Veien videre

Det er ikke uvanlig at mennensker som kan gi et uforpliktende svar er ekstra rause. SSB undersøker nordmenns holdninger til innvandringe og i rapporten fra 2011 konkluderte de med at nordmenn hadde et mer positivt syn på innvandrere etter angrepet på Utøya. SSB mente tre år seinere at det var en større vilje til å ta imot innvandrere. Integrerings og mangfoldsdirektoratet undersøker også nordmenns holdninger, og de konkluderte i Integreringsbarometeret 2013/2014 at holdningene er stabile.

Det som betyr noe er likevel hvordan vi praktiserer teorien. Jeg har skrevet utførlig i tidligere innlegg om hvilke holdninger som finnes i arbeidslivet. Kort oppsummert er det dokumentasjon som viser at vi er skeptiske til de som kommer fra Afrika og Asia, selv om det er snakk om andre generasjon med en utdannelse fra Norge.

Det er ingen tvil om at EU har sviktet. Denne unionen, som drømmer om et Europas Forente Stater, har latt grenselandene ordne opp i den syriske flyktningekrisen på egen hånd. Det virker f.eks. litt rart at Norge skal ta imot 8000, mens hele EU har en avtale om 32 000 syriske flyktninger. Det sier seg selv at tallet blir langt høyere, og FNs høgkomissær for flyktninger har allerede bedt om å øke tallet til 200 000 for EU.

Det er noen som mener at land som De Forente Arabiske Emirater, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain og Oman ikke gjør nok. Dette er rike land, og for Saudi Arabias del har det nok mye å gjøre med at de ikke vil dele oljepengene med flere sunnier, og de frykter ikke minst sekterisk vold. Eller for å si det på en annen måte, de frykter at det vil være ISIS-krigere blant flyktningene.

NATOs operasjoner i bl.a. Irak og Libya bør ha fortalt oss at det er en hårfin balanse, for det meste i den delen av verden dreier som en maktkamp mellom sunnimuslimer og sjiamuslimer. Det vi oppfatter som demokrati og rettferdighet er derfor komplisert i disse landene. Det er likevel litt rart at europeere som vil hjelpe syrerne i den regionen de lever i blir kraftig kritisert, mens vi ser ut til å godta denne holdningen fra de rike nabolandene i området. Som en liten kuriositet har Fox News skrevet om den saudiske kongens besøk i Washington der han snakket med president Obama.

Når det gjelder syriske flyktninger som kommer til Europa er situasjonen veldig uoversktlig. Hva er det egentlig de trenger? Er det beskyttelse? Er dette en folkevandring, noe som kanskje betyr at de allerede er rettmessige borgere av Norge? Det er ikke sikkert det blir like ille her som andre steder, men det kan se ut som at det er flyktninger med krav som kommer. Det har vært sultestreiker i flere europeiske land fordi de ikke var fornøyd med hvor lang tid det tok med oppholdstillatelse, familiegjenforeningen eller hvor de ble plassert. Da ei gruppe syrere kom til et lite sted utenfor Östersund i januar nektet de å gå av bussen, og noen ville sultestreike fordi de mente det var for kaldt og landlig. De hadde sett for seg at de skulle bo i Malmö. Dansk TV2 rapporterte i går at flyktninger som hadde kommet med tog fra Tyskland løp fra dansk politi fordi de ville ha asyl i Sverige. Dette er en video som viser ungarsk politi som deler ut vann og mat til flyktninger, men disse gir klart uttrykk for at det vil de ikke ha.

Syriske flyktninger i Libanon
Syriske flyktninger i Libanon.
Kilde: Voice of Ameica News via Wikimedia Commons

Det er mange i Norge som tenker at de vil åpne hjemmene sine for syrere. Det har de sagt i Tyskland også, men få land har gjort det i så stor grad som Libanon. Dette landet med en befolkning på omtrent 4,5 millioner mennesker har tatt imot 1,3 millioner flyktninger, men det er mange der som frykter at det vil provosere Hizbollah (en sammenslutning av sjiamuslimske grupper) hvis de får flere sunnimuslimer fra Syria. Det er ikke utenkelig at vi får samme utvikling som Libanon. De hadde ved folketellingen i 1932 et knapt kristent flertall, mens det i dag sannsynligvis er et klart muslimsk flertall. Det skyldes antakeligvis lavt fødselstall og høy innvandring, som er den situasjonen vi har i Europa. Dette er en studie som har sett på situasjonen i Libanon.

Dette er ikke en uvanlig utvikling. Hva vil skje hos oss når det går opp for oss at syrerne har kommer her for å bli, for det blir sannsynligvis ikke en snarlig løsning i Syria, så vi kan nok ikke sende dem tilbake med det første. Det er lett å være idealistisk i dag, men hvordan er det når dette påvirker økonomien vår? Syria-konflikten startet i mars 2011, men strømmen av flyktninger til Europa har ikke blitt akutt før nå. Hvor akkurat nå? Det har vært mye spekulasjoner om det, og euractiv.com, som formidler nyheter fra EU, hevder at flyktningene bruker facebook og apper for å kommunisere med smuglere. Det tyder på at det er migranter og ikke flyktninger som kommer til Europa. Det kan forklare hvorfor det ikke er nok med beskyttelse. De vil bo her permanent og ha den levestandarden vi har. Jeg kan forstå det veldig godt, men når Sp foreslår at vi bruker penger fra oljefondet og rådmannen i Haugesund foreslo at kommunen flyttet eldre inn på dobbeltrom for å ta imot flere flyktninger, er det kanskje på tide å spørre seg om det er reelle flyktninger vi gjør dette for. Jeg tviler ikke på at det finnes et behov for beskyttelse, men om det er de menneskene som kommer er en annen sak.

