Naturloven

Nowadays when we talk of the laws of nature we usually mean things like gravidtation or heredity or the laws of chemistry, but when the older thinkers called the law of right and wrong the law of nature, they really meant the law of human nature. The idea was that just as all bodies are governed by the law of gravitation and organisms by biological laws, so the creature called man also had his law, with this great difference, that a body could not choose whether it obeyed the law of gravitation or not, but a man could choose either to obeye the law of human nature, or to disobeye it.

… He cannot disobeye those laws which he shares with other things, but the law which is peculiar to his human nature, the law he does not share with animals or vegetables or inorganic things, is the one he can disobeye if he chooses. This law was called the law of nature because people thought that everyone knew it by nature and did not need to be taught it. C.S. Lewis i Mere Christianity

Hvis jeg har forstått C.S. Lewis rett, så mener han at alle har “the law of nature”, men at ingen holder denne loven. Jeg tror han er inne på noe der. Vi forventer en viss atferd av andre, og blir irritert hvis de svikter oss, men vi er ikke bedre selv. Dette argumentet kan brukes på det meste. Jeg tror ikke at slaveeierne i USA f.eks. (1619-1865) kunne hevde at de ikke visste hva de gjorde. Jeg tror heller ikke tyskerne kunne si det samme i 1945, eller de europeiske landene som har begått store overgrep i kolonier i Amerika, Afrika og Asia. De som har støttet 100 år med kommunisme i Russland kan heller ikke erklære seg uskyldige. Alle var vel vitende om at de brøyt menneskets naturlov. Alle vet hva som er rett, men vi velger å bryte denne loven.

judas kysser jesus
“The Judas Kiss”, (Mark 14:45) av Gustave Doré (1866). Judas kysser Jesus for å identifisere han for soldatene som arresterer Jesus.
Wikimedia Commons

Jeg kom til å tenke på dette etter noen kommentarer som krysset Atlateren mellom meg og bloggeren Heather, kjent som Where Grace Abounds Jeg spurte henne om Judas fra Bibelen, og hun spurte bl.a. om Jean Calvins filosofi (predesitinasjon) hadde hatt noen innflytelse i Norge. Her er hele spørsmålet hennes:

Judas is an enigma, isn’t he?

Perhaps it is possible that he was both selected by God and that he chose the role he played.

I’m not sure why a betrayal was incorporated into the plan, but it was prophesied in Psalm 41:9 and Jesus referenced it in John 13:18. So, in a sense, it was necessary for someone to fill the part in order to fulfill everything God predicted would happen.

But I don’t believe that Judas was forced to do anything against his own will. It appears that his love of money was stronger than any affection he may have had for Jesus.

Do Norwegian believers struggle to reconcile the concepts of God’s sovereignty and man’s responsibility?

Det var ikke så lett å komme med et kjapt svar, men jeg har brukt denne dagen til å fundere over emnet. Vi har fri vilje. Det er det som skiller oss fra andre dyr, vi kan velge en moralsk eller anstendig oppførsel. Det var kanskje Guds ønske at Judas skulle spille en rolle i henrettelsen av Jesus men vi er ikke zombier. Hvis Gud, mot formodning, hadde satt en ondskapsfull plan ut i livet, der Judas skulle forråde Jesus og deretter bli overlatt til seg selv, hadde Judas likevel et valg.

Loven om rett og galt er ikke en vi tenker så mye på, og vi er heller ikke villige til å innrømme at vi konstant bryter denne loven. Det sier kanskje noe om at vi tross alt føler oss forpliktet til å følge den. Vi bare velger ikke å gjøre det. Det er den frie viljen som kommer til uttrykk, men hvis du bruker denne frie viljen din til å bli en kristen, mener jeg faktisk at du har noen forpliktelser. Moralloven er kanskje ikke like sterk som de fysiske naturlovene, men jeg tror den likevel forplikter. Dette synet har vært i kraftig tilbakegang de siste årene. Dette er den store kampen vi må kjempe mot oss selv.

Noe av det som er galt i verden i dag er fordommer mot de kristne. Det er ikke noe nytt at det er mange sekulære mennesker i Norge. Det var ingenting som formelt sett forandret seg da myndighetene avskaffet statskirken for noen år siden. Det vi har nå er forøvrig verre. Staten finansierer det den kaller folkekirka, og prestene er fremdeles statsansatte, men det er mye som tyder på at folket forventer å bestemme hva som skal være offisiell tro.

