Virkelighetsfjern

Ordet konspirasjon blir brukt synonymt med sammensvergelse og komplott. Det høres abolutt ikke bra ut og det er derfor et veldig effektivt verktøy som et pressmiddel eller en hersketeknikk. Vi ser dette tydelig i definisjonen av en konspirasjonsteori.

Konspirasjonsteori, forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda……… Selve mangelen på konkrete bevis brukes ofte i seg selv som et argument for at “noen” prøver å holde noe skjult for offentligheten. Store norske leksikon

Det er ingen tvil om at det er en nedlatende holdning mot de som tror det finnes en konspirasjon. Selv denne definisjonen gir inntrykk av at alle konspirasjonsteoretikere er like, d.v.s. at de innbiller seg at noen lyger. Det er ikke sikkert at anklagen paranoid blir direkte uttalt, men det er en del av det implisitte budskapet. Dette er f.o.f. kjent som et fenomen i USA, for der har det vært mange teorier som faktisk viste seg å være sanne. Blant noen av de mest kjente finner vi Operation Mockingbird, en hemmelig CIA-kampanje for å påvirke media og kjente nyhetsformidlere som CBS, Washington Post og New York Times deltok til det ble avslørt i 1975.

The Tuskegee Syphilis Study var et forsøk på fattige afrikansk-amerikanske menn fra 1932 til 1972. Denne studien skulle observere den naturlige progresjonen til syfilis i mennesker som ikke fikk behandling. Det var 600 som ble inkludert i studien innledningsvis, og 399 av dem hadde syfilis før de kom med i studien, mens de resterende ikke hadde sykdommen. De fikk gratis helsetjenester, måltider og gratis begravelsesforsikring for å delta i studien, men ingen av de som var syke fikk vite hva de ble behandlet for. Penicillin ble oppdaget fire år før studien startet og denne medisinen kom i masseproduksjon på midten av 40-tallet. De holdt denne behandlingen tilbake for å kunne se hvordan sykdommen utviklet seg.

Det er ikke så populært å snakke om konspirasjonsteorier i Norge, for de færreste av oss tror at myndighetene er i stand til å lyge, men det finnes noen. VG omtalte boka Hvem drepte Jan Wiborg?

Richard Nixon trakk seg som president i USA i 1974 da det var klart at han ville bli stilt for riksrett. Det var nok mange som trodde det varen vanvittig anklage: Kilde: Wikimedia Commons
Richard Nixon trakk seg som president i USA i 1974 da det var klart at han ville bli stilt for riksrett. Det var nok mange som trodde Watergate var en vanvittig anklage:
Kilde: Wikimedia Commons

Vi har sett en ny type konspirasjonsteorier de siste årene. Når noen har avdekket en sak gjennom godt journalistisk arbeid, dukker det gjerne opp nye og helt ville teorier. Det er f.eks. noen som har hevdet at det er en forbindelse mellom 9/11-terroristene og Saudi Arabia, som er en viktig alliert av amerikanske myndigheter. De har derfor prøvd å få Kongressen til å offentliggjøre de 28 sidene fra den offentlige 9/11-rapporten som ble hemmeligholdt. De seriøse konspirasjonsteoretikerne venter på beviser, mens det er andre som spekulerer vilt. Du kan derfor høre noen si at det ikke var noen fly som krasjet inn i de to tårnene. Det var et hologram, mens det var et hemmelig strålevåpen som gjorde skaden.

Dette er sannsynligvis en blanding av mennesker som tålmodig venter på at de har beviser og den stereotypen mange har av konspirasjonsteoretikere, men det er også en mulighet at noen av disse er plantet for å gi alle et dårlig rykte. Det er en konspirsjonsteori i seg selv. Det er ikke utenkelig at det er det som har skjedd med UFO-feltet f.eks. Det er noen seriøse historikere der som forsker mer på hvorfor dette interesserer myndighetene, ikke minst relatert til nazistene og seinere den kalde krigen, og de tenker at dette ikke er utenomjordisk. Det er imidlertid de som snakker om aliens med store hoder og svarte øyne som stjeler all oppmerksomhet, og noen mistenker at dette kan delvis skyldes bevisst desinformasjon.

