Mørketall i barnevernet

Lokale medier rapporterte i dag at Barnevernstjenesten i Haugesund har avdekket flere tilfeller av vold og overgrep mot barn i 2014 enn tidligere år. De har mottatt rundt 100 nye meldinger i år, og hele 55 av dem kom i november. Lederen for barnevernet i Haugesund snakker i dette intervjuet om at det sannsynligvis ikke er verre nå, men at flere av mørketallene har blitt rapportert.

Det er positivt at de kan hjelpe flere, men jeg blir ikke bare beroliget når jeg hører om dette. Jeg har skrevet en del om barnevernet, og den researchen jeg har gjort, har avdekket inkompetanse, løgn og anklager om dokumentforfalskning og en mangel på respekt for loven blant ansatte i barnevernet. Det betyr ikke at hele organinasjonen er råtten, og at det ikke jobber kompetente, engasjerte mennesker der. Det er likevel mulig å bli bedre. Her er noen saker jeg fant på nettet i kveld:

Nettavisen skrev i august om en mor i Langesund som opplevde at skolen meldte henne til barnevernet. Kvinnen har en sykdom som gjør at hun skjelver en del. Det stod i bekymringseldingen at hun var ustelt, luktet alkohol og var sterkt beruset. Da hun fikk telefon fra rektor samme morgen, gikk hun først til lensmannen og deretter til lege for å bli testet. Både prøven og inntrykket de fikk av kvinnen på lensmannskontoret, frikjente kvinnen. Skolen avskriver seg alt ansvar. De mener de bare har ansvar for å melde fra, ikke for å finne ut om det de mistenker, faktisk stemmer.

I en sak fra TV2 i mars ble et foreldrepar meldt til barnevernet etter at de ba om bedre matteundervisning for sønnen sin. Han kjedet seg fordi han var flink i faget og trengte større utfordringer. Alle har krav på tilpasset opplæring, og det var det foreldrene ba om.

Nordlys skrev om en sak der barnevernet ville føre ny sak om omsorgsovertakelse etter at Tingretten hadde slått fast at det ikke var noe grunnlag for det. Etter at de hadde varslet ny sak, tilbøy de tiltak i hjemmet, noe som burde vært det første steget (se Barnevernloven § 4-4).

Advokat Arne Seland skrev i en kommentar i Dagbladet at barnevernet etter hans mening ikke går inn i for få saker, men at de for ofte går inn i feil saker.

Dette er en veldig dramatisk sak fra Drammen der Politiet hentet et barn midt i kveldsstellet. Det viste seg i etterkant at det ikke var grunnlag for mistanke.

VG skrev om en 16-åring som ble plassert hos et privat barnevernsfirma der det jobbet flere torpedodømte miljøarbeidere.

Det er mange saker som viser at det er langt fra alle bekymringsmeldinger det er grunnlag for. Jeg har tidligere skrevet en del om at barnevernet har gjort akuttvedtak i saker der det er snakk om andre kulturer. Det barnevernet mener er kritikkverdig er i mange tilfeller bare annerledes og unorsk. Jeg har også skrevet om at barnevernet hever seg over uttalelser fra fagfolk i helsevesenet, og tar avgjørelser som setter til side diagnoser, og i noen tilfeller setter de sine egne diagnoser på foreldrene. Da er det ofte anklager om psykisk sykdom.

Det har vært saker der rykter eller andre typer veldig ubekreftede meldinger har vært hele grunnlaget for et vedtak. Barnevernet har ikke mye valg. De må undersøke når de får en bekymringsmelding, men det er grunn til uro når vi ser noen av vedtakene de gjør. Jeg vil tro det ordnet seg i saken fra Langesund, men det er en sak som ikke burde ha nådd så langt. Det føles litt feil hvis en kan sende inn en bekymringsmelding på et veldig svakt grunnlag, og si at en ikke har noe ansvar.

Når det gjelder Haugesund har hovedproblemet vært barn som overlates til det statlige Bufetat. Jeg har tidligere vist til at både Fylkeslegen i Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland har uttrykt bekymring for barnevernsinstitusjonen i Haugesund. Det gjelder f.o.f. manglende dokumentasjon og ansatte som ikke er klar over hva ulovlig tvang er. Fylkeslegen Pål Iden er bekymret for underrapportering.

Når barnevernet i Haugesund mener de har fått kontakt med mørketallene, lurer jeg på hvordan det er for det kommunale og statlige barnevernet. Hva er mørketallene der, og er det interesse for å finne dem? Jeg mener vi har behov for barnevernet, men hvis vi hadde klart å luke vekk de feilene barnevernet gjør, hadde de kanskje klart å hjelpe flere av de barna som virkelig trenger det.

Det er gledelig at media har rapportert om dette i dag. Jeg håper de er like ineressert i å få fram de mørketallene som barnevernet har ansvaret for selv. Vi må stoppe foreldre som begår overgrep, men hva hvis det er ansatte i barnevernet som er overgriperne?

Denne statistikken sier bare noe om at noen foreldre er voldelige, eller rettere sagt at noen hevder de er det. Den sier ingenting om hva som skjer i institusjoner. Det er nødvendig med mer kontroll/kvalitetssikring. Det bør alle parter være tjent med.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s