Et spørsmål om tro og troverdighet

Jeg har nevnt flere ganger at det er viktig å stille spørsmål. Det er ikke nok at de fleste tror at det og det er sant, eller at autoriteter har så stor respekt at ingen tviler på det de sier. Denne respekten er ikke minst stor i media, og det er derfor vanskelig å finne saklig informasjon som kritiserer godtatte sannheter. Det er imidlertid naivt å tro at vitenskapsfolk er ufeilbarlige eller at de er ute av stand til å ha en agenda. De er faktisk mennesker også.

Jeg nevnte i innlegget Spis deg syk at det er noen som hevder at USA tvang Irak til å ødelegge sin egen, naturlige frøbank, og tvang dem til å kjøpe frø fra amerikanske produsenter. Dette skal være sterile frø som gjør at en må kjøpe nye hvert år. Dette er vanskelig å nøste opp i, for det er ingen tvil om at frøgiganten Monsanto har tatt patent på en teknikk som produserer sterile frø, men de har lovet å ikke produsere dette kommmersielt. Når motstandere av denne konspirasjonsteorien skal motbevise disse påstandene, viser de gjerne til dette løftet.

Det er vanskelig å gå i en diskusjon med “debunkere” fordi det er vanskelig å finne kilder fra godtatte kilder. Det er stort sett alternative nyhetskilder som tar opp denne type saker. Hvis en tar bryderiet med å lete, er det ikke så opplagt at konspirasjonsteoretikerne er sprø. University of Berkely refererer f.eks. til The Rural Advancement Foundation International (RAFI), en organisasjon som arbeider for at det skal bli mulig for familier å leve av gården sin. Her er et utdrag fra artikkelen:

“We’ve uncovered dozens of patents that disclose new and more insidious techniques for genetic sterilization of plants and seeds – and even animals,” says Edward Hammond of RAFI. “Novartis, AstraZeneca, and Monsanto are among the Gene Giants who have sterile seeds in the pipeline, while others like Pioneer Hi-Bred, Rhone Poulenc, and DuPont have technologies that could easily be turned into Terminators.” The primary goal of several of the the newly patented techniques is to sterilize seed so that farmers cannot save and re-plant seed.

A number of the patents use benign-sounding technical terms such as “controlled gene expression” linked to “inducible promoters” to describe their sterilization techniques. Other patents describe “killer genes” that destroy pollen, or “GRIM proteins” that do the same to invertebrates or even mammalian cells. A patent owned by Astra/Zeneca candidly admits that their sterilization processes “are not desirable per se.”

En annen artikkel (Nature World) skriver at noen vitenskapsmenn som skulle gi råd til FN (United Nations Biodiversity Convention) kom tilbake med et forvirrende budskap. Målet var å tilby et alternativ til “Terminator-teknologien”, men forslaget var såkalt T-GURT. Dette frøet kan brukes om igjen, men bøndene får ikke fordelene ved denne teknologien med mindre de kjøper et kjemikalium og sprøyter åkeren hvert år. Resultatet blir derfor det samme, de blir presset av frøprodusentene. Les om T-GURT på Wikipedia.

I en artikkel fra ABCNews.com kommer det fram at frøprodusentene er veldig interessert i denne teknologien. De vil bruke den til å sikre at de får igjen pengene de bruker på forskning og utvikling. Den samme artikkelen sier at Verdensbanken er motstander av disse sterile frøene.

Det virker altså som det er litt dumt å hardnakket påstå at sterile frø ikke finnes, eller at produsentene har lovet å ikke bruke dem. Jeg mener det er nok informasjon tilgjengelig som tyder på at “conspiracy buffs” kanskje ikke har så forkvaklete forestillinger om verden. Det er kanskje ikke så vanlig som noen hevder med disse sterile frøene, men det er nok framtida, selv om det ikke er førstesideoppslag i VG og Dagbladet foreløpig. De har nok blitt prøvd ut på utvalgte gårder i USA.

adventsstake med sju lys
Lysestake med 7 lys er et av det viktigste symbolene i jødisk og kristen tro. Det er mysteriet vi ikke kan forklare, men det virker på de fleste.

Bare som en kuriositet. Det er mange som ikke forstår hvordan noen i disse dager kan tro at Gud sendte en sønn til en familie i Israel. De vil ha beviser. Samtidig kan de ikke bruke vitenskapelige metoder på alternativet sitt. De kan nemlig ikke vise til observerte forandringer eller eksperimenter som har blitt repetert med samme resultat over hele verden. Det er kort og godt snakk om en teori de tror på. Jeg støtter ikke kristne som angriper darwinister med ironi og sarkasme. Det er noe en bruker når meningen er å såre. Det er likevel ikke urimelig at artene utvikler seg, men bevisstillingen for evolusjonsterien er faktisk ikke bedre enn for kreasjonismen (at livet ble skapt av en guddommelig makt). Det er forøvrig flere og flere vitenskapsfolk som snakker om en intelligent designer.

Med det ønsker jeg alle en god avslutning på advent.

Kilder:

http://www.monsanto.com/newsviews/pages/terminator-seeds.aspx

http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w03/terminator_abc/terminator_seed.htm

http://nature.berkeley.edu/srr/Alliance/novartis/sterile.htm

http://www.nature.com/wcs/b50.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s