Hva skjedde med jula?

Then the Grinch thought of something he hadn’t before! What if Christmas, he thought, doesn’t come from a store. What if Christmas…perhaps…means a little bit more!
― Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas!

Forfatteren Birger Sivertsen tok initiativ til aksjonen «Gi oss jula tilbake» i 2002. Det dreide seg om en kritikk av handelsstanden, men var vel egentlig også en kritikk av hele det kapitalistiske systemet, i alle fall hvis en snakker om kapitalisme i en ren form. Forfatteren skrev denne kommentaren på hjemmesida til Framtiden i våre hender der han forklarte bakgrunnen for aksjonen.

Spørsmålet jeg stiller i overskriften virker å være mer betimelig enn noensinne. Det ser vel ikke ut som at denne aksjonen hadde en langvarig effekt, for vi kan nok ikke si at det religiøse budskapet kommer veldig tydelig fram i dag, i media f.eks. Dette budskapet lever fremdeles i beste velgående, men er egentlig mer som en alternativ jul å regne nå. Det er ikke det at jeg mener tvilere ikke skal få ta del i feiringa. Folk må få lov til å definere innholdet selv, og vi må leve med at det finnes ulike meninger, men det er litt rart å se at det kristne innholdet skrumper. Vi snakker tross alt om en kristen høytid, men dette er nok noe av det jeg tidligere har omtalt som folkekirkas tyranni. Statskirka har blitt avløst av ei folkekirke, der prestene fremdeles er statsansatte, Stortinget er det høyeste organet og alt som kan krype og gå har sterke meninger om teologien.

Julekrybbe i Baumkirchen i Østerrike
For noen år siden var julekrybber vanlig i butikkene, og i andre land er det vanlig med slike utenfor kirker. Denne er fra Baumkirchen i Østerrike

Fokuset på penger er forstyrrende nok, og det hjelper ikke at noen kristne organisasjoner gjør det unødig komplisert. Det er flere medier som har referert til et blogginnlegg den britiske teologen Ian Paul skrev et par dager før jul. Han gjorde en sak av at Jesus ikke ble født i en stall. Det er mer sannsynlig at Josef og Maria måtte overnatte hos lokale slektninger. Det var det mange som måtte p.g.a. folketellingen, og det er mulig det ikke var plass til dem i gjesterommet, og at de derfor måtte overnatte sammen med dyrene. Det blir snakk om semantikk hvis en diskuterer om dette var en frittliggende stall, eller om den var en del av huset. Det virker som at denne presten hadde stor glede av å skuffe kristne, samtidig som han viste hvor flink han var. Selv kan jeg ikke se at det spiller noen rolle om denne «stallen» var skilt fra huset eller ikke. Kanskje vi kan fokusere på andre enn oss selv likevel? Jula er for mange en feiring av noe som ikke har sin forankring i det skiftende mennesket. For de kristne er jula mer, for den er svaret på et løfte som ble gitt allerede i det tredje kapittelet i Bibelen. Gjør det kristendommen til noe mindre hvis vi oppdager seinere at Jesus ble født i et rom som var litt bedre enn en stall? Jeg kan ikke forstå at noen i det hele tatt vurdererer å svare ja på det spørsmålet.

Men det ser ut til å være et poeng for noen at vi skal skifte fokus. Jeg har hørt en del på radioen de siste ukene, og har merket meg spesielt én sang som har gått igjen på en av de lokale stasjonene, A Spaceman Came Travelling av Chris de Burgh. Den er ikke ny, men den samsvarer med noe som kanskje kan bli en populær tanke.

Denne 40 år gamle sangen handler om da en engel fortalte gjeterne (de fra Juleevangeliet) om at Jesus var født, men i denne versjonen er engelen en alien. Her er det første verset:

A spaceman came traveling on his ship from afar
‘Twas light years of time since his mission did start
And over a village he halted his craft
And it hung in the sky like a star, just like a star

Her er budskapet fra denne fremmede:

Then the stranger spoke, he said, «Do not fear
I come from a planet a long way from here
And I bring a message for mankind to hear»
And suddenly the sweetest music filled the air

Chris de Burgh skal ha lest en bok av Erich von Däniken like før han skrev sangen. Denne forfatteren er kjent for ville spekulasjoner som har gitt opphavet til den såkalte alien astronaut theory, altså at det er aliens som har besøkt oss i fjern og nær fortid. Vi mennesker, og spesielt de som ikke er europeiske, er ikke i stand til å bygge f.eks. pyramider. Det er aliens som har gjort det for oss. De mener også at det er aliens som har skapt oss.

Jeg har vært kjent med dette siden barndommen, og har ikke ofret det mye tankevirksomhet, men nå er det god grunn til å ta dette alvorlig. Det er nemlig mye som tyder på at det er sterke krefter som vil at vi skal tro på dette. Fra å være et obskurt tema i science fiction i alle fall fram til 1960-tallet har det blitt en vanligere budskap i bøker og filmer at vi ble skapt av aliens, at det lever aliens blant oss, og at de en gang skal gjøre seg til kjenne. Det er aliens som skal redde oss.

Margaret Wertheim intervjuet Father George Coyne, en jeusittprest og leder for Vatikanets observatorium. Da omtalte han bl.a. stjerner som Guds sædceller og mente at alle har potensiale til å produsere liv. Dette føyer seg inn i en lang rekke uttalelser der disse katolske astronomene i beste fall er vage på om de tror på Gud (men de forlanger at kirkens medlemmer gjør det). Vatikanets obervatorium i Arizona var medarrangør av en konferanse som diskuterte om vi er alene i universet. Den nåværende paven, Francis, har uttalt at han er villig til å døpe aliens. Det var hypotetisk, men det har fått konspirasjosnteoretikere, og det finnes en del evangeliske også, til å arbeide mye overtid på denne saken.

Jeg skal ikke legge meg opp i ulike konspirasjoner som gjelder den lukkede organisasjonen den katolske kirke, men det er ingen tvil om at det er mange nye tanker som lurer seg inn i angivelig kristne organisasjoner. Om det ikke var ille nok med folkekirkas tyranni, kan vi altså få mange andre trekk fra populærkulturen inn i en gammel filosofi. Det er ikke den som former oss; det er vi som som former Skrifta.

Kapitalisme kan være ødeleggende nok på religionsutøvelsen, men det er nok ikke det eneste vi må være på vakt mot. Jeg tenker nok ofte som Grinchen at det er noe som mangler, at det burde være mer. Kanskje bør fokuset for å ta jula tilbake ha mer med å ta Bibelen tilbake, selv for en tviler som meg.

Som en kuriositet eller epilog. I spørreundersøkelser fra ulike land ser en ofte at det er et flertall som svarer at de tror på evolusjonsteorien framfor kreasjonismen, men det er som regel ikke snakk om et overveldende flertall. Denne skepsisen kommer nok av at det ikke finnes beviser eller gode forklaringer på hvordan det har skjedd. En må også være klar over at noen, som meg, tenker at det er en styrt evolusjon og at den altså ikke er tilfeldig valgt ut av naturen. Men de fleste tror på noe i desember, og gjerne mer på en snill Coca Cola-drikkkende mann enn noe som forplikter. Jeg kan dessverre ikke påstå at jeg er bedre selv. Jeg bare ønsker jeg var det.

Kilder:

Looking for God and aliens

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s