Trusselen fra maskinene

Det er en bedrift et kvartal fra der jeg bor som heter Deloitte. Jeg har syklet/gått forbi der mange ganger uten å tenke så mye over hva de driver med, men jeg googlet dem i dag, og fant ut at de driver med økonomisk rådgivning og forretningsjus. Jeg gjorde det fordi jeg leste om den britiske delen av dette store selskapet i The Guardian.

De skriver nemlig om en studie eller granskning som Deloitte har gjort av teknologiens påvirkning på arbeidsplasser de siste 140 årene. Det var noe som skurret den første gangen jeg leste gjennom denne artikkelen, og jeg stiller spørsmål ved konklusjonene de kom fram til. Hovedkonklusjonen er at maskiner ikke har hatt noen ting å si på sysselsettingen de siste 140 årene, og at vi derfor ikke har noe å bekymre oss for.

Studien innrømmer at teknologi har kostet mange jobber i noen sektorer, men de som har utført studien tviler på om dette var jobber vi egentlig ville ha, og de antyder dermed at dette var en velsignelse. Det var f.eks. 6,6 % av arbeidsstyrken i England og Wales som jobbet i landbruket i 1871, mens tallet i dag er 0,2 %.  Det var 200 000 av de 32,5 millioner inbyggerne i Wales og England i 1901 som jobbet med å vaske klær, mens det i 2011 kun var 35 000 av en befolkning på 56,1 millioner som levde av det samme.

Studien viser til at det har vært en enorm økning i sysselsettingen i helsesektoren, spesielt hjelpepleiere, samt assistenter i skolen, noe tilsvarende NAV-ansatte og bartendere. Rapporten bruker det faktum at det er flere frisører enn noensinne som et bevis på at nye muligheter vil dukke opp. Det var én frisør per 1793 innbyggere i 1871 og tallet har økt til én per 287 mennesker i dag. Noen av yrkene det ikke er noe særlig behov for i dag er vevere, strikkere og maskinskrivere.

Jeg la spesielt merke til at studien noen ganger refererer til prosentandel av befolkningen og andre ganger til antall ansatte. Det gjør de f.eks. når de viser til at antall revisorer økte fra snaue 10 000 i 1871 til drøye  215 000 i 2011. Det er sikkert en stor økning i prosent av befolkningen også, men jeg tipper de skifter fram og tilbake fordi de vil velge det meste dramatiske tallet. Dette kalles manipulasjon.

Androide. Vi er mest kjent med maskiner som ser ut som maskiner. De vil før eller seinere begynne å se ut som personer. Forandrer det på noe?
Vi er mest kjent med maskiner som ser ut som maskiner. De vil før eller seinere begynne å se ut som personer, og jobbe mer effektivt enn oss. Forandrer det på noe?
Foto: Victor Habbick via freedigitalphotos.net

Det som slår meg når jeg leser artikkelen i The Guardian er at de egentlig har sammenliknet to samfunn som ikke lar seg sammenlikne. Vi har mange helsearbeidere fordi vi lever lenger og det blir stadig flere gamle blant oss. Vi lever heller ikke i et selvforsynt bondesamfunn, men i et bysamfunn som hovedsakelig baserer seg på at vi må kjøpe alt. Vi har mer penger fordi maskiner har økt produktiviteten, noe som åpner opp for tjenester vi strengt tatt ikke trenger.

Vi lever i en veldig spesialisert verden, men det er noe vesentlig jeg tror vi har mistet. En kommer ingen vei uten skole i dag, selv om noen lærer bedre gjennom praktisk opplæring. Det virker brutalt på oss i dag når vi leser eller hører om gutter ned til 12 år som dro til sjøs. Det var nok ikke alltid fokuset var på å hjelpe dem. For noen var kanskje motivet å kvitte seg med en urokråke av en sønn som de mente brakte skam over familien, men sjømann eller fabrikkarbeider var likevel en mulighet for de som ikke hadde noen framtidsutsikter i hjembygda. Vi hadde dessuten en del fattige familier på den tida, men det er ikke like mange muligheter for barn fra fattige familier i dag. Da tenker jeg spesielt på de som ikke har forutsetnnger for å lykkes i skolen, og hvorfor skal vi på død og liv presse alle gjennom videregående?

Det er kanskje ikke nødvendig å svartmale situasjonen. Det er mulig at teknologi ikke betyr slutten, men jeg tror likevel det vil forverre situasjonen for de som ikke lykkes på skolen. Det er stadig flere yrker der en må ha to år på yrkesskole etterfulgt av to års opplæring i bedrift for å få fagbrev. Jeg tror det fremdeles er muligheter for de som er heldige nok til å få en jobb uten fagbrev. Hvis en har jobbet i 5 år som renholdsoperatør kan en f.eks. ta fagbrev som praksiskandidat, men det er ingen tvil om at veien blir stadig lenger. Men dette er nok et yrke som vil forsvinne, for det blir sikkert ikke lenge før vi får maskiner som arbeider på samme måte som en robotgressklipper.

Hvis en kikker på gamle gravsteiner kan en få inntrykk av hvor viktig det var med en tittel. I den gamle sjøfartsbyen Haugesund kan en se store steiner og obelisker. Da dreier det seg om skipsredere, skipsførere og bedriftseiere innen sildeindustrien. Det var de som utviklet byen. En finner også yrkestitler som ikke betyr noe særlig i dag, men det var viktig å vise at en hadde vært noe. Vi er muligens på vei tilbake mot dette samfunnet, og det er nok en del familier som vil være uenige i det gamle uttrykket som sier at “i døden er vi alle like.” Vi er like forskjellige som vi var da vi levde.

Det vil kanskje være yrker som overtar for de som forsvinner, men jeg tror det kan dreie seg om dårlig betalte jobber. Jeg tror det er mye som kan forandre seg i framtida, og kanskje er det ikke mulig økonomisk for alle å få barn, bl.a. fordi en aldrende befolkning ikke nødvendigvis betyr en syk befolkning. Det kan også bety at fremskritt innen moderne medisin kan holde oss yrkesaktive stadig lenger, noe som sannsynligvis ikke er gode nyheter for de unge.

Det er grenser for mange av oss som kan klippe hår og servere alkohol.

Technology has created more jobs than it has destroyed
Sjømannsliv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s