Gratissamfunnet

§ 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Lovdata

Jeg kom til å tenke på gratisprinsippet i forbindelse med at det nylig ble markert at det er 70 år siden konentrasjonsleiren Auschwitz ble frigjort. Jeg tenkte på skolen fordi jeg skrev en sak for Tysvær bygdeblad om det for noen år siden (jeg tror det var i 2007). Foranledningen var at Fylkesmannen i Rogaland hadde foretatt et tilsyn med hvordan kommunene gjennomførte gratisprinsippet. Rapportene fra de ulike kommunene avslørte at det er mange brudd på prinsippet som skal garantere en gratis grunnskole. Tysvær og Haugesund var blant kommunene som omgikk gratisprinsippet ved å gi elevene permisjon i den perioden Polenturen varte f.eks. Jeg vet ikke hvordan situasjonen er i dag, men antar at kommunene har ordnet opp i rotet.

Turene ble altså gjennomført ved at foreldre hadde dugnad og samlet inn penger, men det var ingen lærere med på turen. Jeg kjenner ikke noe til hvordan ulike foreldregrupper gjør dette, men det hadde ikke overrasket meg hvis det var en del press, både i forhold til å arbeide for penger som går til turen og for å betale en egenandel. Det er litt trist at skolen ikke ser på en tur til en konsentrasjonsleir som relevant, ikke nok til at den vil betale for det i alle fall.

Men dette gjelder ikke bare den turen mange avslutter ungdomsskolen med. Mange skoler arrangerer en skidag, men det blir også et økonomisk spørsmål. Hvis en skole i Haugesund  skal sende elevene til skitrekket i Svandalen 10-11 mil unna, og betale for et dagskort i heisen, blir det sikkert en ganske stor regning. Da blir det nok mer realistisk med langrenn i Olalia, omtrent en times kjøring fra Haugesund, men for fattige familier er nok det vanskelig også. Det er nemlig nesten aldri snø i Haugesund og det er derfor urealistisk å forvente at alle har utstyr.

klosser med teksten free
Vi liker å høre ordet gratis, men vi må stort sett ta ansvar for oss selv. Når det gjelder skolen tror jeg likevel vi må kunne forvente noe gratis. Kilde: Stuart MIles via freedigitalphotos.net

Jeg har selv som lærer opplevd at elever ikke har nok skolemateriell. Jeg husker en skole i Telemark der Kunst og Håndverkslæreren var veldig nøye med at ingen skulle bruke noe som kom inn under hennes fag. Det var derfor ikke noe tegnepapir og kartong til plakater tilgjengelig der. Jeg har jobbet på flere skoler der de har vært veldig restriktive med blyanter, viskelær og skrivebøker. Ikke at det er snakk om store summer, men det er ikke uvanlig at foreldre må sørge for at barna deres har elementært utstyr. PC’er og ordbøker har vært en mangelvare flere steder, og noen steder har de gjerne byttet ut de gamle tavlene med white board. Problemet har vært at de ikke kjøpte nye tusjer, og de ble derfor stående ubrukt i perioder.

Jeg jobbet på en liten skole i utkanten av en utkantskommune der de faktisk brukte 250 000 kroner av et lite budsjett på gratis skolelunsj. De sa det samme der som jeg har sett andre steder selv, det er noen barn som ikke har med lunsj eller ikke spiser frokost før de går på skolen. Jeg synes det er rart at politikerne ikke vil finansiere dette, men det er like rart at den nåværende opposisjonen (spesielt SV) kritiserer regjeringen etter at de faktisk hadde flertall i Stortinget i 8 år. Nå er faktisk Ap villig til å diskutere “gratis” skolemat, men de vil ta penger fra barnetrygda. Siden noen familier faktisk er totalt avhengig av den, blir dette egentlig i strid med gratisprinsippet, for foreldrene sitter igjen med mindre penger likevel. Les om det i Bergensavisen.

Jeg er ikke sikker på hvordan det er i videregående skole, men det er i alle fall ikke gratis. Da jeg gikk på videregående på midten av 80-tallet kom jeg ikke inn i hjemkommunen min, Haugesund. Jeg måtte bo på hybel i Sauda, og stipendet var ikke på langt nær nok. Jeg tror det i dag også er ventet at elevene kjøper en PC, hvis de ikke allerede har en ganske ny en. Hvis det er sånn at elever fortsatt må låne penger må myndighetene, etter min mening, garantere at de som har en videregående skole i sin kommune, får plass der, eller at de får et stort nok stipend til at det dekker hybel/pendling. Da kan vi snakke om gratis skole.

Jeg har en eldre slektning som mener at vi bare har fått dårligere råd siden vi fant olje. Jeg tror forsyne meg han har rett. Statsbudsjettet blir stadig større, men jeg vet ikke helt hvor pengene forsvinner. Vi har det på mange måter stadig bedre. Vi har stadig mer luksus, men likevel økende fattigdom og minkende solidaritet. Det er egentlig et kaldere samfunn. Jeg tror vi er på full fart inn i ei framtid med ekstreme forskjeller, og det mens politikerne gjerne snakker om sosialt rettferdige budsjetter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s