Dette er likevel ikke hovedpoenget mitt, men en innledning til det jeg vil få fram. Hva tror du folk sa da noen kom med anklager i disse og mange andre konspirasjonsteorier som viste seg å stemme? De sa nok ikke at dette var oppegående mennesker som presenterte reflekterte, logiske resonnement. Det er derfor veldig alvorlig når du bruker dette som en hersketeknikk. Språk er et veldig sterkt redskap for manipulasjon og maktutøvelse, og hvis en f.eks. antyder i veldig vage ordelag at noen har uspesifiserte psykiske vanskeligheter, at noen har vansker med å forholde seg til virkeligheten, at noen ikke klarer å forholde seg til andre mennesker, sender dette kraftige signaler om at det er noe galt med den en sikter til. Det er en hersketeknikk som styrer leserens/tilhørerens tolkning i negativ retning. Det er vanskelig å forsvare seg mot, for den som leser/hører dette kan danne seg en mening umiddelbart, nesten uten å merke  det selv.

Jeg jobbet tidligere som lærer, og en av de tingene jeg prøvde å overføre til elevene var en kritisk holdning. Jeg ville at de skulle lese og se med kritiske øyne. Reklame er et godt sted å starte, for det er ingen som manipulerer oss mer enn de som lager reklamefilmene. Vi blir til stadighet fortalt at vi trenger en spesiell sjampo for å revitalisere håret, men det er en umulighet, for selv om håret vokser er det faktisk dødt materiale. Sjampo består for det meste av vann, og hvis en sjampo hevder å være spesiell mild, betyr det at den inneholder mer vann. Det eneste en sjampo skal gjøre er å vaske håret, d.v.s. fjerne et tynt fettlag som talgkjertler i huden produserer, samt hud/hårprodukter og partikler som håret fanger opp fra lufta. Noen må holde seg unna parfyme, men ellers er det neppe stor forskjell på sjampoene. Dette er noe å tenke på neste gang en reklame snakker om verdenspremiere og profesjonell hårteknologi.

Det er et temmelig slitt uttrykk, men det er viktig å ta informasjon med en klype salt. Hvis du leser en rapport f.eks. må du ta i betraktning at det er et menneske som har skrevet denne. Da jeg gikk på skolen lærte vi at en rapport skulle være så korrekt og saklig som overhodet mulig. Hvis informasjonen ikke var direkte relevant, skulle den ikke inkluderes i rapporten, og det var absolutt ikke interessant hva rapportskriveren mente om saken. Det var bare snakk om å dokumentere hva som hadde skjedd, og på den måten kunne andre lese rapporten uten at de fikk annet enn de faktiske forhold. Hvis det var snakk om subjektive uttalelser fra f.eks. et møte, skulle det komme klart fram at det var det det var.

Jeg leste nylig om Vladimir Perez, som har store smerter og kan når som helst falle om bevisstløs p.g.a. diabetes. Det kommer ikke fram i artikkelen, men en mulig forklaring på dette kan være at den første legen han snakket med på sykehuset førte opp en mistanke eller anelse i journalen. Det vil i så fall ha overbevist andre leger som leste journalen at de kunne ignorere denne mannen, men det er naturligvis spekulasjon fra min side.

Det er ofte det første ordet som bestemmer fortsettelsen, og det var nok det som skjedde i Ambulansesaken i 2007. Den norsk-somaliske mannen Ali-Farah ble slått ned i en park i Oslo. Det ble mange beskyldninger i den saken, men Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte med at ingen av de mange vitnene kunne bekrefte deres egen konklusjon, nemlig at “en av ambulansepersonellet undersøkte pupiller, sår og tenner.” Det dreide seg i dette tilfellet om en mann som hadde hjerneblødning etter å ha blitt slått ned, men ambulansepersonellet ville likevel ikke ta Ali-Farah med seg. De overlot den jobben til politiet, en avgjørelse som sannsynligvis påvirket vurderingen legene gjorde på sykehuset seinere.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til språket. Vi må være kritiske når vi leser og når vi skriver. Hvis du googler ordet virkelighetsfjern finner du at det er et flittig brukt ord, ikke minst når politikere kritiserer hverandre. Det er ingen tvil om at dette er en del av hersketeknikken folk bruker for å hindre debatt, eller verre, for å skade noen. De har gjort dette så dagligdags at vi kanskje ikke reagerer, men det er en alvorlig anklage som kan få store konsekvenser.

Tenk på det både når du skriver, leser og snakker.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s