Når det gjelder samfunnet har vi har en elitetenkning. Noen snakker om konspirasjoner, og det er det kanskje, men i et mer nøkternt språk kan vi si at vi blir styrt av en økonomisk, politisk og religiøs elite. Disse relativt få inividene kjenner ikke til våre utfordringer og bryr seg sannsynligvis ikke heller. De lever så fjernt fra oss andre at de ikke har muligheter til å forstå.

Det er lett å si at det var bedre før. Det er naturligvis mye som er bedre i dag, stort sett hvis vi tenker materialistisk. Vi har flere ting som gjør livene våre lettere, underholdningen har bedre kvalitet og vi har mer mat, men jeg tror likevel vi har mistet noe på veien. Jeg er det siste av tre barn mamma fikk på 1960-tallet (1963, 1965 og 1968). Vi var fattige, men jeg tror ikke jeg overromantiserer hvis jeg sier at det var mer solidaritet før, at jeg var mer solidarisk. Jeg har nok aldri vært flink til å vise det, og viser det om mulig i mindre grad enn noensinne. Jeg føler meg nok som en ganske egoistisk kristen. Vi er fremdeles fattige, og det er faktisk ikke lettere å være fattig i dag enn det var da jeg vokste opp på 70-tallet. Det er kanskje farligere enn noensinne faktisk. Det er likevel litt vemodig å tenke tilbake på en barndom som kunne vært mye bedre, men som kanskje var å foretrekke framfor det vi har i dag.

Vi er neppe som samfunnsmedlemmer forutbestemt til å være siviliserte mennesker. Det er ikke noe i DNA’et vårt som gjør oss til gode samfunnsborgere. Den vestlige sivilisasjonen vi har utviklet må læres for hver ny generasjon, og hvis overføringen av informasjon og kunnskap blir brutt i kun én generasjon, blir vi villmenn igjen. Jeg mener å ha lest et sted at det er en teori, at vi er én generasjon fra å være villmenn. Det som er litt snodig i dag er at mange har vendt ryggen til kristendomen, og det er ingen som har fått med seg at det var kristendommen som bygde opp mange av de verdiene vi har levd etter.

Vi som er kristne lever godt med at noen er sekulære, men nå ser vi at det er mer konflikt. De sekulære vil skille seg fra de kristne. De vil ikke leve i det samme samfunnet, og de bruker ofte bøllemetoder. Det er mange som mener at prester som ikke vil vie homofile skal få sparken, noen mener at leger som ikke vil henvise kvinner til abort ikke kan beholde jobben, en nyhetsanker på NRK ble kraftig kritisert fordi hun hadde på seg et smykke i form av et kors, noen steder blir kors fjernet fra gravkapell fordi kirkegården skal bli tilgjengelig for ateister også, ateister blir så sinte at de nærmest fråder om munnen når de snakker med kristne. De vil ikke bare velge vekk kristendommen, men de vil gjøre det mens de angriper de av oss som velger noe annet.

Kristendommen forsvinner. Moralen forsvinner. Vi blir villmenn igjen. Det er faktisk en fare for regresjon. Det er derfor det er viktig for foreldre å lære, ikke bare for å lære seg et yrke og de ferdighetene en trenger selv, men for å overføre noe til den neste generasjonen. Det rare er at når ateistene angriper kristendommen viser de gjerne til hva kirken har gjort, og det er ingen tvil om at den har gjort mange feil. Det er nettopp det jeg mener med moralsk lov. Kristne som ikke følger Guds lov, kan egentlig ikke representere Gud. Hvis ateistene skal behandle seg selv likt, kan de ikke utelate Josef Stalin og Mao Zedung når de skal oppsummere hva ateismen kan tilby. I begge tilfellene bruker menneskene den frie viljen til å bryte den moralloven C.S. Lewis kaller the law of nature.

Advertisements

2 thoughts on “Naturloven

  1. This appears to be a good consideration, but once again, my browser has not fully translated the language. Is there a chance you will eventually be publishing this to your English site?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s