Vi har råd til det

The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater. J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

Jeg har lest flere blogg og avisinnlegg i det siste som forteller meg at mange nordmenn er bekymra for framtida, og mye av det har med flyktningene å gjøre. Jeg leste bl.a. et blogginnlegg som harselerte med de som bor i Montebello i Oslo. Det er både rettferdig og urettferdig å kritisere “beste vestkant” for at de ikke vil ha et fargerikt nabolag.

Det er en rettferdig kritikk fordi verden har forandret seg, og vi må godta innvandring enten vi liker det eller ikke. Framtida hadde sett ganske dyster ut hvis ingen var villige til å flytte til Norge, for vi hadde i likhet med med det meste av Europa hatt en befolkningsnedgang uten innvandring. Norge kan likevel ikke holde alle i arbeid i dag, men med tanke på framtida trenger vi innvandring for å opprettholde en stabil befolkning. Det er menneskene på Vestkanten like avhengige av som resten av byen og landet. De mest optimistiske blant oss må likevel før eller seinere være villige til å erkjenne den risikoen vi tar hvis vi utvider den generøse hjelpen til de som strengt tatt ikke trenger den.

Det er samtidig ikke rettferdig fordi sannheten er at mange av de som snakker varmt om integrering ikke vil bo der minoritetene dominerer. Det er heller ikke rettferdig fordi det er grunn til bekymring. Jeg tenker f.o.f. på oljeprisen, for selv om det er noen som ser ganske lyst på utsiktene for 2016, har nok stemingen snudd. Både Nordea Markets og Swedbank har nedjustert anslagene for oljeprisen i 2016 det siste halve året, men den er fremdeles langt høyere enn dagens pris. Swedbank trodde for bare et par uker siden at den gjennomsnittlige prisen for neste år vil ligge på $ 50, mens Nordea mener den vil ende på $ 55, ifølge Dagens Nærigsliv.

Jeg er langt fra noen ekspert, men når USA eksporterer olje igjen etter et 40 års forbud, samtidig som Iran også er tilbake på det internasjonale markedet og Saudi Arabia fortsatt produserer mye, skal det noe uforutsigbart til for å gjøre noe med overproduksjonen. En lang periode med sprengkulde eller en krig som rammet oljeproduksjonen hadde forandret mye. Alternativet er at de ulike landene blir enige om en kraftig reduksjon i oljeproduksjonen, noe som kanskje er like usannsynlig.

Det blir nesten gitt inntrykk av at de som er redde eller bekymret for framtida viser tegn på irrasjonalitet eller paraonide forestillinger. Jeg tror ikke det er en rettferdig beskrivelse. Vi er vant til at politikerne kutter i budsjetter når det ikke er krise. Det er ikke uten grunn at skole, sykehus og eldreomsorg blir debattert i alle valg. Det blir vel ikke snakket like høyt om psykiatrien, men det burde det, spesielt det faktum at flyktninger ikke får den psykiatriske hjelpen de har behov for. Når noen blir budsjettvinnere blir det også noen budsjettapere. Jeg kan forstå uroen, for hvordan kan vi unngå at denne situasjonen går ut over de som trenger hjelpen mest? Jeg vokste opp i en periode da ingen visste noe særlig om nonverbale lærevansker og asberger. Etter mange års forskning er det mer hjelp for de som vokser opp i dag, men jeg frykter at de neste generasjonene ikke skal få hjelp fordi de blir budsjettapere.

Jeg tok tidlig til orde for at Norge burde jobbe for å hjelpe lokalt. Ikke fordi jeg har så mye imot å få litt flere innvandrere til Norge, men fordi pengene kunne ha hjulpet flere uten at vi risikerte så mye selv. Det er mange eldre som har blitt flyttet inn på dobbeltrom i Haugesund mot sin vilje. Det har også vært store kutt på skolebudsjettet, noe som ikke er overraskende etter som Haugesund kommune har vært på ROBEK-lista siden 2010.

Nå blir det til stadighet sagt at kommunene ikke får noen belastning. Det er staten som skal betale, eller oss, for dette blir nok tatt inn gjennom skatter og avgifter. Det som er litt bekymringsfullt er at vi foreløpig ikke har tatt imot noen flyktninger. Jeg snakker om de som virkelig trenger hjelp. De som er fanget i en håpløs situasjon i Syria eller i en flyktningleir i et av nabolandene. Det betyr ikke at ingen av de som finansierer sin egen reise til den nordlige utkanten av Europa ikke har behov for beskyttelse, men jeg er ikke overbevist om at det er de som trenger den mest. Hva skjer når de store massene kommer?

Venstre snakker om at vi må gi dem arbeidstillatelse så raskt som overhode mulig sånn at de kan jobbe, og dermed redusere den byrden de er. Jeg tviler ikke på at mange av dem gjerne vil arbeide, men dette er et problem. Selv om det hadde vært veldig lyse økonomiske utsikter hadde det vært vanskelig å skape et antall arbeidsplasser tilsvarende den befolkningsøkningen vi får. Vi kan skjule noe av arbeidsledigheten i Introdukjsonsprogrammet og i attføring i en periode, og det er godt for den mentale helsen å jobbe, men det er likevel en form for ledighet. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at sysselsettingen er høy blant innvandrere fra Norden og Vest-Europa og Øst-Europa, men den går kraftig ned for Asia og Afrika. Det er ikke fordi disse ikke ønsker å jobbe. Det har med våre holdninger å gjøre. Jeg tror mange tenker at Syria er så nære Europa at de er nesten europeere, men de hører faktisk til Asia. Det kan derfor bli like vanskelig for dem som for andre innvandrere fra Asia.

Jeg tror det er grunn til å være bekymret for framtida. Det betyr ikke at den er dyster, men at vi har en jobb å gjøre. Dagens Nærlingsliv publiserte noe fra Statsministerens kontor via NTB i dag. Det kommer sannsynligvis noe om dette i nyttårstalen. Jeg håper Erna Solberg klarer å balansere behovet mange har for beskyttelse med nødvendigheten av å hjelpe nordmenn. Det er alt for mange som har ignorert de mørke kreftene, og tenkt at hvis vi bare elsker hverandre, vil dette gå bra. Dette skal vi klare o.s.v. Den kanskje største oppgaven Erna Solberg har akkurat nå er å snakke direkte til folket og skape tro, for det er ikke godt nok å si at dette skal vi klare, mens de som er skeptiske blir stemplet som troll. Regjeringen må også sørge for at det ikke er profitt som driver asylmottakene og at de som har direkte kontakt med asylsøkerne får avlastning.

Statsministeren startet dette året med en nyttårstale. Der sa hun bl.a at “vi styrker velferdsordningene fordi vi har ressurser til det.” Jeg håper hun kan levere en tale om ei drøy uke som gir folk troen på at 2016 blir et bra år, for selv om det kanskje ser dystert ut for mange, kan håpet bli en “game changer.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s