Det store smellet

Big Bang. Illustrasjonen viser at rommet har utvidet seg over tid, samtidig som galaksene beveger seg vekk fra hverandre.
Big Bang. Illustrasjonen viser at rommet har utvidet seg over tid, samtidig som galaksene beveger seg vekk fra hverandre.
Kilde: Wikimedia Commons

Jeg legger ikke skjul på at jeg er en kristen mann med en fascinasjon for vitenskap. Denne fascinasjonen dreier seg f.o.f. om innholdet, men noen ganger kan jeg ikke unngå å la meg fascinere av de som må ha svar på alt. Det gjør at de skaper teorier som kan fjerne alle ubehageligheter. Noen av disse teoriene framstår nesten som avstikkere der hensikten er å unngå det store, ubehagelige spørsmålet. Det største spørsmålet er naturligvis begynnelsen. Det er derfor jeg mistenker at det er en del som ikke er helt komfortable med “big bang-teorien”. Dette var forøvrig ikke den eksplosjonen vi gjerne omtaler begynnelsen som. En eksplosjon forutsetter at noe ekspanderte utfra et sentrum, mens teorien er at det var rommet selv som ekspanderte, og at alt i dette rommet beveger seg vekk fra hverandre.

Jeg har skrevet om multiverser og parallelle universer tidligere, og det er noe av det som egentlig er et fascinerende tankeeksperiment for min del. Jeg liker å tenke på at det kanskje er liv andre steder, og kanskje t.o.m. noen som lever parallelle liv, men det er mulig at tanken om multiverser også fungerer som en bortforklaring eller en mulighet til å unngå problemet med big bang. Multiverser kan fylle det ubehagelige tomrommet. Jeg skrev om bl.a. multiverser og finjustering i Vi lever i ei boble tidligere i sommer. Den første skal på en måte forklare den siste. Vitenskapen sier nemlig at det må en så utrolig finjustering til for å skape liv. Det er så urealistisk at livet skal oppstå ved en tilfeldighet at det er helt utenkelig at det skal skje. Hvis vi derimot har et stort antall universer er det ikke usannsynlig at noen av dem kan ha utviklet en kombinasjon av fysiske lover og konstanter som gjorde liv mulig. Det er tanken i alle fall, men dette er en teori som kanskje aldri kommer til å bli bevist, for det skal noe til å observere andre universer. Det kan muligens bli mulig å spekulere med støtte i indikasjoner på at vårt eget univers har blitt påvirket av gravitasjonen fra et annet parallelt univers, men dette betyr likevel lite i forhold til kristendommen.

Tanken om at Gud skapte oss er ubehagelig for mange, og i et forsøk på å lede oppmerksomheten vekk fra begynnelsen viser de til at vi kanskje ikke er så unike. Kanskje var vi en ren tilfeldighet som tilfeldigvis ble gjentatt mange ganger, i andre universer. Bibelen sier at vi er unike, og at de andre planetene ble skapt med helt andre hensikter enn å utvikle liv. De hellige skriftene våre sier at Gud skapte Himmelen og Jorda, men Han gjorde kanskje det samme andre steder, uten at det gjør oss mindre unike. Jeg er derfor åpen for muligheten at det er liv andre steder, men så lenge multiverser er en teori uten beviser, en teori som kanskje dreier seg mer om å motbevise Gud enn vitenskapelig nysgjerrighet, finnes det ingen gode omkjøringsmuligheter som lar ateistene unngå begynnelsen.

Da har de faktisk ikke stort mer enn tro, for de kan likevel ikke ignorere begynnelsen.

Kilder:
Big Bang
Multivers

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s