Nordmenn og glasshus

The great glass house i the National Botanic Garden of Wales er det fineste drivhuset jeg har sett, men det er likevel temmelig utsatt hvis det hagler stein.
The great glass house i the National Botanic Garden of Wales er det fineste drivhuset jeg har sett, men det er likevel temmelig utsatt hvis det hagler stein. Foto: Col Ford og Natasha de Vere via Wikimedia Commons

Det var flere nettsteder i dag som kjørte en sak med følgende overskrift: Russland hever seg over menneskerettighetsdomstolen. Bakgrunnen er en ny russisk lov som kan brukes til å stoppe avgjørelser tatt av den europeiske menneskerettigetsdomstolen i Stasbourg (EMD).

Saken stammer fra NTB og det er derfor en nesten identisk ordlyd i alle avisene. En uttalelse fra  Torbjørn Jagland, generalsekretæren i Europarådet, er noe av det som går igjen. Han kaller denne loven beklagelig, men ser ut til å være mer kritisk til den demokratiske prosessen enn til utfallet. Les om det i VG.

Det er selvfølgelig negativt at en stormakt setter dette i system, selv om det ikke er overraskende. Vi kjenner denne atferden godt igjen fra de stormaktene vi er allierte med, men det er egentlig en atferd alle bedriver. Den eneste forskjellen er at vi later som at vi er mer opptatt av likhet og rettferdighet.

Alle barn som oppholder seg i Norge kommer inn under FNs barnekonvensjon og har derfor rett til beskyttelse, men det er mange mindreårige som blir sendt hjem igjen. Kirkens Bymisjon meldte for fire år siden at det var 400 papirløse barn i Norge. Jeg tror situasjonen har blitt litt bedre, og det er litt lettere for barn som har vært her en stund, men jeg hører fremdeles om en del barn som har blitt født i Norge, men som blir deportert til det som er en totalt fremmed kultur for dem. Det er vanskelig å forstå, for det snakkes til stadighet om at vi trenger mer arbeidskraftig for framtida, og dette er sannsynligvis de barna som er minst tilbøyelige til å bli radikalisert.

Det finnes sikkert noen solskinnshistorier også, men norsk eldreomsorg er generelt temmelig tragisk. Ifølge denne artikkelen i NRK erkjente helsedirektøren at at han kjente til flere brudd på menneskerettigheter i norsk eldreomsorg. Jeg tror ikke det overrasker noen.

Likestillings og diskrimineringsombudet leverte en rapport for to måneder siden som konkluderte med an Norge bryter menneskerettigheter for funksjonshemmede. Les om det på nettsidene til Norges Handikappfirbund. Redd Barna skrev i fjor om at Norge bryter barns rettigheter. Det handler bl.a. om at barn ikke har anledning til å klage på rettighetsbrudd.

TV2 rapporterte i fjor at norske glattceller er et brudd på menneskerettigheter. Det går både på utformingen av cellene og lengden fangene er der.

Norsk helseinformatikk har en artikkel fra 2013 som omhandler tvang i psykiatrien. Ifølge artikkelen er Norge det landet i Europa med høyest andel tvangsinnlagte i helseinstitusjoner, og mange av disse opplever det som en krenkelse. Samtidig er det mange som mener at psykisk syke asylsøkere ikke blir godt ivaretatt i Norge. Helseminister Bernt Høie kommenterte det i en artikkel fra NRK.

Fylkeslegen i Rogaland, Pål Ilden, uttrykte i denne artikkelen fra februar i år bekymring for bruk av ulovlig tvang ved barnevernsinstitusjoner. Det var forøvrig en bekymring han hadde i 2014 også. Les om det i NRK.

Dette var noen av resultatene jeg raskt fant fram til etter noen Google-søk. Det har kanskje bedret seg i noen av disse sakene, men det viser at dette med rettigheter ikke er så lett som vi noen ganger later som. Det er ikke alltid sånn at det er vi som viser verden hvordan anstendige mennesker behandler hverandre. Vi snakker mye i dag om at vi må hjelpe de som har opplevd krig, men jeg lurer på hvor lenge vi skal lure oss selv. Jeg er ikke sikker på om vi lurer så mange andre, kanskje bortsett fra noen flyktninger så lenge det varer. Jeg er redd for at sannheten går opp for dem etter hvert også.

Det er allerede noen nordmenn som sprer temmelig antipatiske ytringer på nettet. Jeg var inne på at det sannsynligvis ville komme til å skje da jeg skrev om flyktningene for noen måneder siden, men jeg må innrømme at det skjedde raskere enn jeg trodde. Vi er nok ikke mer altruistiske enn andre, og et glasshus er ikke et spesielt behagelig sted å gjemme seg i når steinene begynner å fly gjennom lufta.

Det burde vi kanskje tenke på når vi kritiserer andre.

Advertisements

One thought on “Nordmenn og glasshus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s