Transhumanisme

Transhumanisme er en moderne ideologi som mener at man skal påskynde evolusjonens gang, radikalt forbedre menneskets kår ved hjelp av vitenskapelige midler og endre samfunnet. Vitenskapen skal utnyttes med stor styrke for å nå dette målet, særlig neuroteknikk, bioteknikk og nanoteknikk. Wikipedia

Jeg har nevnt transhumanisme i et par tidligere innlegg uten at det var hovedpoenget mitt, f.eks. i Spis deg syk. Jeg tror dette er en av flere muligheter for framtidas samfunn. Det er i alle fall noen som vil at det skal være det, men jeg er nok skeptisk. Det har vært en kamp mot genmodifisert mat i mange år, men det virker som at dette skal tvinges gjennom. Jeg kom nylig over en blogg på det amerikanske populærvitenskapelige bladet Scientific American der David Ropeik, en forfatter og rådgiver innen risikooppfatning og kommunikasjon (risk perception and risk communication), ble invitert til å skrive et gjesteinlegg.

Han skrev om genmanipulert (GMO) gylden ris som inneholder vitamin A fra gulrøtter. Denne risen kan dermed brukes som mat og tilskudd til de som mangler vitamin A. Det er imidlertid mange motstandere, bl.a. Greenpeace, f.o.f. fordi dette kan åpne opp for et utbredt bruk av GMO. Det jeg legger spesielt merke til i inlegget om gylden ris er et temmelig aggressivt språk.

Han sier at gylden ris har vært klar for produksjon siden 2002, og at nesten 1,5 millioner mennesker har dødd i India etter dette årstallet p.g.a. at de ikke har fått gylden ris. Han klandrer motstandere av GMO for disse dødsfallene (jeg vil likevel tro de kan få vitamin A fra andre kilder. Problemet er feil/underernæring, ikke at en nekter å spise GMO). Han følger opp med å si at: “The opponents of Golden Rice who have caused this harm should be held accountable.”

Han snakker nok om organisasjoner som Greenpeace og holder nok ikke hvert enkelt individ personlig ansvarlig, men dette er et veldig aggressivt språk. Jeg tror dette er mer ment å true mennesker til å støtte noe de ikke aner kosekvensene av.

Ifølge en artikkel fra den engelske avisa Mail Online vurderer politikerne i Storbritannia å tillate genmodifiserte babyer neste år. Dette hører i utgangspunktet fantastisk ut, for de kan hindre genmutasjoner som fører til f.eks. blindhet eller epilepsi.

Det neste skrittet blir å bruke nanoteknologi i celler. Det blir allerede snakket om å bruke disse maskinene til å behandle f.eks. kreft og til å reparere celler i kroppen sånn at vi kan leve veldig lenge. Det høres igjen fantastisk ut, men hva hvis en er skeptisk? Skal det være lovlig å være mot dette, eller må mennesker som ikke vil ha maskiner i cellene sine bli holdt ansvarlige for at andre dør?

Dette er en animasjon som viser nanobots som erstatter nevroner (nerveceller) i hjernen. Dette er en av mulighetene innen nanoteknologi en tenker seg i framtida. Vi blir kanskje en hybrid mellom menneske og maskin om noen hundre år? For noen vil det være en fantastisk utvikling. Spørsmålet er hvor lenge vi er herrer over maskinen.

Det er f.eks. mange foreldre med barn på autismespekteret som har opplevd stor suksess med et biomedisinsk kosthold. Det er mange innen helsevesenet som motarbeider dette, selv om det er dokumentert at det virker. Hvis en skal følge resonnementet til David Ropeik, kan en tenke seg at foreldre blir fratatt barna og dømt til fengelsstraff for å ha påført barna disse utfordringene. Det er kanskje t.o.m. muligheter for at en blir dømt for mord i det som ikke nødvendigvis er en fjern framtid.

Jeg vil kunne bestemme dette selv. Jeg vil at barna skal kunne ta avgjørelsen selv, og jeg ser det som et overgrep hvis foreldre blir tvunget til å fikse på barna før fødselen. Genmodifikasjon er komplisert nok i planter. Hvor mye mer komplisert er det da i mennesker? Det er ikke sikkert vi ser konsekvensene raskt, men kanskje ser vi år eller generasjoner seinere at disse forandringene i kroppen, også forandret andre ting. Det er gjerne sånn i en kropp der det er et komplisert samspill.

North Carolina eugenics law of 1933
Eugenics Board of North Carolina 1933-1977. Det var mange som trodde på eugenics, en bevegelse som brukte bl.a. sterilisering som et middel mot fattigdom og for å redusere velferdskostnader. Norge fikk forøvrig en lov i 1934 som åpnet opp for sterilisering av de reisende. Jeg tror de nye tankene ikke er annet enn eugenics “under cover.”
Wikimemdia commons

Dette høres ut som en teknologi som vil slette alt som ikke er ønskelig. Det er noen som mener at det finnes gener for f.eks. alkoholisme, aggresjon og krimnalitet. Noen hevder t.o.m. at det er IQ-forskjeller mellom ulike raser. Dette var en påstand Richard Hernstein og Charles Murray kom med i boka The Bell Curve så seint som i 1994. Forfatterne antydet at det er mer kriminalitet blant svarte amerikanere enn resten av befolkningen fordi de har en genetisk ulempe. Nå ble den boka ganske kraftig kritisert fordi den gikk mot all annen forskning (fattigdom påvirker IQ’en mer), men hvis vi får en utvikling i denne retningen, kan det altså bli snakk om å “fikse” f.eks. african-americans.

Det dreier seg om å skape perfekte mennesker. Vi trenger ikke forholde oss til de som er annerledes, for de vil ikke eksistere. Vi kan utrydde trekk og egenskaper vi ikke liker, men det er mange spørsmål som melder seg. Hva hvis maskinene ikke oppfører seg som vi forventer. Hva hvis vi ikke er herrer over maskinene. Hva hvis andre mennesker kan påvirke disse mikrocomputerne? Hvem skal bestemme hvilke trekk vi ikke ønsker i samfunnet? Det er mange i dag som er opptatt av dystopisk litteratur og film. Jeg håper vi også er opptatt av å forandre verden, for jeg tror vi kan få et dystopisk samfunn hvis vi ikke gør noe med dette.

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=15292.php

http://rinr.fsu.edu/spring96/features/evil.html

http://news.discovery.com/tech/robotics/cockroaches-injected-with-dna-nanobots-140409.htm

Advertisements

One thought on “Transhumanisme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s