Den moderne Edens hage

Men av treet om kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. 1. mosebok 2:17

Jeg starter med det som tydeligvis har vært en høydramatisk, for ikke å si melodramatisk, samtale i hagen. En kan få inntrykk av at det er mange andre som har sagt finere ting om kunnskap, men det spørs om folk flest virkelig verdsetter kunnskap. Klassikerne “kunnskap er makt” eller “kunnskap er næring for sjelen” har vel et poeng, men de blir egentlig meningsløse i et samfunn som ikke bryr seg om ekte kunnskap. Politikere, den farmasøytiske industrien og media har f.eks. blitt tatt i å lyge og/eller å undertrykke sannheten, men det virker ikke som at vi har mindre tillit til dem likevel.

Kunnskap er likevel viktig, spesielt den som blir formidlet gjennom skriftspråket. Det jødiske folket hadde f.eks. neppe vært det samme uten en felles muntlig historie som seinere ble skrevet ned ord for ord. Kunnskap var viktig for oss også, men det er f.o.f. takket være islendingene at vi har gamle skriftlige kilder. Det var i moderne tid skriftspråket som inspirerte til revolusjon i Amerika, Frankrike og Russland. Dette førte også til at Norge vedtok uavhengighet fra Sverige i 1905. I de siste årene har språket blitt brukt gjennom sosiale medier til å skape en arabisk vår, men det er usikkert om det var noe de ønsket selv eller om det var vestlige krefter som stod bak. Det viste seg uansett at vinteren kom veldig raskt tilbake.

Denne boka forteller en fascinerende historie om bøker som ble holdt utenfor det nye tesatemente. De inneholdt forbudt kunnskap, bl.a. et langt mer moderne kvinnesyn.
Denne boka forteller en fascinerende historie om bøker som ble holdt utenfor det nye tesatemente. De inneholdt forbudt kunnskap, bl.a. et langt mer moderne kvinnesyn.

Språket har gitt oss mye nyttig kunnskap, men også kunnskap som hadde så skremmende utsikter at den ble forbudt. Kirka ville derfor ikke ha noe gresk filosofi, men det var også kirka som ga oss filosofien tilbake. Thomas Aquinas (1225-1274) prøvde f.eks. å forene kristendommen med Aristoteles da dette var forbuden frukt. Bibelen starter også med forbudt kunnskap. Nå ser jeg ikke på skapelsesberetningen som mer enn en myte, en fortelling som ble brukt til å skape en viss mening ut av en tilværelse som kanskje ikke alltid ga mye mening. Jeg tror derfor ikke at menneskene gjorde opprør mot Gud, som en kan få inntrykk av i 1. mosebok.

Gud plantet to trær midt i Edens hage, kunnskapens og livets tre. Menneskene fikk ifølge teksten et påbud om ikke å spise fra kunnskapens tre. Det er en besnærende tanke, men jeg tror ikke vi ble skapt som en gjeng hjernedøde Star Wars kloner. Det gir ingen mening å tro at Gud plasserte et tre i hagen, fortalte oss om det, men forventet at vi holdt oss unna. Jeg vil tro han kjente sin egen skapelse godt nok til å vite at det ikke hadde fungert. Vi hadde nok kjennskap til de to valgene fra starten av og fikk stå fritt til å velge feil. Vi står fritt til å ta dumme valg i dag også, men det har ingenting med Gud å gjøre. Det er bare vårt eget ansvar.

Vi nyter for tiden den fordelen det noen ganger er å bo i sentrum. Vi er uten bil for tiden, men det meste er innen gangavstand. Vi har vært på biblioteket flere ganger denne uka, det som kanskje er dagens versjon av Edens hage. Det er mye kunnskap der og hvis du velger rett kan du få stor glede av den. Du kan også velge bøker som kan få skjebnesvangre konsekvenser, og noen ganger kan gode ideer bli misbrukt til å gjøre onde handlinger. Jeg har ikke sett etter fordi jeg ikke er interessert, men du kan sikkert fremdeles finne Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest, som ble gitt ut første gang i 1848. Mange vi sikkert si at denne boka har hatt en positiv innflytelse, og det hadde den absolutt i Norge, men når en tenker på hva som skjedde i bl.a. Russland, Kina og Nord-Korea, kan en lure på om denne ideologien var en frukt vi burde ha spist.

Jeg er ikke sikker på hvor jeg skal plassere Onkel Toms hytte. Boka til Harriet Beecher Stowe fra 1852 var et forsøk på å beskrive slaveriet i USA fra slavenes synsvinkel, og skal angivelig ha bidratt til at slaveriet ble avskaffet 11 år seinere. Det er likevel ei veldig problematisk bok, for mange av dagens stereotyper om svarte stammer fra denne boka. Onkel Toms hytte har derfor gjort stor skade også, men forfatteren hadde nok bare de beste intensjoner.