Det er mange som snakker om at det er vår moralske plikt å ta imot alle som kommer, samme hvor mange det dreier seg om. Jeg har sett flere overskrifter blant kristne bloggere som kort fortalt går ut på at kristne ledere nekter å godta det Bibelen sier, at det er vår plikt å ta imot alle. Jeg er enig at vi har en felles plikt til å hjelpe, men fokus må være på felles. Europa og USA har et spesielt ansvar i denne regionen, og de kunne sendt skip, feltsykehus, ingeniører etc. De rike oljestatene i regionen kunne ha deltatt mer i finansieringen. Dette kunne til sammen ha blitt en bedre løsning enn vi ser idag, og de rette folkene hadde sannsynligvis fått hjelp.

Det er kontroversielt i dagens klima å snakke økonomi, men jeg tror det vil tvinge seg på etter hvert. Integrerings og mangfoldsdirektoratet ber norske kommuner om å bosette 50 000 syrere de neste fire årene (2016-2019). Dette kommer i tillegg til andre innvandrere og familiegjenforening, så det er sannsynligvis mange nordmenn som får muligheten å åpne hjemmene sine for disse flyktningene (Ari Behn har forøvrig allerede meldt seg, vel å merke på vegne av nasjonen). Hva skjer når den opphausende, manipulerende stemingen har lagt seg? Jeg synes personlig jeg har rett til en mening hvis det skulle skje, men det er mange som ikke har noen grunn til å klage på myndighetene hvis ting ikke utvikler seg som de ønsker. De sa nemlig ikke ifra da de hadde muligheten, og det er nå. Det er nå fornuften må snakke.

Velferdsstaten vår er allerede under kraftig press, og det virker som at mange i dag ser for seg en syrisk innvandring uten noen begrensninger. Det er ingen tvil om at det vil påvirke levestandarden vår. Jeg tror det er grunnen til at rike underbefolkete land (som Australia, USA og Canada) har ganske strenge regler. Noe annet er urealitisk.

Et av de store stridsspørsmålene kan bli religion. Mange nordmenn synes f.eks. det er veldig problematisk med religiøse symboler i det offentlige rom, men mange av de symbolene vi oppfatter som religiøse symboler innen islam, er mer kulturelle forskjeller. Muslimsk kultur har nemlig tatt opp i seg elementer fra mange land, bl.a. Bangladesh og Somalia. Vi har derfor ikke anledning til å kreve at muslimene skjuler kulturen sin. Vi kunne like gjerne sagt at det er ulovlig med bunad på 17. mai. I en tid da norske lover må samkjøres med EU er det dessuten et spørsmål om det hadde vært lovlig.

Vi ser i disse dager mye medlidenhet for mennesker som trenger hjelp, men vi vet av erfaring at dette ikke vil vare. Jeg tror det kan bli mye forargelse etter hvert. Mange nordmenn vil kanskje irritere seg over hvor mye penger vi bruker på å trygde innvandrerne, for det kommer sannsynligvis langt flere enn arbeidsmarkedet har behov for. Alternativet er at vi taper i kampen om jobbene, og da er det nordmenn som blir arbeisledige. Innvandrerne blir kanskje ampre fordi de vil bidra og utvikle sin egen levestandard. Problemet er at flyktninger ikke får gjøre det i samme grad som andre. Det kan derfor bli store konflikter i framtida. Jeg sier ikke dette som skremselspropaganda, men det er noe vi må tenke gjennom før det faktisk skjer. Det er bra hvis det ikke skjer, men den “det går seg sikkert til-holdningen” som nordmenn ofte har kan slå kraftig tilbake i dette tilfellet. Den tilhører en gammel verden.

Én ting er sikkert; vi må løse denne floka raskt. Vi har ikke noen moderne tradisjon for integrering i Europa. Dette har vært et problem i Norge også, men det har på en måte fungert fordi vi ikke har tillatt massiv innvandring. Da har det vært mulig for innvandrerne å leve i sitt parallelle samfunn, men med så stor innvandring som vi sannsynligvis får de neste årene, kan problemene komme mer til overflaten. Jeg tror løsningen er enkel.

Vi må vurdere hvor mange innvandrere vi kan integrere skikkelig, og finansiere. Jeg tror dessuten at ateistene også hadde det bedre da vi frontet den kristne kulturen vår enn det vi kan komme til å oppleve i det nye Norge. Vi må finne tilbake til de røttene som skapte den sterke europeiske sivilisasjonen, og faktisk forvente at innvandrere tilpasser seg et kristent samfunn. Det er ikke noen motsetning mellom å anerkjenne de kristne røttene sine, og erklære seg som et sekulært samfunn. De lever veldig godt med denne dualiteten i USA og Storbritannia. Men det kan jo hende at de fleste europeere ikke ser på det som et problem hvis vi har kommet til veis ende, for sivilisasjoner blir alltid før eller seinere erstattet av en ny.

Dette dreier seg kanskje om å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, vi skal hjelpe, men også beholde det vi har. Hvis det blir noe av den forbitrelsen jeg har antydet kan komme mot syrerne seinere, har det ingenting for seg å rette den mot innvandrere. Dette er myndighetenes ansvar og vårt eget hvis vi tillater dette.

Holdninger til innvandrere 2011
Holdninger til innvandrere 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s