planten, mens mange ikke tenker over at det er det samme som skjer med produksjon av bl.a. mais, hvete og soja. Det er ikke mye mat som ikke inneholder en av disse ingrediensene, og vi kan aldri vite hvor de ble dyrket.

Det kan dessuten diskuteres hvor sunn denne maten er. Hvete er problematisk fordi planten har forandret seg mye siden 1980-tallet, takket være genetisk manipulasjon. Soja gir noen helsegevinster, men det er også forskning som gir klare indikasjoner på at soja er skadelig for kroppen og hjernen. Det er ikke sikkert at det er skadelig for alle, men hvorfor teste det hvis vi har alternativer? Mais er også i utgangspunktet sunt, og det er veldig mange debunkere på nettet som hevder at det blir ren løgn å hevde noe annet, men sannheten er at vi ikke vet hva modifisert mais vil gjøre med oss. USA er en stor produsent og 90 prosent av maisen der er genmodifisert. Det som har fått størst oppmerksomhet er planter som har blitt modifisert for å tåle store mengder av ugressmiddelet 2,4-D. Dette stoffet er klassifisert som giftig og kan gi skader på sentralnervesystemet. Frøgiganten Monsanto produserer såkalt “RoundUp-ready” mais og dette øker naturligvis bruken av ugressmidler. Det er hele poenget.

Jeg har skrevet om upubliserte studier i tildigere innlegg. Det er et problem universitetene selv innrømmer. Det innebærer at hvis en studie ikke gir det resultatet en ønsker, enten den viser det motsatte eller et nøytralt resultat, blir ikke studien offentliggjort. Dette får konsekvenser på mange hold. Leger som skal vurdere om de kan anbefale en spesiell type medisin har ikke all informasjon. Det har vært flere tilfeller der en medisin som skal hjelpe mot f.eks. leddgikt faktisk har gitt alvorlig hjertesykdom.

Det er det samme prinsippet i matindustrien. Vi blir fortalt at det er for små mengder av de kreftframkallende stoffene i maten til at vi tar skade av det. Problemet er at vi blir bedt om å stole på forskning som industrien finansierer, eller på de samme helsemyndigheter som fikk panikk da svineinfluensaen kom til Norge. Vi blir også fortalt at aluminium og kvikksølv er ufarlige, mens Environmental Protection Agency (EPA) i USA klassifiserer begge son giftige tungmetaller.

Det er mye å ta hensyn til, men jeg er ikke overbevist om at vi får det bedre hvis vi skaper en sivilisasjon der alle dyr dør av alderdom. Det ville vært en sivilisasjon som ikke taklet døden. Døden blir en fiende, og selv om det trist når livet er over, også for dyrene våre, er det faktisk naturlig at levende ting dør. Det er dessuten tankevekkende at mange av de som ikke klarer å se på at dyr lider, ignorerer mennesker som gjør det.

 

2,4-D corn is a bad idea, and here’s why

7 surprising reasons to give up wheat

How good is soy?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s