Tabuer i den hellige byen

Dette er et intervju Hanne Nabintu Herland gjorde med Juliana Taimoorazy, en assyrisk kristen som flyktet fra Iran i 1989. Hun beskriver det som har vært systematisk forfølgelse av kristne i Irak og Syria siden islam ble grunnlagt på 600-tallet, men det har vært spesielt alvorlig siden midten av 1800-tallet. Dette dreier seg kanskje om ressursmangel, og det er grunnen til at jeg ikke tror på at den norske altruismen vil vare denne gangen heller.

Det er sjokkerende hvor lite våre regjeringer, men også vestlige kristne har gjort for de arabiske kristne. Vi snakker fremdeles om at det er vår plikt å hjelpe muslimene. Jeg er en utenforstående som har sporadisk kontakt med kirka, men har forstått at kristne er forpliktet til å støtte Israel. Kan det være at kristne har hatt så stort fokus på Guds utvalgte folk at de har mistet sine egne av syne? Vi tenker ikke mye over at Jesus faktisk ikke så ut som en europeisk innvandrer, og det er kanskje noe vi ikke liker å tenke på. Hva med resten av befolkningen? Det er flott med den altruistiske holdningen vi ser mot muslimer i dag, men det er bemerkelsesverdig hvor lite vi har brydd oss om de kristne i Midtøsten. Det er en skam! En kan spørre seg hvorfor det går mer inn på oss at muslimer lider enn at kristne gjør det.

Jeg antar at det fremdeles er kristne minoriteter i Israel, Vestbredden og Gaza. Libanon, nord for Israel, er også viktig i kristendommens historie. Noen av de mriaklene Jesus skal ha utført skjedde i det sørlige Libanon. Apostlene Peter og Paulus evangeliserte dessuten blant fønikerne i Libanon. De kristne har også utgjort majoriteten der i moderne tid, men p.g.a. en stor bølge av utvandrere (for det meste kristne) fra midten av 1970-tallet, og stor muslimsk innvandring, er tallet på kristne nede i 40 prosent i dag.

Vi kan ikke stole på mye av det media rapporterer om Midtøsten (de viser gjerne palestinerne utelukkende som ofre og Israel utelukkende som overgripere, men det er neppe så enkelt), men om jeg skal tro på media er det ikke alle som opplever den toleransen begge sider i konflikten sier de viser. Vi hører av og til om at det skjer ting, men hvor utbredt er det? Vi hører stort sett om Israel og Palestina, men lite om hva som skjer med de kristne. Hvis muslimer diskriminerer kristne, betyr det noe for myndighetene? Hvis det stemmer at noen israelere har negative holdninger til jøder fra Afrika og Asia, er det kanskje ikke utenkelig at de er skeptiske til de kristne også. Alle samfunn har diskriminering, men det er vanskelig å diskutere denne konflikten uten at en havner i en debatt om hvem som har historisk rett til jorda. De fleste muslimske land er veldig raske med å dra fram islamofobi-kortet og i Israel sitter antisemittisme-kortet like løst. Det blir det ikke debatt av, og er kanskje grunnen til den manglende debatten blant kristne.

Det er ikke lett å finne informasjon om diskriminering i Israel fra mainstream media, men det var noen som rapporterte om at etiopiske jøder protesterte i mai i år, faktisk på den tida da Hanne Nabintu Herland publiserte intervjuet. Demonstrasjonen skjedde etter at israelsk politi hadde banket opp en etiopisk-israelsk soldat. Det er usikkert hva som er grunnen til at afrikanske og til dels indiske jøder ikke har følt seg velkomne, men Israel er et veldig moderne land. Det er ikke mye som skiller f.eks. Tel Aviv fra de fleste byer i Europa. Det er mange land som har gått gjennom den samme utviklingen som USA gjorde når det gjelder innvandring. Vi hadde en bølge av det på 1980-tallet, og det er ikke utenkelig at Israel kjenner til utfordringen.  Det er ikke lett å finne seg til rette for innvandrere i et samfunn som kanskje har glømt hvordan det var å starte på nytt i et annet land. Det kan dermed være lite sympati for de som har det vanskelig.

