Hva vil dere?

Regjeringen fikk mye kritikk etter at den foreslo en rekke tiltak for å stoppe strømmen av migranter og flyktninger. Opposisjonen kalte forslagene for problematiske og totalt uegnet, og jeg leste sågar et intervju i VG med en asylsøker som hevdet at norske myndigheter ville stenge grensa for asylsøkere fullstendig. Jeg er enig i at noen av forslagene er problematiske, men jeg lurer likevel på hva kritikerne vil.

Jeg vil tro at de fleste ønsker en god og verdig eldreomsorg, skoler som virkelig satser på læring og gjerne med gratis lunsj, barnehageplass til alle, tidlig pensjonsalder, et sjenerøst NAV, kommuner som tilbyr den tilretteleggingen som barn med ulike utfordringer trenger (f.eks. autisme), og ikke minst investeringer som skaper nye arbeidsplasser, bare for å nevne noe.

Det er samtidig mange som ser for seg at vi tar imot arbeidsinnvandring, asylsøkere og migranter fra hele verden, og flyktninger fra Syria. Det som gjør denne holdingen vanskelig å forstå er at mange ser for seg dette som en permanent løsning. De som kommer hit for å søke beskyttelse skal altså bli her selv om det blir trygt i hjemlandet deres seinere. Det gjør at vi får en belastning og det landet de kom fra mister unge mennesker.

Det er mange hensyn å ta. Regjeringen skal bidra til at nordmenn får de tjenestene de forventer, samtidig som vi skal ta ansvar for de som kommer hit. Sysselsettingen for fjerde kvartal i 2014 viser at 56 prosent av de som kommer fra Asia og 42 prosent av de som kommer fra Afrika arbeider. Disse innvandrerne har ikke lavere arbeidsmoral enn nordmenn, men vi er ikke like altruistiske i forhold til å slippe dem inn på arbeidsmarkedet, for det betyr at noen av oss må tape. Det er derfor rimelig å stille spørsmål ved hvor mye dette kommer til å koste, for vi har faktisk et ansvar for å støtte flyktningene med alle de helse og sosialtjenester, utdanning, arbeidstrening og andre tilbud vi får. Vi kan ikke gi flyktningene noe dårligere. Hvis de blir her resten av livet er det så lenge vi må støtte dem. Norge har i tillegg en del andre veldig sjenerøse ordninger, og hvis vi skal ha noe håp om å beholde disse kan vi ikke la dette stå som et åpent tilbud til hele verden.

Jeg har ikke satt meg skikkelig inn i de nye forslagene, men mange av dem virker bedre enn sitt rykte på overflaten. Vi må ha noen begrensninger hvis vi skal beholde det vi har, og i tillegg hjelpe de som trenger det. Hva skal vi gjøre hvis vi presser kapasiteten og økonomien i så stor utstrekning at vi ikke klarer å hjelpe, verken den befolkningen vi allerede har eller de nye som kommer, når de mest utsatte flyktningene kommer, de som foreløpig ikke kommer seg ut av en håpløs situasjon inne i Syria, eller en flyktningeleir i Jordan, Tyrkia eller Libanon?

Erna Solberg var inne på noe av dette i julehilsenen sin. Hvis vi skal strekke oss langt for å beskytte asylsøkere, må vi sørge for at vi har den muligheten når de kommer. Når jeg hører hva en del sier i Norge virker spørsmålet betimelig, for en kan få inntrykk av at mange konkurrerer om å være den mest tolerante i klassen.

De har et uttrykk i den engelskspråkige verden: You can’t have your cake and eat it too. Vi sier at du ikke kan få både i pose og sekk, men begge utrykkene har det til felles at det fellesskapet må dele ikke blir større. Vi må med andre gi opp noe hvis andre får et større kakestykke.

Hva vil dere, nordmenn og ikke minst politikere?

Det er imidlertid noen av de 40 foreslåtte tiltakene som sannsynligvis ikke blir gjennomført. Jeg håper i alle fall ikke det blir sendt ut enslige barn etter at de har blitt myndige, selv om det kanskje ikke er mye verre enn det som har vært norsk politikk lenge. Dagbladet skrev f.eks. om de to jentene Hawjin (11) og Nawjin (9) fra Haugesund som blir sendt til Iran sammen med foreldrene sine. De ble født i Haugesund og har levd i Norge siden. En jusprofessor omtalte de nye tiltakene som umenneskelige, men jeg vil hevde at det ikke er et brudd med etablert praksis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s