Dysfunksjonelle Norge

Jeg har skrevet en del om at Norge, som resten av Europa, har utviklet en form for dysfunksjon. Forfatteren Asle Toje brukte det som en del av en laptop-metafor i foredraget Kulturpessimistene tok feil, som han også publiserte på verdidebatt.no. Dysfunksjonen består i at vi har valgt barnløshet. Det meste av Europa har så lave fødselstall at mange av disse samfunnene vil kollapse. Det er rett og slett ikke nok kvinner til å opprettholde en stabil befolkning. Det blir altså stadig færre som skal finansiere pensjonene og andre ytelser til de som ikke kan jobbe. Vi kan imidlertid løse problemet gjennom innvandring.

Det er innvandrerne som må bidra der vi ikke kan. De skal sørge for at dette systemet fungerer, men hva skjer hvis innvandrerne taper på arbeidsmarkedet? Jeg har skrevet utførlig om dette tidligere og skal ikke gjenta alt her, men det er dokumentasjon som viser at f.eks. første generasjons afrikanere stiller bakerst i køen selv om de har en utdannelse fra Norge. Jeg har også skrevet om en studie som viste at jobbsøkere som har et unorsk navn har en sterkt svekket mulighet for å bli kalt inn til et jobbintervju. Den studien viste dessuten at det er mange bedrifter som gjerne ansetter polakker og svensker, mens de er skeptiske til afrikanere og asiatere.

Jeg bor i en region som skryter av at den er spesielt dyktig på integrering, og både Haugesund og Karmøy viser til at nesten alle innvandrere får jobb. Jeg kjenner ikke til hva som skjuler seg bak tallene, så jeg kan ikke påstå at det er få høyt kvalifiserte innvandrere i norske bedrifter og styrerom, men forskning viser i alle fall at dette kan bli et problem.

Asle Toje viser også til utdanning og mener at USA har tatt ledelsen over Europa der. Det høres fornuftig ut når han sier at vi har for mange samfunnsvitere og for få realister. Det har resultert i mange som har studielån, men ikke jobb. Toje mener at siden USA vinner flere nobelpriser, må de også være bedre. Det stemmer nok, men dette kan være en usikker strategi. Jeg hørte en debatt med Michio Kaku for noen år siden. Denne fysikeren mente at det amerikanske utdanningssystemet var en katastrofe, og at det var import av “brain power” som sikret dem suksess. Det stemmer sikkert, og ifølge Forbes utgjør de utenlandske studentene som tar en høyere grad ved et universitet (master eller Ph.D) innen eletroteknikk hele 70 prosent, mens tallet for informatikk er 63 prosent. Det er også høyt innen kjemiteknikk, økonomi, maskinteknikk, materialteknikk og industri ingeniør med over 50 prosent.

Dette er ikke noe problem hvis studentene blir i USA og jobber der, men det er ikke så enkelt. USA har nemlig strenge innvandringslover og studentene må derfor reise etter seks år. Det er mange som blir så lenge de kan, men dette er ganske kontroversielt i USA. Noen misliker at skattebetalerne er med på å finansiere utenlandske studenter som tar universitetsplassene til amerikanere, men ifølge Michiu Kaku er det ikke det som skjer. De amerikanske studentene kan ikke lenger konkurrere på et så høyt nivå. Det er ikke de som blir forskere og utvikler nye industrier, og det er dermed utenlandske studenter som gir USA den fordelen de har. Dette er en slags akademisk versjon av det som kan bli et stort problem i Norge. Det er mange her som ansetter polakker og andre øst-europeere, og det virker å være en del EU-borgere som jobber som snekkere i Haugesund. Det vil sannsynligvis ikke gjøre det lettere for norske lærlinger å få seg en jobb.

Dette er en artikkel fra CNN som bl.a. omtaler en student fra India. Da han motvillig forlot USA startet han et firma i hjemlandet. Det er også et intervju med Bill Gates i artikkelen der han kommenterer “brain drain-problematikken.”

Land som USA, Kanada og Australia har en veldig lav befolkningstetthet. De har altså god plass, men de har veldig strenge innvandringslover. De er interessert i mennesker som kan jobbe. Vi tenker veldig annerledes i Europa og har derfor mange innvandrere som ikke arbeider. Det er veldig flott at vi tenker altruistisk og vil hjelpe uten betingelser, men de som hevder at dette kan bli veldig dyrt har faktisk et poeng. Det blir neppe undergangen vår, for som Asle Toje sier er det mange som har varslet Europas undergang før uten at de fikk rett, men vi har gjort det unødvendig vanskelig for oss selv.

Det er tegn som tyder på at det blir vanskeligere økonomiske tider i Norge etter som oljeprisen er lav og mange mister jobben. Det er sågar noen som snakker om at lav oljepris kan være den nye normalen. Det er ikke sikkert det er dumt å revurdere den norske tanken om at innvandrere utelukkende er en berikelse for samfunnet, også økonomisk. Jeg tror de har vært det så langt fordi innvandringen har vært lav nok. Det blir spennende å se hvordan regnskapet blir for syrerne, om vi klarer en betydelig høyere innvandring.

Men enn så lenge har vi mange varme, koselige bamseklemmer å dele ut. Jeg tror de har sluttet med det i Sverige.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s