De første europeerne som bosatte seg i det som ble USA kom fra England og Frankrike. Utvandrere fra Irland og Skandinavia utgjorde den andre bølgen og ble diskriminert av de som hadde vært der en stund. Den tredje gruppa bestod av mennesker fra bl.a. Portugal, Spania, Italia, Hellas, Russland and andre øst-europeiske land. Det var altså ikke sånn at de som hadde opplevd rasisme og xenofobi i Europa, og på ny i USA, viste empati for de som utvandret etter dem (for ikke å si tidligere slaver). De som har blitt en del av smeltedigelen vil ikke dele med nykommerne. Det hadde vært bemerkelsesverdig hvis det ikke skjedde i Israel, men det er vel det som ser ut å være den offisielle versjonen. Det er nesten som at hvis vi kritiserer Israel, kritiserer vi Gud.

Jeg hater faktisk ikke jøder eller arabere, men jeg reagerer på at det ikke er mulig å diskutere de semittiske folkeslagene. Det er ikke vanskelig å finne overskrifter og you tube-videoer hvis jeg vil vise til at dette skjer i Israel, men lite av det egner seg til et objektivt innlegg. Det er mange som lager stoff bevisst for å skape et negativt inntrykk av Israel, men jeg skal vise til noen kilder jeg mener er nøytrale. Ifølge disse finnes det diskriminering, men hovedproblemet er kanskje at det er vanskelig å integrere mennesker fra så ulike land som USA og Tyskland på den ene siden og  Etiopia og India på den andre.

Det hadde også vært urealistisk å vente at Israel skulle ta imot jøder fra hele verden uten at det i det minste skapte gnisninger, og jeg har derfor mistanke om at noen grupper i Israel har opplevd noe liknende det utvandrerne til Amerika gjorde langt tilbake. Jeg forstår egentlig ikke en dritt av denne brødrekonflikten mellom jøder og arabere. Jeg kjenner ikke detaljene, men vet at det har blitt diskutert om Israel-Palestina skal være en eller to stater. En en-statsløsning vil innebære at innbyggerne i Israel, Vestbredden og Gaza får statsborgerskap og de samme rettighetene i en slags union. Jeg aner ikke hvem som har rett, men har en mistanke om at det dreier seg om makt. Israel er helt i verdenstoppen på mange områder, og jeg antar at Israel i en union vil få den rollen vi ser Tyskland først hadde i forhold til Øst-Tyskland og seinere i forhold til bl.a. Hellas. De må redde de andre i unionen, og det kan de ikke gjøre uten å betale en pris.

Denne korte videoen fra Euronews forklarer noe av den religiøse konflikten i Jerusalem. Det er bl.a. et kort intervju med Gideon Aran, sosiolog og antropolog ved Hebrew University, Jerusalem. Han mener at angrep mot kristne i all hovedsak er pøbler som ønsker å sette israelske myndigheter i forlegenhet. Det kan altså være at det faktisk er jødene som er målet:

Det er ikke vanskelig å ha sympati med jødene og jeg er ikke ute etter å få dem til å se fordomsfulle ut, men synes det er litt rart at det ikke er noe som helst rom for å diskutere verken jøder eller muslimer. Jeg er enig med de i Israel som sier at vi europeere må forstå jødisk historie, og at det er derfor ingenting vi har gjort i Midtøsten har fungert. Det er kanskje det som er i ferd med å treffe oss i Skandinavia også. Vi får kanskje en langt større innvandring enn vi klarer å takle. Det er nytt for oss og da angrer vi kanskje på at vi ikke anstrengte oss for å forstå semittene.

Vi er fremdeles i aller høyeste grad et kristent land, men det kan se ut til at vi ikke klarer å forholde oss til Midtøsten, heller ikke de vi omtaler som Guds utvalgte folk.. Hvorfor?

De fleste antar sannsynligvis at ingenting er lettere enn å være en kristen i de byene Jesus vandret gjennom, men siden vi ikke snakker om det er det vanskelig å vite. Kom gjerne med innspill hvis du vet noe om hvordan det er å være kristen i Israel, Vestbredden, Gaza og Libanon.

Andre kilder:
Det er ikke alltid BBC er pålitelig, men artikkelen The plight of Ethiopian Jews in Israel virker nøytral nok.
Hanne Nabintu Herlands offisielle hjemmeside

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s