Indoktrinering på timeplanen

Jeg leste en artikkel i Guardian imorges der forfatteren tok til orde for å undervise evolusjonslæren veldig tidlig i skolen. Artikkelforfatteren Nathalia Gjersoe tok utgangspunkt i en spørreundersøkelse fra BBC som viser at en tredjedel av de spurte (i USA og England) enten avviser evolusjonsteorien eller kombinerer den med tanken om en eller annen skaper som styrer denne utviklingen.

Gjersoe skriver videre om at små barn har en veldig elementær forståelse av genetisk arv. Det er en sterk tro på at det er en kjerne av noe uforanderlig i f.eks. hunder. Chihuahua og Grand Danois er veldig forskjellige, men de har det til felles at de er hunder. Vi kan derfor vite en del om den ene fordi vi kjenner den andre, men tanken om at det er en kjerne som aldri forandrer seg går imot det evolusjonsteorien vil lære oss, ifølge Nathalia Gjersoe. Det er nemlig en sentral idé i denne teorien at mennesker og aper har utviklet seg fra det samme utgangspunktet.

Teleologi er ideen om at naturen styres utfra en mening eller hensikt som er gitt på forhånd, og den blir dermed et vitenskapelig argument for Guds eksistens. Teleologi var det dominerende prinsippet i middelalderen for å forklare vitenskap. Artikkelen i Guardian bruker teleologi for å forklare den store skepsisen til evolusjon både blant voksne og barn i dag. Den viser bl.a. til en undersøkelse der barn måtte svare på følgende spørsmål: Hvorfor er steiner spisse? Flertallet av de under åtte år valgte alternativet det var for å hindre at dyr satte seg på dem. Det kunne altså ikke være tilfeldig (påvirkning fra miljø/natur); det måtte være en mening bak. Dette er vanlig hos barn, selv om foreldre forteller dem noe annet, og jeg tror derfor det hører med til en naturlig prosess. Den burde vi ikke rote med.

Det er også studier som tyder på at mange holder seg til en teleologisk forklaringsmodell som voksne også, og det er dette Nathalia Gjersoe vil til livs. Hun spør om vi kan overvinne denne psykologiske partiskheten, og foreslår en bok som nylig ble gitt ut av Boston University. Det er en illustrert bok om naturlig utvalg og Gjersoe omtaler den som en barnevennlig intervensjon. Ordet intervensjon er et ganske kraftig uttrykk. Det er snakk om å gripe inn, som et ledd i forebygging, når en en bekymret for et annet menneske. Hun mener med andre ord at noe annet enn en teori som tilbyr en av flere mulige forklaringer på den historiske utviklingen er en trussel som må bekjempes.

Framsida til Artenes opprinnelse fra 1859. Ifølge Darwin tilpasser alt levende seg det miljøet de lever i, og naturlig utvalg er nødvendig for å hindre overbefolkning.
Framsida til Artenes opprinnelse fra 1859. Ifølge Darwin tilpasser alt levende seg det miljøet de lever i, og naturlig utvalg er nødvendig for å hindre overbefolkning.
Foto: Wikimedia Commons

Hun spør også om det er nødvendig å forandre på pensumet. Skolene i Storbritannia startet å undervise evolusjon for barn ned til 10 år i fjor, men artikkelen spør om dette er for seint. Dette begynner å minne om tabuet forkynning. Det er sterke krefter som jobber for en livssynsmessig analfabetisme, og de anklager derfor til stadighet dette skolefaget for å indoktrinere elevene. Nå blir det argumentert med at vi må gjøre det samme for å øke tilliten til evolusjonsteorien, og da snakker vi hovedsakelig om en evolusjon som ikke har plass til en intelligent designer.

Jeg har skrevet flere innlegg om intelligent design, og det er mye som tyder på at dette argumentet har noe for seg, mens evolusjon har mer med spekulasjon å gjøre. Det er en grunn til at vi kaller evolusjon for en teori eller en forklaringsmodell. Denne teorien gir mening i kombinasjon med teorien om intelligent design, men hvor enkelt er det å bevise evolusjonen? Det blir ofte sagt at evolusjon er like sant som at 2+2 =4. Det er likevel problematisk å sidestille denne teorien med et observerbart regnestykke. Utsagnet tyder på at hvem som helst kan observere evolusjonen like lett som et regnestykke for de minste skolebarna, men alle vet at det ikke er så enkelt.

Jeg vet ingenting om de mest profilerte ateistene og forsvarerne av evolusjonen, men noen av dem har en så hatsk og uforsonlig holdning at jeg mistenker at det ligger noe annet bak. Noen av de mest profilerte i England snakker som om det er et uheldig møte med kristendommen i barndommen som har definert hele livet deres. De forkynner faktisk langt mer enn noen kristne jeg har truffet, og de vil altså tvinge denne forkynnelsen på barn.

Det vi trenger er en oppdragelse der barn får stille spørsmål og undre seg over noe. Kort sagt ha en forskers innstilling til læring. Vi får ikke den skolen hvis vi tvinger på dem noe uten mulighet til å stille kritiske spørsmål. Jeg tror Gud tåler veldig godt at vi er kristiske, for det er så mye i universet som peker mot en intelligent designer, men hvorfor er det så vanskelig for noen ateister å tillate valgfrihet? Jeg tror det er det dette dreier seg om. Gud er en ubehagelig tanke, for da er det grenser for hvor langt vi kan gå. Det er f.eks. to australske leger som har åpnet opp for abort etter fødsel, og i Norge har Aksel Braanen Sterri antydet at det kan forsvares, bl.a. i Abort er drap – Det betyr ikke at det er galt av den grunn. Det er ikke sikkert at framtida blir veldig mye bedre uten en religion som setter visse grenser. Jeg vil hevde at menneskets historie, enten det er med eller uten religion, viser at vi trenger en viss moderasjon

Evolution makes scientific sense. So why do many people reject it?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s