Denne er også på barneavdelingen. Det er en grei teori som kanskje kan skape litt orden for noen i religionen vitenskap.
Denne er på barneavdelingen. Det er en grei teori som kanskje kan skape litt orden for noen i religionen vitenskap.

Det er ingen som kan bestride at Charles Darwins On the Origin of Species …. (1859) har hatt en enorm gjennomslagskraft. Vi fikk det tydelig demonstrert nylig da en rektor ved en Church of England-skole skrev en twitter-melding som svar til en annen rektor som hadde oppfordret lærere til å holde seg til vitenskap når de underviste om livets begynnelse. Christina Wilkinson skrev at “evolution is not a fact. That’s why it’s called a theory! There’s more evidence that the Bible is true.” Hun gjorde det også klart at skolen holdt seg til det nasjonale pensumet, men dette provoserte likevel fram en viss emosjonell respons blant ateistene.

Det er en annen interessant debatt her. Har en rektor lov til å ytre seg som privatperson? Det kan se ut til at svaret er nei hvis det gjelder noe som strider med den største trossetningen innen vitenskap. I dette tilfellet har den engelske rektoren et poeng. Det virker logisk at livet utvikler seg, men jeg vil likevel hevde at vitenskapen som tro, og det er absolutt et trossamfunn, har problemer på dette punktet. Et av de viktigste prinsippene i vitenskap er nemlig at ingenting forandrer seg. Livet er logisk og det følger konstante lover. Forskere kan si en god del om det som vil skje i framtida fordi det har skjedd før. Det er derfor mulig for astronomer å vite hvor planeter, kometer og asteroider vil befinne seg langt inn i framtida. De kan gjøre det fordi naturen er veldig forutsigbar. Når det gjelder evolusjonen er vitenskapens svar at det kun er tilfeldigheter, spontane mutasjoner som har utviklet mennesket i en verden som er konstant. Det kan like gjerne være Gud som styrer dette på samme måte som jeg tror han styrte skapelsen av universet.

Denne boka på barneavdelingen beskriver alle typer eksplosjoner i verdensrommet, inkludert big bang. Det er en interessant teori som forklarer hvordan Gud gjorde det.
Denne boka på barneavdelingen beskriver alle typer eksplosjoner i verdensrommet, inkludert big bang. Det er en interessant teori som forklarer hvordan Gud gjorde det.

Jeg ser det samme når jeg tenker over hvor usannsynlig liv er. Hvis vi hadde vært bare litt lenger fra sola ville vi ikke hatt flytende vann, og hvis vi var bare litt nærmere ville alt vannet ha fordampet. Tyngdekraften er veldig svak på Jorda. Hvis den hadde vært kraftigere hadde det kanskje ikke vært mulig for noe større enn ei mus å leve her. Tyngdekraften var også passelig i forhold til å samle den materien som var spredt utover et stort område. Dette ble samlet sammen av tyngdekraften og skapte planetene. Med for kraftig tyngdekraft hadde vi kanskje bare fått kjempestore planeter eller gasskjemper som Neptun, Saturn og Jupiter. Med for svak gravitasjon hadde planetene kanskje plassert seg for langt fra hverandre. Jorda fikk dessuten den rette elliptiske banen, Jorda er akkurat stor nok og har den rette helningsvinkelen. Vi hadde dessuten den rette mengden karbon, oksygen, nitrogen og sporelementer. Det var mange andre faktorer som måtte klaffe også for at livet skulle oppstå, og overleve. Det virker ikke veldig tilfeldig.

Jeg er veldig begeistret for astronomi og har lenge vært fascinert av SETI og andre som lytter etter livstegn i verdensrommet. Grunnen til at de ikke finner noe er kanskje at de følger prinsippet om at alt er konstant. De regner derfor med at liv på andre planeter har fulgt den samme teknologiske utviklingen vi har hatt. Det kan vi imidlertid ikke vite. Jeg liker vitenskap fordi jeg liker kunnskap, men jeg tror likevel ikke det viktigste svaret finnes i vitenskapen. Den kan ikke svare på hvor all materien kom fra eller om den i det hele tatt er der. Over 95 % av universet skal være mørk energi og mørk materie. Forskere tror det finnes fordi det er noe som påvirker de resterende snaue 5 %. Kan svaret på det ultimate spørsmålet rett og slett være 42? Hvis tallet er kryptisk les The Hitchhiker’s guide to the galaxy av Douglas Adams. Den er utrolig morsom. Science fistion er forøvrig forbudt kunnskap også. God science fiction er ikke bare underholdning, men samfunnskritisk og filosofisk. Det gjorde den ganske kontroversiell i starten.

Jeg oppfordrer alle til å bruke biblioteket. Det spiller ingen rolle om du leser selv eller om du foretrekker lydbok. Det viktige er at du lagrer de ordene som kanskje ble sendt til oss lenge før vi ble født. Det er en tidsmaskin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s