Transhumanisme

The belief or theory that the human race can evolve beyond its current physical and mental limitations, especially by means of science and technology. Oxforddictionaries.com

Transhumanisme høres kanskje ut som noe teoretisk, framtidsrettet, men det er en bevegelse i kraftig framgang. Transhumanisme er faktisk noe som blir flittig diskutert på universiteter og i teknologiske bedrifter. Det betyr kort fortalt at de som støtter denne filosofien vil drastisk forandre menneske og hvordan det oppfatter omgivelsene sine.

Det kanskje viktigste som har skjedd er hvordan vi tenker og reagerer på transhumanisme. Det store hinderet har vært at mange så på dette som creepy. Hvis forskerne innen dette feltet klarer det de prøver på, vil vi i en en relativ nær framtid oppleve at vi kan f.eks. erstatte hjerneceller med nanobots og spøyte nanobots inn i celler for å utrydde sykdom i kroppen, eller reparere på skader. Vi kan derfor i teorien leve veldig mye lengre enn i dag.

Jeg kan se fordelene med denne teknologien. Jeg leste bl.a. en kommentar i Huffington Post som pekte på at det ifølge Verdensbanken er stadig færre som lever på mindre enn $ 1.25 per dag Det er stadig færre babyer som dør, mens noen barnesykdommer fremdeles er et stort problem i U-land. Dette blir altså brukt for å selge ideen om at vi trenger transhumanisme.

plakat fra filmen promotheus
Plakat fra filmen Promotheus. Det er litt i tiden at vi skal venne oss til de nye ideene om mennesket, kanksje er også Promotheus en del av dette. Den støtter tanken om at det var aliens som skapte oss, og at vi kan skape liv selv.
Wikimedia commons

Hvis jeg ser bort fra de bekymringene jeg har i forhold til transhumanisme, er jeg skeptisk til hvor mye den fattige delen av verden får glede av dette. Det er i dag bedre i selv de fatttigste landene enn det var før, og vi ser at teknologi som mobiltelefon og internett er tilgjengelig overalt. Ikke i like stor tetthet som i I-land, men det finnes. På den annen side vet vi at det finnes f.eks. HIV-medisin som afrikanske land ikke får glede av fordi den er dyr. Vi ser at rikdommen er veldig skjevt fordelt. Livet blir nok bedre for alle, selv om vi ikke forandrer på tanken om at vi ikke skal dele, men hvor mye bedre blir den? Forskjellen vil sannsynligvis øke og denne teknologien vil f.o.f. være tilgjengelig for de rike.

Når det gjelder teknologien, og muligheten for å erstatte deler av mennesket med maskindeler er det mange som ikke vil tenke den tanken. Det er for ubehagelig. Det er derimot andre som tenker på dette. Blant dem finner vi The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Dette er en etat i det amerikanske Forsvaret som driver med forskning. De har bl.a. en avdeling som heter Biological Technologies Office. De sier dette på nettstedet sitt:

The mission of the Biological Technologies Office is to foster, demonstrate, and transition breakthrough fundamental research, discoveries, and applications that integrate biology, engineering, and computer science for national security.

Det høres med andre ord ut som at de er villige til å gå temmelig langt for å forsvare landet sitt, kanskje også bruke mennesket som et våpen. Jeg har tidligere nevnt at det er forskning der en forsøker å bruke nanobots for å reparere celler i kroppen eller hjernen, eller t.o.m. erstatte disse med nanobots. Det er ikke mulig foreløpig, men det er i alle fall et mål forskerne arbeider mot. Jeg antar denne teknolgien, når den en gang blir tilgjengelig, også kan brukes for å gjøre skade. Hvis det f.eks. blir mulig å provosere fram blodpropp eller infarkt, vil det kanskje ikke bli mulig å oppdage det.

Noen transhumanister snakker t.o.m. om å bli posthuman. Det er kanskje det kritikerne frykter mest, at vi blir maskiner. Er det virkelig så negativt med begrensninger at vi må fase ut biologisk liv? En annen ting er at det kanskje vil bety en veldig streng befolkningskontroll. Hvis mennesker i framtida ikke dør, og det er et mål noen har, må vi begrense befolkningen på en eller annen måte. Kurt Vonnegut Jr. var inne på nettopp det i novella 2br02b. Den er ganske kort. Jeg anbefaler at du leser den på The Project Gutenberg. I denne historien må noen dø for at du skal få barn. Vi får neppe dette problemet hvis vi lever en begrenset periode. Vi kan f.eks. utnytte havet og andre planeter etter hvert som habitat. Da unngår vi overbefolkning. Det er nok mat og rent vann, vel å merke hvis vi deler.

P.S. Jeg anbefaler for øvrig ikke filmen Promotheus. Den er en slags prequel til Aliens-filmene, men det er ikke samme kvalitet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s