Det nye Holocaust

En gresk-ortodoks kirke i Hama, Syria vitner om en lang kristen tradisjon og toleranse
En gresk-ortodoks kirke i Hama, Syria vitner om en lang kristen tradisjon og toleranse. Foto: Wikimedia Commons

Hanne Nabintu Herland publliserte et innlegg på bloggen sin for ei snau uke siden som omtaler våre handlinger i Midtøsten, eller i noen tilfeller mangel på sådanne, som vår tids Holocaust. Jeg er enig i mye av det hun skriver, også at kristne har en del skyld. Det har generelt vært en tradisjon for ikke å hjelpe de vi ser på som utenforstående. Vi hjelper europeere, men f.o.f. hvite, og er mer skeptiske til muslimer.

Vi kunne ha gjort mye annerledes i Libya, Syria og Irak. Vi var veldig klar da vi ble spurt om å bombe vekk regimet til Muammar al-Gadaffi, og landet har siden den tid vært et eneste stor kaos som ISIL i disse dager utnytter. Vi kunne gjort mye for å stoppe overgrepene i Irak og Syria også, men vi gjorde ingenting. Det står i en temmelig stygg kontrast til den iveren vi viste da vi kunne sende krigsmateriell til regionen. Vi trodde vi kunne ordne opp uten noe ubehag på hjemmebane.

Jeg skal ikke skrive langt og utfyllende om dette. Jeg viser til Hanne Nabintu Herlands blogg for mer informasjon. Jeg vil likevel kommentere en spesiell ting. Herland omtaler denne mangelen på omsorg, også blant kristne, som vår tids kyniske reaksjon. Jeg er enig med henne i dette, men det er samtidig foruroligende at kristne freder Israel. Jeg har ofte møtt en uforsonlig holdning blant kristne, og noen av dagens seloter snakker hatsk om alle arabere som mordere, mens de forsvarer Israels rett til å drepe sine brødre.

Jeg viser også til en artikkel og en dokumentarfilm av Max Blumenthal. Det skal sies at Blumenthal er veldig kontroversiell, og Eric Altman sa bl.a. dette om boka hans:

Then the book arrived. “I expected to disagree with its analysis,” he wrote. “I did not expect it to be remotely as awful as it is…. It is no exaggeration to say that this book could have been published by the Hamas Book-of-the-Month Club (if it existed). forward.com

Det er ikke lett å avgjøre hvem som har rett, for begge sider beskylder hverandre for å lobbe for motstridende interesser. Israel er muligens et demokrati, men den demokratiske debatten har ikke like gode kår når den dreier seg om Israel. Det er ikke mye åpenhet for standpunkter som skiller seg fra ens egne. Det er muligens ikke mange store tabuer igjen i dagens debatt, men dette er kanskje den største. En kan undre seg over om deltakerne i en debatt er villige til å lytte, og sågar lære noe, hvis de ikke en gang vurderer motstanderens argumenter. Da ser de bare personen, en person de mener ikke har rett til å utttale seg.

Det som kommer fram i videoen fra Blumenthal er kanskje ikke veldig forskjellige fra det jeg har tatt til orde for selv, at vi har rett til å forsvare vår egen kultur. Jeg mener vi har rett til å begrense innvandring til et nivå vi  kan takle, altså at innnvandrerne blir bedre integrert, som betyr at de respekterer den kulturen de velger å bo i.

Det kan likevel virke som at Israel trekker det litt langt. Når mange kristne støtter Israel har det kanskje med at mange av de som representerer landet er veldig lyse i huden. Jeg vet ikke hvor mange av jødene som stammer fra Europa, men jeg har en mistanke om at lys hud betyr mer for oss enn at vi har et felles ønske om å bevare vår egen kultur. Israel har godtatt innvandring selv om de ikke ønsker alle velkommen. De har nok følt seg presset til å åpne grensene, som vi har gjort. Det er likevel grunn til å spørre seg om de virkelig ser på afrikanske jøder som virkelige jøder. Det var flere aviser som skrev om at Israel hadde innrømmet at de hadde gitt ethiopiske jøder prevensjon i form av injeksjoner uten at kvinnene en gang visste om det, bl.a. Independent.

Det kristne kravet om en uforbeholden støtte til Israel er kanskje et like stort problem som at vi ikke støtter de andre semittene.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s